Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinde İrdelemeler

sürdürülebilirlik kavramı
Yazan Ekolojist

Sürdürülebilirlik kavramı üzerinde irdelemeler incelendiğinde sürdürülebilirlik kelimesinin tek başına çok sayıda anlamı kapsayabilen bir kavram olduğu görülüyor. Genel olarak bakıldığında bu kavram üretim ve çeşitliliğin devamı olarak tanımlanmaktadır.

1987 yılında yayınlanan “Ortak Geleceğimiz isimli raporda sürdürülebilirlik kavramı; insanlığın, doğanın sonraki kuşaklara zarar görmeden hizmet edebilmesini riske atmayarak ihtiyaçlarını karşılayabilmesi olarak tanımlanmıştır.

Hayatımız doğal kaynaklara bağımlı olarak sürmektedir. Doğal kaynakların sınırlı olması ise sürdürülebilirlik kavramını doğurmuştur. Sürdürülebilirlik kavramı üzerinde irdelemeler sonucunda bu kavram insan ve doğa arasında bir denge sağlamak olarak açıklanıyor. Teknolojiyi, bilimi, iklimi, doğal kaynakları doğru şekilde analiz edip planlayarak kullanmak, bu dengenin sağlanması için önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda insanlar enerji kaynaklarında iyileştirmeye gidiyor. Fosil yakıtların neden olduğu çevre zararlarını azaltmak için tüm dünya sürdürülebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Güneş enerjisine yönelimin artması da aynı sebepten kaynaklanıyor.

güneş enerjisi

Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş enerjisi nasıl çalışır kısaca özetlenirse, ihtiyaç duyulan enerjiye ve kullanım alanına uygun olarak hazırlanan güneş enerjisi panelleri, güneşten gelen ışınları toplayarak kullanılabilir alternatif enerjiye çevirmektedir. Bu işlem güneş ışınlarının panellerde yer alan güneş hücrelerindeki elektronları hareket ettirerek yarattıkları manyetik alanın elektrik üretmesiyle gerçekleşmektedir. Bu yöntemle elde edilen enerji, evler ve işyerlerinde aydınlarma ve su ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi sıcak su üretiminde sık sık kullanılan bir yöntemdir. Güneş enerjisinin çevreye zarar vermeyen bir enerji türü olması ve diğer enerji yöntemlerine göre düşük maliyetle çalışıyor olması açısından ülkelerin enerji üretme açısından daha fazla tercih ettiği bir yöntem haline gelmiştir. Güneş enerjisinin yaygınlaştırılması diğer yakıtlarla enerji üretiminden kaynaklanan çevresel zararların azaltılmasını sağlamaktadır.

Güneş enerjisi üretmek için kurulan güneş panellerinin oldukça kolay şekilde kurulabilmesi ve bakımlarının da düşük maliyetle kolay şekilde yapılabilmesi, bu sistemi daha da tercih edilir hale getiriyor. Güneş paneli nasıl çalışır ve nasıl yapılır konusunun oldukça kolay şekilde çözülebilmesi için profesyonel şekilde bilgi sahibi olmak gerekmediğinden güneş enerjisi su ısıtma çalışma prensibi açısından kolay bulunuyor. Su ısıtma için kullanılması durumunda izin veya lisans gerektirmemesi de güneş enerjisini kullanışlı hale getiriyor.

yenilenebilir enerji

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda enerji kaynakları açısından da geliştirme çalışmaları sürüyor. Sürdürülebilir enerji kaynakları adı altında yer alan bu başlıklar arasında güneş enerjisinin yanı sıra rüzgar, su, dalga gibi çok sayıda seçenek yer alıyor. Bu enerji kaynaklarının doğal olarak elde edilmesi ve yakıt gerektirmiyor olmaları çevreye zarar vermeden enerji üretimi sağlıyor.

Fosil yakıtlar gibi nedenlerden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirecek olan sürdürülebilir enerji yöntemleri dünya çapında daha fazla kullanılması adına çalışmaları devam eden enerji kaynağı alternatifleri arasında yer alıyor.

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi adına süren çalışmalar sonucunda bu kaynaklardan büyük ölçekte yeterli olacak kadar enerji üretmek mümkün hale gelmiştir. Evlerde su ısıtma ve elektrik ihtiyaçları için kullanılmakta olan güneş panelleri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu panellerin daha büyük alanlarda kullanımı ise üretim gerçekleştiren fabrikalarda dahi kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi ile birlikte rüzgar enerjisi de elektrik üretimi için tercih edilen yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Rüzgar türbinleri, rüzgarın fazla olduğu yerlerde kurularak doğa olaylarından faydalanmayı sağlamaktadır.

Her ne kadar kompleks yapısı nedeniyle güneş enerjisine oranla daha az kullanışlı olsa da yine de büyük ölçüde sürdürülebilir enerji kaynağı yöntemleri arasında tercih edilmektedir.

Sürdürülebilirlik kavramı üzerinde irdelemeler sonucu önemi gitgide artan sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı her yıl gittikçe artmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi