İklim Değişikliği Nasıl Engellenir?

iklim değişikliği
Yazan Ekolojist

İklim Değişimine Dur De

İklim değişikliğinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve tahrip edici olmasından kaynaklı, bu değişimin durdurulması ya da en aza indirilmesi için önlemler alınmaktadır. Gezegenimizde yaşanan bu değişimin tüm canlıları etkilediği ortadadır. İklim değişikliğinin son bulması ise insanların bu durumun önüne geçmesi ile olacaktır.

Değişimlerin önlenmesi ya da belli sınırlar içinde tutulması, toplumsal olarak yapılan çalışmalar ile olacaktır. Bu çalışmalar çoğu zaman gelişmiş ülkelerin ekonomik nedenlerinden ötürü iklim değişikliğini yok sayması ile sonuçlanmaktadır.

İklim değişikliğinin doğal etmenlerine müdahale etmek oldukça zordur; ancak İklim değişikliği nasıl engellenir sorusu beşeri faktörlerin iklime etkisinin azaltılması ile cevaplanabilir. Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan değişimlerin engellenmesi, olumsuz sonuçların kontrol altında tutulmasını sağlayacaktır. İnsanlar bu durumun önüne geçmek için çeşitli faaliyetleri ile sera gazının artması durumunu en aza indirmelidir. Bunun için kullanılan eşyalar, ihtiyaçların giderilme şeklinin değiştirilmesi gerekir. Sera etkisinin büyük oranda yeryüzünde ısınmaya sebep olması, dolayısıyla sera etkisinin azaltılması ile küresel ısınmanın yavaşlatılması söz konusu olacaktır.

Doğal çevrenin korunması tamamen insanların elindedir. Canlıların sorunsuz bir şekilde hayatlarına devam etmesi, iklimsel afetlerin beşeri kaynaklı yaşanmaması için önlemler alınabilir. Alınan önlemlerin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumu olmamalıdır. Bu sayede olumlu sonuçların doğması sağlanabilir.

iklim değişikliği

İklim Değişimi Neden Kaynaklanır?

İklim değişikliğinin önlenmesi için; insanlar iklim değişiminin nereden kaynaklandığını bilmelidir. Çünkü yaşanan iklim değişikliklerinin yıkıcı olmasının en büyük sebebi, insan olarak görülmektedir. İklim değişikliği nasıl engellenir sorusunu cevaplamak, bu durumun nedenini öğrenmeden yapılamayacaktır.

Öncelikle insanlar doğanın kendi kendine zaten bir değişim içinde olduğunu bilmelidir. Bu değişim herhangi bir sorun çıkartmadan, tüm canlıların da bu değişime adapte olabileceği şekilde gerçekleşmektedir. Ancak değişimin içine insanların yapmış olduğu üretimlerin ve kullanımların girmesi, bu değişimin olumsuz sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır.

İklim değişimindeki en büyük neden küresel ısınma ve küresel soğumadan kaynaklanmaktadır. Küresel ısınmasının sebebi ise biyosferde artışın olduğu gaz oranlarıdır. Atmosferin bu gazları soğuramayacak kadar çok olması, atmosfere de zarar vermektedir. Bunun sonucunda atmosferin zararlı ışınları tutması azalmaktadır.

İnsanın vermiş olduğu zarar ile doğaya dönen zarar negatif boyuta ulaşmaktadır. İnsanın yapmış olduğu bu gibi tahribatlardan ötürü, hızlı bir ısınma ve soğuma mevcuttur. Bunun önüne geçmekte yine bu yıkımı yapan insanlar tarafından olacaktır. Bugünü yaşamak için hareket eden insanın, geleceği düşünerek bu durumun önüne geçmesi gerekir.

küresel ısınma

İklim Değişimlerinin Yıkıcı Sonuçları

Yaşanan iklimsel bir değişim, evrene zarar vermektedir. Dolayısıyla canlılar, ekosfer, biyosfer, atmosfer, litosfer gibi katmanlar zarar görmektedir. Doğanın almış olduğu bu zarar; biyosferdeki canlıların tamamının sağlığını etkilemektedir. Ayrıca bu durumun sonucu olarak ölümler ve yok olmalar da söz konusudur.

İklim değişikliği ile yaşayan canlı türlerinin azalması sonucu doğmaktadır. Bazı canlı türlerinin ayak uydurması mümkün olmaktadır; ancak canlı türünün yaşanan değişimine ayak uyduramaması, bu değişimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi durumlarında; canlıların yok olması ile sonuçlanmaktadır.

İklim değişikliği nasıl engellenir sorusunun cevaplanması ile iklim değişikliği ile yaşanan bu yıkımlar durdurulabilir. İnsanın büyük ölçüde etkilemiş olduğu bu yıkımın önlenmesi, yine insanın elinde olduğundan çeşitli önlemlerin alınması olağandır.

Yaşayan canlı türlerinin iklim değişikliği ile yok olmuş olanlarının geri getirilmesi mümkün değildir ancak; var olan endemik türlerin bu durumun önüne geçilerek yaşamaya devam etmesi sağlanabilir. Ayrıca insanlar yaşayan canlı türlerinin yok olmaması için çoğaltma gibi girişimlerde bulunarak, zaman kazanabilir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın