Küresel İklim Değişikliği Nedenleri

küresel iklim değişikliği
Yazan Ekolojist

İklim Hızla Değişiyor

Günümüzde en büyük sorunlardan biri, insanların alışkın olmadığı iklim koşullarıdır. Tüm canlılar için alışkın olmadığı iklim koşullarının yaşandığı ortadadır. Bu durumu dile getirebilecek olan tek canlı insan olduğundan, yaşanan değişimin sadece insanlar tarafından fark edildiği düşünülmemelidir.

Biyosferdeki canlı türünün her geçen gün azalması, yaşanan bu değişime canlıların ayak uyduramıyor olmasından kaynaklanmaktadır. İklim değişikliği aslında doğada yaşanan değişiklikler ile yavaş yavaş gerçekleşmektedir ve canlılar bu duruma kolaylıkla adapte olabilirler. Ancak beşeri faktörlerin devreye girmesi ve çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ile canlıların yaşanan bu değişime ayak uyduramaması bir çok olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir.

Küresel iklim değişikliği nedenleri genel anlamda beşeri sebeplere dayanmaktadır. Yani bu değişikliğin olumsuz bir boyuta taşınması, iklim değişikliğinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesinde insan faktörü ilk sırada yer almaktadır.

İklimin değişiyor olduğunun gözle görülebilir olması çok tehlikelidir. Bu durumun oldukça ciddi olduğunu ve yaşamsal faaliyetlerin artık iklim değişikliği ile sınırlandırıldığını göstermektedir. Aşırı ısınma ve soğumanın olması; canlıların yok olmasına sebep olmaktadır.

Hayvanların alışmış olduğu habitatlarının ısısında büyük farkların olması, bu duruma ayak uydurulamaması halinde hayatlarını kaybedeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca bitkilerin yaşam alanlarının, ısı ve neminin farklı miktarlarda olması; bu bitkilerinde bu alanda yaşayamayacağını göstermektedir. Bu duruma ayak uydurmayı hızlı bir şekilde başaran canlılar da vardır; ancak büyük bir canlı türünün buna ayak uydurmasının zor olacağını söyleyebiliriz.

İklimin Değişmesinin Nedenleri Ne Olabilir?

İklim değişikliğinin en büyük nedeni, atmosferdeki ısı artışıdır. Dünya üzerinde kabul edilmiş olan iklim değişikliğinin çok belirgin nedenleri vardır. Doğal dengenin bozulmasına neden olan insanlar, yaşanan bu iklim değişikliğinin temel sebebidir.

Isı değişiminin yaşanmasında, insanların çeşitli üretimler yapması ve doğayı düşünmeden hareket etmesi gösterilebilir. Beşeri nedenler atmosferdeki sera gazı ve partiküllerde meydana gelecek artış, ozon tabakasındaki incelme, çevrenin tahribi ile küresel boyutta bir iklim değişikliği yaşatmaktadır.

İnsanın ozon tabakasındaki incelmeye sebep olması ise yaşamında kullanmış olduğu çok çeşitli gereksinimlerinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar bu tahribi önlemek için doğaya zarar vermeyecek şekilde ihtiyaçlarını gidermek zorundadır.

İklim değişikliğinin beşeri nedenler ile yaşanması, insanlığın kendi sonunu getirmesi anlamına gelmektedir.

Küresel iklim değişikliği nedenleri arasında pek çok neden vardır; ancak bu nedenlerin temelinde beşeri faktörler yatmaktadır. Beşeri faktörler ise insan kaynaklı olduğunun göstergesidir. Nedenlerin dikkate alınarak, en aza indirgenmesi bu durumun önlenmesi açısından önemli olacaktır.

sera etkisi

Küresel Isınma ve Sera Etkisi

Yaşanan değişimin küresel ısınma adı altında ele alınması mümkündür. Atmosfere yayılan karbondioksit, metan ve su buharı gibi sera gazlarının soğurulamaması, ısının anormal bir şekilde artmasına sebep olmaktadır. Bu artış ise küresel ısınma olarak kavramsallaşmıştır.

Coğrafi olarak bazı alanlarda küresel ısınma, bazı alanlarda ise küresel soğumanın etkileri görülecektir. Küresel ısınmada büyük bir paya sahip olan sera etkisi ise, yaşanan iklim değişikliğinde önemli bir role sahip.

Sera etkisini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: Güneş ışınlarının bir bölümü yeryüzünden yansıdıktan sonra uzaya geri dönerken bir bölümü de yeryüzü tarafından emilir. Yeryüzünden ışıyan uzun dalgalı ışınların karbondioksit,metan ve su buharı gibi sera gazları etkisi ile tutulması dünyanın ısınmasına yol açmaktadır. Küresel iklim değişikliği nedenleri arasında olan bu ısınmaya sera etkisi denir.

Sera etkisi ile yaşanan bu ısınma, küresel ısınmanın en temel göstergesidir. Bu sebeple ısınmanın artması, küresel iklim değişikliğinin yaşanmasına neden olmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın