Sürdürülebilir Altyapı için Yılda 6.9 Trilyon ABD Doları Yatırım Gerekiyor

Yazan Ekolojist

OECD, “İklim Dirençli Gelecek için Altyapı” başlıklı bir rapor yayımladı. Rapora göre 1970-79 yılları arasında iklim kaynaklı afetler 198 milyar dolar maliyete neden olurken, 2010-2019 yılları arasında 7 kat artarak 1.6 trilyon dolarlık tahribata neden oldu Çalışma iklim ve kalkınma hedeflerine ulaşmak için 2030’a kadar sürdürülebilir altyapı için yılda 6.9 trilyon ABD doları yatırım yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Çalışma elektrik; iletişim ve ulaşım ağlarından su ve atık arıtma sistemlerine kadar tüm sektörlerde altyapı üzerinde iklim olaylarının artan baskısını detaylandırarak fırtınalar, seller ve sıcak dalgalar gibi iklimle ilgili olayların artan sıklığı ve şiddetiyle, dünya çapındaki altyapı sistemlerinin kırılganlığını vurguluyor.  

Rapor, gelişmekte olan ülkeler, özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin kaliteli altyapı inşa etmeleri için uluslararası ortaklıkların ve kalkınma bankaları tarafından kaynakların artırılmasının gerektiğine dikkat çekiyor.  

Finansal kaynak ihtiyaçlarının yanı sıra, rapor aynı zamanda doğa tabanlı çözümlerin etkinliğine de işaret etmekte ve politika yapıcılara ve paydaşlara iklim değişikliğine daha dirençli altyapıya doğru değişimi desteklemek için önemli düşünceler ve araçlar sunmaktadır.

Rapor, bölgesel ve yerel yönetimleri iklim değişikliğine dirençli olma konusunda en önemli aktörler olarak görmekte ve iklim değişikliğine dirençli altyapı planlamak ve sürdürmek için birçok alt ulusal yönetimin yeni finansman yaklaşımlarını benimsemesi ve iklim finansını daha iyi harekete geçirmesi için beş tavsiye veriyor:

İklim Direncini Ana Akıma Yayma: Tasarım ve inşaattan işletme ve bakıma kadar tüm altyapı geliştirme aşamalarında iklim direnci düşüncelerini entegre etmek.

Finansal Mekanizmaları Geliştirme: İklim dirençli altyapı projeleri için kaynakları harekete geçirmek için yenilikçi finansman mekanizmaları geliştirmek.

Politika Uyumunu Teşvik: Ulusal politikaları ve düzenlemeleri iklim direnci hedefleriyle uyumlu hale getirerek sürdürülebilir altyapı gelişimi için uygun bir ortam yaratma.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın