Sürdürülebilirlik Endeksi

sürdürülebilirlik endeksi
Yazan Ekolojist

Gelecek nesillerin yaşamını daha fazla olumsuz etkilememek için devletler gibi özel şirketler de sürdürülebilirlik endeksi ile hesaplanan kriterlere uymak için çabalamak zorunda kaldı. Dünyanın geleceğini koruma altına almak için devletler ile başlayan bu sürece şirketler ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. Hatta bütün insanların da altına imza atacağı bir bildiri de olsa hiç de fena olmaz öyle değil mi ?

Neden Sürdürülebilirlik?

İnsanlık tarihi boyunca belki hiçbir konuda tek bir koldan hareket etmemiştir hatta hiçbir konuda hemfikir olmamıştır. Fakat binlerce yıldır sanki söz birliği yapmış gibi tek bir amaca hizmet eder halde yaşamaktadır dünyayı öldürmek. Yaşayan canlılar arasında doğaya adaptasyonu bu kadar sorunlu olan bir tür yoktur sanırım. Bir döngünün parçası olduğunu kabul etmek yerine kendini bir piramidin en üstünde gören insanoğlu el birliği ile gezegeni baltalamıştır.

Bu durumun artık içinden çıkılmaz bir hale gelmesinden sonra biraz da olsa aklı başına gelen insanoğlu verdiği hasarı tamir etmenin yollarını aramaya başlamıştır. Çünkü dünya ortak bir alandır ve dünyanın başına gelecek her kötü şey üzerinde yaşayan her kişiyi de olumsuz etkileyecek.

Sadece Kar Etmek İçin İş Yapma Dönemi Bitti

Bir şirket için kar her şeydir. Şirketler bütün planlarını daha fazla nasıl kar ederiz düşüncesi ile oluşturur. Gel gelelim elde ettikleri karı harcayacakları veya yatırım yapabilecekleri bir dünya bulamazlarsa o zaman iş değişir.

sürdürülebilirlik anlaşması

Gerçekten de işin artık değiştiğini 2002 yılının Ocak ayında kabul eden şirketlerden 16 büyük ülke New York’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda bundan sonraki iş hayatlarında sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak hareket edeceklerinin garantisini gösteren bir belgeye imza attı. Birleşmiş Milletler’ in yönlendirmesi ile gerçekleşen bu olay sonucu artık kar etmenin dışında başka bir sorumluluğun daha ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bu 16 büyük şirket attıkları imza ile sürdürülebilir insani gelişim ve kalkınma ilkelerine uygun hareket edeceklerini taahhüt etmiş oldular. Tabii bu ilkeleri belirleyen bazı faktörler vardır ve bu faktörleri ölçebilmek ve denetleyebilmek gerekiyordu. İşte bu gereksinim sürdürülebilirlik endeksi kavramının doğuşunu sağladı.

Şirketler Nasıl Hareket Ediyor?

2002 yılında 16 şirket ile imzalanan protokol aslında bugün bütün dünyaya yayılacak olan bir furyanın başlangıcını oluşturmuştur. Bugün özellikle global bir marka olarak dünyada faaliyet gösterebilmek için sürdürülebilirlik kriterlerini arka plana atarak ilerlemek imkansız hale gelmiştir. Her şirket üretim alanından tüketim zincirinin son halkasına kadar bu kriterlere uyarak markalarının varlığını sürdürmek zorundadır.

Uluslar arası arenada en bağlayıcı sözleşmelerden biri olan Kyoto Protokülü’ne bugüne kadar 179 ülke imza atmıştır. Dolayısı ile bu protokolü imzalayan ülkelerdeki şirketler de getirilen kriterlere uygun hareket etmek durumundadır.

sürdürülebilirlik kriterleri

Dünya üzerinde bir petrol devi olan BP 1990 yılındaki verilere göre kendisinden kaynaklanan çevreye zararlı gaz salınımlarını % 10 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. Ve iş yapma biçimindeki önlemlerinin yanına enerji verimliliği kıstaslarını da ekleyerek 1998-2001 tarihleri arasında emisyon miktarını %10 oranında azaltmıştır.

Ayrıca BP alternatif enerjiler iş kolunu da tesisleştirmiş ve karbon salınımında azalmaya sebep olacak iş planlarını  devreye almıştır.

Yine dünyada hızlı tüketim malları konusunda önde gelen firmalardan Unilever ortaya koyduğu vaatler sonucu 2000-2007 arasında üretilen maddelerden kükürt dioksit emisyonunu %93 azaltmış ve toplam su tüketiminde de %53 lük bir azaltım sağlamıştır.

Bu örnekler ile sürdürülebilirlik endeksi ilkelerine tabi olan şirketler her yıl raporlar yayınlamaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi