Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri

iklim değişikliği türkiye
Yazan Ekolojist

İklim değişikliğinin bilimsel olarak tanımlanması gerekirse, klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik ya da astronomik değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit, metan, bütan gazları olarak adlandırılan sera gazlarının ısıyı normalin üzerinde artırması dünyanın dengesine zarar vermektedir. Isının atmosferden dışarı çıkamıyor olması, madde partiküllerinden çok fazla kalması ya da çok fazla ayrılması durumuna göre ısı değişimi yaratır. Çok fazla kalan partikülleri olması halinde ısı artışı olacaktır. Partiküllerin çok fazla ayrılması ile ise ısı kaybı yaşanacaktır.

Tıklayın: İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Önemli Etkileri

Atmosferde yaşanan bu değişim tüm dünyayı etkilemekte ve coğrafi konumuna göre ülkelerde yaşanan değişimi şekillendirmektedir. Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri düşünülürse; doğanın tam anlamıyla bir iklim değişikliği yaşaması ile hayvanların, bitkilerin, canlıların hatta su kaynaklarının, toprağın dahi bu değişimden etkilendiğini söyleyebiliriz.

türkiye iklim değişikliği

İkim Değişikliği Nedenleri

İklim değişikliğinin en büyük nedeni olarak atmosfere salınan zararlı gazları söyleyebiliriz. Atmosfere salınan zararlı gazlar nedeniyle, atmosferin insanları zararlı ışınlardan koruması işlevine zarar verildi. Bu durumun en büyük sebebi kullanılan enerji kaynaklarının atıklarıdır.

Nüfusun artması, ihtiyaçların değişmesi gibi sebepler ile insanların yaşama şekli değişmiştir. Zaman ve mekan ilişkisi ortadan kalkmış ve insanların gün içinde çok daha yoğun bir hayatı olmuştur. Bu sebeple karmaşık bir hale gelen yaşantı, hem enerji kaynaklarının tüketilmesi hem de yapılan diğer üretimler doğaya zarar verip vermemesine dikkat edilmeden ortaya çıkarılmasına sebep olmuştur.

Doğanın insan tarafından tahribi, insanlar açısından birçok olumsuz sonuç doğurmuştur. Yaşanan iklim değişikliğinden pek çok alanda etkilenilmiş ve alışılan yaşantının dışında bir yaşam meydana gelmiştir. Genel olarak iklim değişikliğini küresel ısınma ya da küresel soğuma altında ele alabiliriz. Küresel ısınma ısının fazlasıyla tutulması, atmosferde emilememesi ile iklimin değişmesine neden olmaktadır.

iklim değişikliği türkiyeye etkisi

Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri olarak düşünülürse; bu nedenlerden yola çıkarak tüm evrenin bu değişimden etkilenmesinden ötürü, Türkiye’de büyük oranda etkilenecektir. Her coğrafyada bu etkiler farklı bir şekilde etki etmektedir. Bu sebeple ülkemize olan etkisinin de farklı olacağını söyleyebiliriz. Sonuçları farklı olan iklim değişikliğinin nedenleri genel olarak aynıdır. Küresel soğumada, ısının tutulması değil fazlaca dağılmasından kaynaklanarak; anormal bir boyutta ısı kaybının yaşanmasıdır. Bu sebeple belli bölgelerde de normalin üstünde soğuklar olacaktır.

İklim Değişiyor, Ülkemizde Durum Nasıl?

Türkiye, Akdeniz Havzası’nda yer alıyor ve bu nedenle iklim değişikliğinden, kuraklıkların artması yönünde etkileneceği ön görülüyor. Akdeniz Havzası’nda sıcaklıkların 20-50 yıl içinde ortalama 2 derece artması bekleniyor.

Bu durum, Türkiye açısından bakıldığında, yağışlarda düşüş, beklenmeyen hava olaylarında artış, sıcak hava dalgaları, düzenli sulama gerektiren tarım ürünlerinde verim kaybı, turizm gelirlerinde düşüş, biyolojik çeşitlilik kaybı, orman yangınlarında artış ve yağışlardaki düşüşe bağlı olarak sulak alanlar, yeraltı suları ve su depolama alanlarında kayıplar anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin 2030 yılına gelindiğinde su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna geleceği ve bu nedenle göç ve kayıpların yaşanacağı belirtiliyor.

iklim değişikliğinin türkiyeye etkileri

İklim Değişikliğinin Sonuçları

İklim değişikliğinin sonuçları düşünülürse, doğanın ve canlıların uzun süreli olarak zarar görmüş olması olarak düşünülebilir. Bu zarar yaşamsal faaliyetlerin kalitesinin düşmesi, havanın kirlenmesi ile teneffüs edilen hava yoluyla hastalıkların oluşması gibi sonuçlardır.

Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri olarak öznel bir şekilde ele almamız gerekirse; karmaşık bir iklim yapısına sahip olduğundan, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan ülke olarak düşünülebilir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke olması sebebiyle, Türkiye’nin farklı farklı bölgeleri, bu iklim değişikliğinden aynı şekilde etkilenmeyecektir.

Örnek vermek gerekirse; sıcaklık artışından daha çok çölleşmenin olması daha çok yarı nemli olan bölgelerde gerçekleşecektir. Yani Güneydoğu, İç Anadolu, Ege bölgeleri bu gibi iklim değişikliği sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaktır. Bunun dışında elbette ülkede yaşanan bu iklim değişikliği biyolojik çeşitliliği tehdit altına alacaktır. Bazı ekosistemlerin iklim değişikliğine direkt olarak cevap vermesi söz konusudur. Bazıları ise uzunca bir süre iklim değişikliğine karşılık vermemektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

1 Yorum

  • Günlük hayatta çevreye ve doğaya duyarlı yaşadığımızı düşünmüyorum.Bu konuda belediyeler toplumu bilinçlendirmeli, görsel basında da destek bulmalı.

Düşüncelerinizi Paylaşın