İklim Değişikliği Danışma Paneli’nde Japon Bakan’a Uyarı: “Rekabetçiliğimizi Kaybedebiliriz”

Yazan Ekolojist

Uzakdoğu ülkesi Japonya’nın Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Japon siyasetçi Taro Kono, 9 Ocak 2018 tarihinde başlayan ve günümüze dek 8 defa görüşme gerçekleştiren İklim Değişikliği Danışma Paneli aracılığı ile dünya ülkelerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda iklim değişikliğiyle mücadele bünyesinde Japonya’nın küresel uğraşlara liderlik etmesi gerektiği ve halen yürürlükte olan enerji ve iklim politikasının değişmemesi durumunda Japonya sanayisinde rekabetçiliğin kaybolabileceği uyarısı yapıldı.

2 aydan daha kısa sayılabilecek bir sürede tam 8 toplantı yapan İklim Değişikliği Danışma Paneli’nde Japonya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Bakan Kono, bu toplantılardan 2 tanesine başkanlık yaparak panele gösterdiği önemi vurgulamış oldu. Uzakdoğu ülkesi Japonya’nın enerji ve iklim politikasına yeni bir bakış açısı getirme isteğine bağlı olarak başlatılan İklim Değişikliği Danışma Paneli’nin 19 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen 8. toplantısı Japonya Dışişleri Bakanlığı konukluğunda yapıldı.

Panel, Bakan Kono’ya Uyarılarda Bulundu

Üyelerini sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler ve özel sektörden gelen yöneticilerin oluşturduğu İklim Değişikliği Danışma Paneli’nde Japonya Dışişleri Bakanı Kono’ya birtakım uyarılarda bulunuldu. Karbonsuzlaşma sürecine dikkat çekilen uyarılarda enerji ve iklim politikasına yöneltilen eleştirilerin dikkate alınıp, Paris antlaşmasının gerektirdiği şekil ve hızda Japon sanayisinin karbonsuzlaşması gerektiği iletildi. Panele katılan üyelere göre mevcut politikanın devamı halinde Japonya’nın diplomatik etkisinin dünya ülkeleri üzerinde azalacağı ve sanayide rekabatin azalabilme ihtimali bulunmakta.

Panel’deki Katılımcılar Japon Bakan’a Ne Tür Uyarılarda Bulundu?

İklim Değişikliği Danışma Paneli’nin hemfikir olduğu konulardan biri Japonya’nın mevcut enerji ve iklim politikasını değiştirmesi suretiyle küresel uğraşlara liderlik etmesi ancak bu konuda Japonya’nın biraz olsun diğer dünya ülkelerinden geride kaldığını da kabul ediyorlar. Panel katılımcıları bu bağlamda 3 öneride bulunuyorlar.

Bunlardan birisi enerji sektöründe yeni bir diplomasi hamlesinin başlaması iken ikincisi de yine bu hedefe dönük olarak Japonya’nın enerji dönüşümü politikasının yeniden tanımlanması. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile yapılan toplantıda karbonsuzlaştırılmış bir toplum inşasını da 3. öneri olarak Bakan’a ileten panel, Japonya’nın Paris Antlaşmasına taraf olmasına rağmen çabalarının aşırı yetersiz olduğunu da ayrıca belirtiyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın