İklim Değişikliğinin Sonuçları

iklim değişikliği
Yazan Ekolojist

İklim Değiştikçe

Dünya’da yüzyıllar boyunca iklim değişikliği doğal bir şekilde sürmüştür. Bu şekilde bir iklim değişikliğinin doğaya ve doğadaki canlılara herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak insanların doğanın değişimine etkisi ile değişim alt üst olmuştur. Sanayi devrimi ile inşaların doğaya etkisi çok daha fazla olmuştur.

Doğaya bağımlı olarak yaşayan insanların, doğadan bağımsız olarak yaşamaya başlaması ile doğaya zarar vermesi başlamıştır. İkim değişikliği ve sonuçları olarak düşündüğümüzde, yaşanan bu değişimin çok sayıda olumsuz sonucu da olacaktır.

Tarihsel süreçte iklimsel değişimlere bakıldığında; 1200’lü yıllarda ılıman olması beraberinde değişken bir iklimin olduğunu söyleyebiliriz. Fırtına, şiddetli yağışlar gibi iklimsel olaylar da söz konusudur. 1400 – 1550 yıllarında ise kararlı iklim koşullarının olduğu söylenebilir. 1500’li yıllarda Küçük Buz Çağı denen bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde donarak ölümler çok fazla sayıdadır.

küresel ısınma

1816 yılında görülen iklim değişimi ile Avrupa’da kıtlık yaşanmış ve bu durum çok sayıda canlının ölümü ile sonuçlanmıştır. 1900’lü yıllarda ise ortalama sıcaklık 0,5 derece kadar artmıştır. 1978 yılından sonra ise en sıcak 8 yılın gözlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yaşanan değişimlerin doğal tahribatlar ile sonuçlandığı ortadadır.

Mutlaka Okuyun: Küresel Isınma Dünya’yı ve Bizleri Nasıl Etkileyecek?

Ancak insanların günümüz koşullarında doğaya olan etkisinin, doğa tarafından yenilenerek yok edilemediği gerçeği yadsınamaz. Bu sebeple yaşanan iklim değişikliklerinin çok daha yıkıcı olacağını söyleyebiliriz.

Yaşanan Değişimin Sonuçları

Yapılan araştırmalara göre geçtiğimiz yüzyıl süresince sıcaklıkta 0,5 santigrat derece bir artış söz konusudur. Deniz seviyesinde ise bu yüzyılın başlarından bu yana 20 cm’lik bir artma söz konusudur. Yaşanan iklim değişikliğinin sonucu olarak, somut olarak bu değişimlerin yaşandığı gözlemlenmektedir.

Dünya üzerinde orta enlemlerde yağış miktarındaki artış oldukça fazladır. Bununla beraber subtropik enlemlerdeki yağış miktarlarında da yüksek oranlarda düşüşler söz konusudur. Somut olarak gözlemlenen bu değişimler, İklim değişikliği sonuçları arasında ilk sırada yer almaktadır.

Bunun dışında toplumsal yaşamda gözlemlenen sonuçlar arasında ise ekolojik yapıda ki değişim, canlı türünün azalması, yaşanan iklim olaylarının miktarının çok fazla olması gibi sonuçlardır. Bunun dışında Güneş’ten gelen radyasyon ışınlarının çok olması da pek çok canlının ölümüne sebep olmaktadır. Radyasyonun çok fazla olması; insanların üremesine dahi engel olmaktadır. Küçük canlıların hayata tutunması bu sebeplerden ötürü olanaksız hale gelmektedir.

küresel ısınma

Dünya üzerinde yapılan araştırmalar ile elde edilen sonuç; iklim sisteminin şüphe gözetmeyecek şekilde ısındığı, 20.yy’ın ortalarından itibaren yüzeyde gözlemlenen sıcaklıkların büyük oranda artmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun %90 sebebi olarak ise insan gösterilmiştir. Sera gazından kaynaklı artış ile durumun yaşanmasında en büyük faktör beşeri faktörlerdir.

Gelecekte Ne Olacak?

İklim değişikliğinin dünya üzerinde ne gibi değişiklikleri takip etmiş olduğunu ve etkilerini günümüzde sıklıkla yaşıyoruz. Uzmanlar İklim değişikliği ve sonuçları adı altında çeşitli çalışmalar yaparak, birtakım tahminler yürütmektedir. Gelecekte iklimin nasıl olacağı ve insanların, hayvanların, bitkilerin kısacası doğanın bu durumdan tam olarak nasıl etkileneceği yönünde tahminler yürütülmektedir.

2100 yılına kadar uzmanlar tarafından beklenen küresel değişimler, sıcaklıkta 3 santigratlık bir değişme olacağı yönündedir. Deniz seviyesinde ise 70 cm’lik bir değişme olacağı düşünülmektedir. Bu değişimin çeşitli uzmanlar arasında 30 cm ile 110 cm arasında farklılaştığı da olmaktadır. Orta ve daha yüksek enlemlerde bulunan ormanlarında ise büyük miktarda yok olma riski vardır. Bu durumun sonucunda dünya üzerindeki oksijen oranında büyük ölçüde azalma olacaktır. Bunun dışında tarımsal alanlardaki azalma ile gıda üretimindeki artış da azalacaktır. Bu şekilde tahminlerin yapılması, insanlığın doğaya verdiği zararın devam edeceği yönündedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın