Sürdürülebilirlik Projesi

sürdürülebilirlik
Yazan Ekolojist

Kyoto Protokolü’ne imza atan ülkelerin artmasına bağlı olarak dünya çapında sürdürülebilirlik projesi ortaya koyan şirket sayısında da artış görülüyor. Protokol çerçevesinde küresel ilkelere tabi olan ülkeler kendi içlerindeki şirketlerin de denetimlerini sıklaştırmış durumda. Artık sadece kar amaçlı hareket etmenin şirket büyümesinin önüne geçtiğini fark eden kuruluşlar da sosyal sorumlulukları gereği çevresel sürdürülebilirlik endekslerinde kriterleri yakalamak için atılımlar ortaya koyuyorlar.

Sürdürülebilirlik Nedir?

16 Haziran 1972 tarihinde Stockholm Konferansı’nda ilk kez dünya üzerinde kaynakların hızla tükendiği ve bu şekilde hareket edilirse ciddi sıkıntılar yaşanabileceği rakamlar ile ifade edilmiştir. Yaşanan tehlikenin boyutlarını ilk kez bu denli fark eden ülkeler ilk etapta ne yapacakları konusunda da emin olamamışlardır.

Aradan geçen 15 yıl sonunda 1987 yılında Gro Harlem Brundtland başkanlığında toplanan Birleşmiş Milletler, yayınlanan rapor ile durum karşısında ne yapılabileceğini ilk kez somut verilerle ortaya koymuştur.

Ortak Geleceğimiz başlıklı bu raporda alınabilecek önlemler ifade edilirken ilk kez sürdürülebilirlik kelimesi telaffuz edilmiş ve literatüre kazandırılmıştır.

Sürdürülebilirlik en basit tabirle, bugünün kaynaklarını tüketirken gelecek nesillerin kaynaklarına zarar vermeden kalkınmak olarak tanımlanabilir. Ortaya konulan bu tanımın ardından dünya genelindeki bütün ülkelere çağrı yapılmış ve insanlığın ortak sorunu olan bu konuya ortak bir çözüm bulma yolu seçilmiştir.

sürdürülebilirlik nedir

Devletler Nasıl Hareket Etti?

1992 yılında Brezilya’nın Rio kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı sürdürülebilirlik konusunda bu kez daha net ve somut adımlar atmak için kolları sıvadı. Gündem 21 başlığı ile kamuoyuna aktarılan kararlara 178 ülkenin başkanı veya temsilcileri imza attılar. Bu imza ile sürdürülebilir insani gelişme ve kalkınma konusunda taahhüt vermiş oldular.

Daha sonraları ortaya konulan bütün ilkelere de öncelikli olarak bu 178 ülke dahil olmuştur. Bugün dünya çapında Kyoto Protokolü’ne imza atan ülke sayısı 189dur.

Verilen taahhütlerden sonra bütün ülkeler kendi yasalarını ve işleyişlerini bu konuda düzenleme yoluna gitmişlerdir. Yapılan düzenlemeler ışığında 3 ana başlık belirlenmiş ve stratejiler bu düzlemde belirlenmiştir. Ana başlıkları şöyle sıralayabiliriz;

  • Doğal kaynakları verimli kullanma
  • Çevreye zarar veren atıkları azaltma
  • Kaynakların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi

Şirketler Nasıl Dahil Oldu?

Sürdürülebilirlik projesi hazırlayan şirketler ortaya koydukları bu yeniliği çok da eski olmayan bir zamanda bünyelerine dahil etmişlerdir. Ülkelerin taahhüt ettiği ilkeleri şirketlerden bağımsız şekilde gerçekleştiremeyeceği gerçeği gün yüzüne çıkınca özellikle çok uluslu şirketler öncü olarak sürdürülebilirlik konusunda adım atmışlardır.

2002 yılının Ocak ayında dünyanın en büyük şirketlerinden 16 tanesi Birleşmiş Milletler öncülüğünde sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak iş planı oluşturma sözü vermiştir. Verilen bu söz şirketlerin Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne tabi olacaklarına dair bir taahhüt olarak yorumlanabilir.

sürdürülebilirlik projesi

Dünyanın önde gelen petrol devlerinden olan BP bu ilkeler ışığında 90’lı yıllarda ortaya konulan verilerdeki emisyon oranını % 10 düşürmeyi taahhüt etmiş ve 2000- 2007 yılları arasında bunu yerine getirmiştir. Ayrıca alternatif enerji konusunda tesisleşme çalışmalarını tamamlamış ve karbon salınımı konusunda çok büyük atılımlar sağlamıştır.

Hızlı tüketim sektöründe dünyanın en büyük şirketlerinden olan Unilever de 2000 ile 2007 yılları arasında kükürt dioksit salınımını % 93, karbon salınımını % 43, enerji tüketimini de %2 oranında azaltmış ve yıllık su tüketimi konusunda da % 53 lük bir düşüş sergilemiştir.

Sürdürülebilirlik projesi hazırlamak isteyen şirketlerin global piyasadaki aktörlerin ortaya koyduğu performansları iyi analiz etmesi ve kendi stratejilerini de bu yönde geliştirmesi gerekir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın