İklim Değişikliği ve Ozon Tabakası

ozon tabakası
Yazan Ekolojist

İklimin Değişmesi ve Ozon Tabakası

İklimin değişmesinin en temel sebebi, atmosferdeki gazların yani karbondioksit, bütan ve sera gazlarının yoğunlaşmasıdır. İklim bilimciler yaşanan bu değişimi, olması gerekenin üstünde zararlı gazın atmosfere yayılması ile açıklamaktadır.

Yaşanan bu durum ya çok fazla ısının ortaya çıkmasına, ya da soğumanın oldukça fazla olmasına sebep olmaktadır. Artan gazlar, yoğunluğun da etkisi ile atmosferden dışarı çıkamamaktadır. Partiküllerin çok fazla birleşmesi ile ısının ortaya çıkması, çok fazla ayrılması ile de ısı kaybının olması söz konusudur. Bu iki durumda ozon tabakasını tehlikeye sokmaktadır.

Yaşanan bu değişimlerin sonucu olarak fazla sıcak ve nemli havaların oluşması veya yazın geç gelmesi gibi durumlar oluşmaktadır. İklim değişikliği ve ozon tabakası ilişkisi düşünüldüğünde, beşeri faktörler ile olağan dışı artan gazların ozon tabakası tarafından tutulamaması, bununla birlikte zarar görerek; dünyaya ulaşmaması gereken ışınları da tutamaması söz konusudur.

Yani ozon tabakasına verilen zararın beşeri faktörler tarafından gerçekleşmesi, aynı şekilde bu zarardan ötürü yine beşeri faktörlerin etkilenmesi söz konusudur. Ozon tabakasının zararlı ışınları tutmaması; ısının artmasına, sera etkisinin çok daha yoğun hissedilmesine yol açmaktadır. Bu sebeple iklim değişikliği ve ozon tabakası arasındaki ilişki olumsuz olarak yorumlanacaktır. Yaşanan iklim değişikliğinin zararlı gazlar olması sebebi ile atmosferin de zarar görmesi sonucu doğmuştur.

ozon tabakası iklim

Ozon Tabakası Ne İşe Yarar?

Ozon tabakası dünyanın katmanlarından biridir ve Güneş’ten gelen zararlı ışınları tutma işlevi vardır. Ozon tabakası ışınların süzme işlemini yapmaktadır ve bu süzme işlemi sırasında, zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engellemektedir. Aynı zamanda yüksek ışınların büyük bir bölümünü uzaya olduğu gibi geri yansıtarak, canlıların bu yüksek enerjiden etkilenmemesini sağlamaktadır.

Güneş’in zararlı ışınları çok çeşitli hastalıklara yol açtığından, ozon tabakasını bu görevi oldukça önemlidir. Çünkü yalnızca insanların deri hastalıkları ile karşı karşıya kalması değil; ozon tabakasının zararlı ışınları tutmaması halinde bitkilerin ve hayvanların tehlike altında olacağı bilinmelidir.

ozonosfer

İklim değişikliği ve ozon tabakası düşünüldüğünde, yaşanan olumsuz gelişmeler bu görevinin aksaklıklara uğramasına sebep olmaktadır. Ozon tabakasının bu görevi dışında; uzaydan gelen tehlikelere karşı koruma işlevi de vardır.

Yani iklim değişikliği ile ozonun zarar görmesi, ışınlar dışında çok daha büyük felaketlere de yol açabilir. Ozon tabakası aynı zamanda oksijeni de kaplamaktadır. Yani oksijenin kaybolmasını önlemektedir. Koruyucu özellikleri olan bu katman sayesinde; insanların zararlı ışınlardan uzak tutulması, yararlı olanların ise yeryüzünde kalması işlevi sağlanmaktadır. İklimin negatif yönde değişime uğraması ise bu işlevlerin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır.

İklimin Değişmesinden Canlılar Nasıl Etkilenmiştir?

İklimin değişmesi atmosfer katmanlarının dahi büyük oranda zarar görmesine sebep olmuştur. İklim değişikliği ve ozon tabakası ilişkisine bakıldığında, ozonun bu değişimden kaynaklanan zararlar gördüğü ortaya çıkmıştır. Bu durumda canlıların yaşanan bu değişimden etkilenmemesi imkansızdır. İklim değişikliği ile pek çok canlı zarar görmüş ve yaşayan bitki ve canlı türlerinde azalmalar meydana gelmiştir. Dünya’da sera etkisi ile zararlı gazların artması ve bu sebeple ortaya çıkan bir ısınma söz konusu olmuştur.

sera gazı emisyonları

İnsanların iklim değişikliğini bu kadar hızlı bir şekilde yaşaması, hiç umulmadık zamanlarda umulmadık meteorolojik olaylara şahitlik etmesine yol açmıştır. İnsanların bu durumun en büyük sebebi olması; bu durumun önüne geçebilecek tek canlı olduklarını değiştirmez. Canlıların bu durumdan oldukça kötü etkilenmesinin önüne geçmek için, zararlı gazların azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile bir çeşitli önlemlerin alınması sağlanabilir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın