Türk Kara Yollarına Elektrikli Araç Sayısı Artacak

Yazan Ekolojist

Boğaziçi Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği araştırma sonucunda Türkiye’de elektrikle çalışan kara yolları taşıtları konusunda insanımızın bu teknolojik yeniliğe ilgisinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan araştırma elektrikten gücünü alarak çalışan otomobil sayısının dört yıl içerisinde 56 kat artmasını ve 140 bin sayısına ulaşmasını ön görüyor. Bu yaygınlaşma hızına bağlı olarak elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının sayısının da artması beklenmekte.

Tüketicinin Yüzde 80’i Elektrikli Araçtan Haberdar

Türkiye karayollarına çıkması beklenen elektrikli araçların olası iklim etkilerini de inceleyen araştırmada edinilen bulgulara göre yakın gelecekte otomobil almayı planlayan her 10 tüketiciden 8’i elektrikli otomobillerden haberdar. Elektrikli otomobilleri bilen ya da bilmeyen tüm katılımcıların ortak görüşü ise elektrikli otomobillerin çevreci olduğu, akar yakıt ile çalışan içten patlamalı motorlara göre daha tasarruflu ve daha az maliyetle kullanım sundukları görüşü hakim.

Okuyun: Elektrikli Araç Kiralamanın Faydaları

Türkiye’de bu araçların yaygınlaşmasındaki en temel sorun ise şarj istasyonlarının azlığı nedeniyle kullanılabilirlik endişesinin bulunması olarak açıklanıyor. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak hemen her şehirde şarj istasyonlarının sayısının artmasının sağlanması gerekiyor.

2022’de 14 bin Elektrikli Araç

Yapılan inceleme hibrit araçları kapsamıyor. Türkiye’de 2017 verilerine göre 2 bin 500 adet elektrik tahrikli üniteye sahip araç mevcut. Yapılan çalışma ise bu sayının 2022 yılına kadar 140 bin civarına ulaşmasını ön görüyor. Sayının bu denli artmasına paralel olarak şarj istasyonu sayılarının da hızlıca yaygınlaşması gerekecek. Şarj için ihtiyaç duyulacak enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgâr gibi enerji türlerinden karşılanması ise egzoz emisyonları haricinde yılda 1,3 milyon ton CO2’nin daha doğaya salınmaması anlamına geliyor.

Yapılan araştırma elektrikli araçların kullanım süreçlerine toptan bir bakışla yaklaşarak çevreci olan elektrikli araçların enerjilerinin de çevreci kaynaklardan elde edilmesi halinde iklimsel zararların çok daha düşük seviyelere taşınabileceğini gözler önüne seriyor.

Kamu ve Özel Sektörün Desteği Şart

Elektrikli otomobillerin henüz tam olarak yaygınlaşmaması, şarj istasyonu kurmak noktasında girişimcilerin dikkatlerini henüz tam anlamıyla çekememesine ve şarj istasyon sayısının azlığı ise elektrikli araç almak konusunda tüketicinin aracının enerjisini karşılayabilmek adına kafalarda soru işareti bırakıyor. Uzmanlar bu noktada kamu ve özel sektörde filo araç kullandıran firmalara görev düştüğünde hem fikirler. Kamu ve özel şirket araçlarının yeni alımlarında elektrikli araçlara yer verilmesi hemen her bölgede şarj istasyonlarının girişimciler tarafından hizmete sunulmasında önemli bir gelişme olarak bireysel kullanıcıların tercihlerini kolaylaştıracak bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi