İklim Değişikliği ve Etkileri

iklim değişikliğinin etkileri
Yazan Ekolojist

İklim Nasıl Değişir?

Dünyanın coğrafi özellikleri, insandan önce dahi pek çok kez değişime uğramıştır. Çeşitli dönemlerde farklı farklı nedenlerden ötürü iklimde değişimler yaşanmıştır. Doğanın kendi kendine olan değişimi, oldukça yavaş ve canlıların buna adapte olabileceği şekilde gerçekleşmektedir. Yani doğal bir afetin olmaması durumunda herhangi bir bozulma söz konusu olmayacaktır.

Doğal dengenin bozulmasının sebebi ise; beşeri faktörlerdir. Beşeri faktörler ile değişimin olması doğal dengenin tahrip edilmesi anlamına gelmektedir. 19.yy itibariyle doğal bir şekilde değişim dışında, insan etkilerinin bu değişime sebep olduğunu söyleyebiliriz. Tüm iklim bilimciler, dünya üzerinde hızlı ve olumsuz yönde bir değişim olduğunu kabul etmektedir.

İklim değişikliği ve etkileri, uzmanlar tarafından ele alınmaktadır. Bu durumun nedenleri ve sonuçları tartışılmakta, ne derece önüne geçilebileceği konuşmaktadır. İnsanların bu doğal dengenin bozulmasına devam etmesi halinde; bu iklim değişikliklerinin sonucunun oldukça yıkıcı olacağı düşünülmektedir. Doğanın tahrip edilmiş olması, bundan sonrasında yaşanan bu durumun önüne geçilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu olumsuz etkinin devam etmesi halinde; atmosferdeki sera gazlarının birikimi ve partiküllerdeki artış, ozon tabakasındaki incelme gibi nedenlerle sıcaklık artışı söz konusu olacak ve iklim değişikliğe uğrayacaktır.

iklim değişikliğinin etkileri

İklim Değişikliği Sonucunda Neler Olacak

Yaşanan iklim değişikliği ile tarımsal faaliyetler, hayvan ve bitkilerin doğal yaşamlarında bir tahrip meydana gelecektir. Özellikle ısınmanın artması su kaynaklarında önemli bir değişim yaratacaktır. Belli bölgelerde su kayıpları olacak, belli bölgelerde su artışı olacak ve dengesiz bir şekilde litosferde gözle görülür değişimler yaşanacaktır. Tüm iklim değişikliklerinin temel anlamda ortak noktası ise; zamanın geçmesi ile yaşanan iklim değişikliklerinin atmosferdeki sera gazının emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan küresel ısınma olacağı şeklindedir.

Benzer: Küresel Isınma Dünya’yı ve Bizleri Nasıl Etkileyecek?

Küresel ısınmanın bir sonucu olan sera etkisi de iklim değişikliğinin önemli bir nedeni olacaktır. Sera etkisi dünyadan yansıyan güneş ışınlarının başta karbondioksit, su buharı ve metan olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulmasına denir. Atmosfer tarafından emilen güneş ışınları bu sayede dünyanın ısınmasına neden olur.

İklim değişikliği ve etkileri açısından bakıldığında, sera etkisinin oldukça önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sonucunda ışınların %51 oranında tutulması ile yeryüzünün ısınması sonucu doğacaktır. Bu sayede doğal olan iklim, bozulmaya uğrayacaktır. Atmosfere gönderilen bu ısı atmosferin katmanlarına da zarar verecektir. Bu sebeple atmosferin zarar görmesi ile Güneş ışınlarının yeryüzüne olan yansıması da zararlı bir hal alacaktır.

iklim değişikliği etkileri

İklim Değişikliğinden Nasıl Etkileneceğiz?

Uzmanlar yaşanan bu iklim değişikliğinin yaşayan tüm canlıların oldukça kötü etkileneceğini ifade etmektedir. İleri boyutlara taşınması halinde, doğanın sonu olarak bile görülebilir. Çünkü yaşanan değişimlerin iki zıtlık halinde tüm evrene yansıması, kötü sonuçlar doğuracaktır. Hem soğumanın hem de ısınmanın olması; dünyanın adeta iki parçaya bölünmesine neden olacak ve iki tarafta da anormal boyutta değişimler söz konusu olacaktır. Bu durumda biyosferde canlı çeşitliliğin büyük oradan azalacağını söyleyebiliriz. İklim değişikliği ve etkileri adı altında; canlı türünün azalması, yaşamsal faaliyetlerinin her anlamda sınırlanması gibi hususlardan bahsedebiliriz. Ayrıca ısınma ile gerçekleşecek olan kuraklık bitkilerin de aynı hızla yok olmasına sebep olacaktır. Farklı coğrafi bölgelerde yaşanan soğumalar ise bitkilerin soğuk alanda da yaşayamaması sebebiyle aynı şekilde bir yok oluşa girecektir. Bu şekilde oksijenin azalması, insanların en temel ihtiyacının yok olması anlamına geldiğinden, iklim değişikliğinin bedeli çok ağır bir şekilde ödenecektir.

İklim uzmanlarının her 1 derece sıcaklık artışı ile neler yaşayacağımızı gösteren küresel ısınmanın etkileri senaryosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın