Küresel Isınmaya Neden Olan Gazların Özellikleri

Yazan Ekolojist

Günümüzde insan aktivitelerinin artması sonucu pek çok etmen ile havaya sera gazları salınımı meydana gelmektedir. Bu sera gazlarının miktarı atmosferde arttıkça küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Küresel ısınma nedir sorusuna cevap olarak bu sera gazlarının atmosferdeki oranın artması verilebilir.  Küresel ısınma dünya üzerindeki yaşamı tehdit eden bir faktördür.

Sera gazları atmosferde doğal olarak bulunan gazlardır. Hiç olmaması durumunda canlıların yaşayamayacağı -18 derece gibi bir sıcaklık değeri oluşmaktadır. Ancak sera gazlarının miktarının artması da küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınma sonucunda da artan sıcaklık iklim değişikliklerine sebep olmakta, buzulları eritmekte ve sıcaklığa bağlı orman yangınlarını oluşturmaktadır.
Küresel ısınmaya neden olan en önemli faktör yakıtlardır.

Küresel ısınmaya neden olan yakıtlar arasında doğalgaz, kömür, petrol gösterilebilir. Bu yakıtların gereğinden fazla ve yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan gazlar dünyayı küresel ısınma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Peki küresel ısınmaya neden olan gazlar nelerdir?

1. Karbondioksit (CO2)

Karbondioksit sera gazlarının oluşmasında %82 ile en büyük paya sahip gazdır. Karbondiosit hava da her zaman varolan bir gazdır ancak sanayileşmenin artmasına pararlel olarak karbondioksit miktarınında arttığı araştırmalar tarafında belirlenmiştir. CO2 salınımında en etkili faktör fosil yakıtlardır.

2. Diazotoksit Gazı (N2O)

Diazotoksit salınımına kaynak olarak hayvan yemleri, kimya sanayisi gösterilmektedir. Sanayileşme ile atmosferdeki N2O oranında %17’lik bir artış gözlenmiştir.

3. Metan Gazı (CH4)

Karbondioksitten sonra en çok sera etkisi yapan ikinci gazdır. Endüstriyel üretimin yaygınlaşması ile atmosferdeki miktarında %151 artış olmuş ve hala da bu artış devam etmektedir. Metan gazı salınımında en etkili faktör fosil yakıtlardır. Bunun dışında hayvan yetiştiriciliği, pirinç üretimi ve atıkların toprağa gömülmesi de gösterilmektedir.

4. Halokarbon Gazları

Halokarbonların kaynağını parfüm sanayisi oluşturmaktadır. Parfüm ve spreylerden yayılan halokarbonlar ozon tabakasının incelmesine neden olmaktadır. Ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınların büyük bir kısmını tutan bir tabakadır. Bunun incelmesi ile güneşten gelen ultraviyole ışınlar engellenememekte ve yeryüzünde ısınma söz konusu olmaktadır.

5. Ozon Gazı (O3)

Ozon gazları atmosfer üzerinde bir tabaka oluşturarak güneşten gelen zararlı ışınları engellemektedir. Aynı zamanda sera etkisi yapan bu gaz dünya yüzeyinin sıcacklığının belli bir düzeyde kalmasını sağlayarak dünyayı yaşanabilir bir yer haline getirmektedir.

6. Karbon Monoksit Gazı (MO)

Küresel ısınmaya neden olan yakıtlar arasında yer alan, fosil yakıtların iyi yakılmaması sonucu atmosfere yayılan karbon monoksit gazı çok tehlikeli bir gazdır. Aynı zamanda sera etkisi yapan gazlar içerisinde yer almakta ve küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi