Rüzgar Enerjisinin Avantajları

rüzgar enerjisinin avantajları
Yazan Ekolojist

Oldukça klasik bir giriş olacak ama rüzgar enerjisinin avantajları saymakla bitmez. Rüzgarın barındırdığı enerjinin bize sağladığı yararları sıralamaktan öte önce rüzgar enerjisi bizim için ne ifade ediyor bunu anlamamız gerekir. Son yıllarda iyiden iyiye hayatımıza giren ve dillere pelesenk olan yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kavramları durumu daha iyi kavramamız için bize çıkış noktası olabilir.

Yenilenebilir Enerji Ne Demek?

İnsanoğlu doğanın gücünü yönlendirebilmeyi akıl ettikten sonra teknoloji kavramı da yeni bir boyut kazandı. Depremler, tsunamiler ve kasırgalar ile ortaya muazzam bir güç çıkmaktaydı ancak teknoloji ile bu boyutta bir güce ulaşmak veya bu güce karşı koymak mümkün değildi.

Önceleri aklını sadece ortaya çıkan bu güçten korunma konusuna yoran insanlık bu durumun aslında o kadar da kötü olmayacağını ve hatta bu gücü kullanabileceğini fark edince gelişmeler de boyut değiştirdi.

Albert Einstein enerji konusuna hayatını verirken döneminde yaptığı çalışmalar gereken önemi görmemiş olabilir. Ama günümüzde özellikle konuya vakıf kişiler tarafından belki de her gün kendisine teşekkür ediliyor. Çünkü doğadaki enerji döngüsünün kendiliğinden vuku bulan hali bunu değerlendirmenin de ne gibi imkanlar doğurabileceğini bize göstermiş oluyor.

Yenilenebilir enerji en basit tabirle doğada kendiliğinden bir döngüye sahip olan kaynaklardan elde edilen enerji olarak tanımlanabilir. Yine en basit şekilde bir örnek vermek gerekirse esen rüzgarı yelkenlilerle hareket enerjisine dönüştürüp yol alan kocaman gemileri ele alabiliriz. Aslında teorik anlamda da bu kadar basit bir şekilde enerji dönüşümü sağlanmaktadır.

Rüzgar enerjisinin avantajları konusunu irdelerken bunun bir yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde gerçekleştiğini unutmamalıyız. Rüzgar kullanılarak elde edilen elektrik, hayatın her alanında kullanılabilir.

rüzgar enerjisi

Ucuz Maliyet Yüksek Verim

Optimizasyon metodunun başlıca ilkesi olan maliyeti düşürüp verimi yükseltmek yenilenebilir enerjinin de sağladığı en büyük avantajdır. Rüzgar kullanılarak elde edilen elektrik emsallerine kıyasla çok düşük bir maliyet ortaya çıkarır. Fakat ortaya çıkan üretim emsalleri ile aynı seviyededir. Tabi ölçümler aynı şartlarda yapılırsa. Yani bir nükleer santralle 100 rüzgar türbinini aynı kefeye koymak adil bir yaklaşım değildir. Bu konuda olaya daha geniş bir perspektiften bakmak gerekir.

Özellikle kırsal alanlarda bireysel elektrik tüketiminde rüzgar enerjisi kullanımı çok büyük avantaj sağlamaktadır. Kanada, Japonya ve Hollanda gibi ülkelerde küçük topluluklar rüzgar yolu ile elde ettikleri elektrikle ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yine aynı ülkelerde kırsal alandaki tarım faaliyetlerinde rüzgar enerjisinden faydalanılmaktadır. Kurulan küçük çaplı santraller kurulum maliyeti açısından orta vadede kendini amorti etmekte, uzun vadede de kar sağlamaktadır.

Ayrıca şehir şebekelerinden çekilen yüksek gerilim hatları kırsal alandaki hayatı olumsuz etkilediği için kurulan rüzgar türbinleri bu yerleşim yerlerine de adapte olmaktadır.

rüzgar enerjisi avantajları

Çevreye Zararı Yok

Rüzgar enerjisinin avantajları arasında belki de geleceğimizi en çok etkileyecek olan doğa ile yakaladığı uyumun en üst seviyede oluşudur. Çünkü elektrik üretimi için kurulan her santral mutlaka doğaya zarar verir.

Termik santraller çıkardıkları zehirli gazlarla atmosferi kirlettiği gibi etrafında yaşayan canlıların da hayatını tehlikeye atmaktadır.

Nükleer santrallerin taşıdığı potansiyel tehlikeyi anlatmaya bile değmez çünkü Çernobil faciasının açtığı yaralar günümüzde bile hala sarılamamıştır.

Bilinenlerin içinde en masumu olarak nitelendirilen hidroelektrik santralleri bile kurulum aşamasında etrafına bulunan canlıların yaşam alanlarını yok etmektedir.

Bu emsalleri arasında rüzgar kullanılarak elde edilen elektrik en çevre dostu olanıdır. Çünkü ne havaya bir zararlı gaz çıkarır ne de radyoaktif etki taşır. Sadece üzerinden uçan kuşların biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Rüzgar enerjisinin olumlu ve olumsuz yönlerini yazımızda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi