Ulaşımda Çevreci Çözüm Elektrikli Araçlar

Yazan Ekolojist

Hem ekonomik hem de çevre ve sağlık açısından petrol bazlı yakıtların kullanımının bir şekilde azaltılması ve sonunda tamamen bitmesi gerekiyor.

Bilindiği gibi fosil yakıt kaynaklarının kullanımı dünyayı geri dönüşü zor bir şekilde olumsuz etkiliyor. Ayrıca bu kaynakların en fazla yüz yıl içerisinde tükeneceği öngörülüyor.

Okuyun: Elektrikli Araç Kiralamanın Faydaları

Hem zararlı etkilerinden hem de tükenmesinin zaman içinde kaçınılmaz olmasından dolayı bu yakıtlar dışında alternatif çözümler bulmak gerekir. Bu bulunan alternatif kaynakların en geniş kullanım alanlarının ulaşım olması gerekir çünkü petrol ve türevi yakıtlar en çok araçlarda kullanılıyor.

Elektrikli Araçlar Çevreyi Koruyor

Son zamanlarda bu yakıtlara araçlarda en büyük alternatif elektrikli araçlar. Bu alanda Cambridge Economics tarafından yayınlanmış bir rapor bulunuyor. Rapor, Avrupa’da elektrikli araçlara geçiş sürecini inceliyor.

Genel anlamda elektikli araçlara geçişle güçlü ve temiz bir ekonomiye ulaşılabileceği sonucu raporda açıklanmış. Dünyaca tanınmış birçok firmanın (ABB, BMW, Enedis, Ulaşım & Çevre (T&E), Air Liquide, European Aluminium, EUROBAT, Lease Europe, Michelin, Valeo, ETUC vb.) katkıda bulunduğu raporun belittiğine göre, bu şekilde petrolden elektrikli araca geçiş hem petrol ithalatının azalmasından dolayı ekonomiye katkı sağlayacak hem karbondioksit emisyonunu yüzde doksana yakın oranda azaltıp bu hava kirliliğinin sebep olduğu ölüm oranlarını azaltacak hem de yeni iş imkanları yaratacak.

Bakıldığında bu pozitif yanlar sadece ekonomik bazlı değil. Ayrıca mücadele edilmek için çok uğraşılan iklim değişikliklerinin durması konusunda da yardımcı olacaktır.

Ama aşılması gereken bazı sıkıntılar mevcut. Şu anda piyasada olan araçların teknik altyapıları elektrik ve hidrojen bazlı enerji kaynaklarını kullanmak için uygun değil.

Bu altyapıyla üretilmiş araçlar mevcut ancak günlük hayatın tamamına entegre olabilecek kadar çok değiller. O yüzden diğer araçların bu yapıya uygun hale getirilmesi gerekebilir.

Ayrıca şu anda piyasada araç üretiminde çalışan işçiler eski sistemi biliyorlar. Bu yüzden onların yeni teknolojiyi nasıl yapmaları konusunda eğitim almaları da oldukça önemli.

Phil Summerton, Camridge Economics yöneticisi, bu raporun verdiği mesajın petrol ithalatının çok büyük oranda azalması ile ekonomik ve çevresel açıdan ortaya çıkacak avantajlar olduğunu söylemiş.

Bu yüzden araçlar arası teknik geçişin sağlanmasında karşılaşılan sorunların Avrupalı politikacılar ve önerileri ile üstesinden gelinmesi gereken bir sorun olduğunu belirtmiş. Raporda ayrıca dizel bazlı araç ile elektrikli araç alma maliyetlerinin 2030’a kadar eşitleneceği de yer alıyor.

Maddi ve çevresel bütün getirileri nedeni ile bu yeni teknoloji araçların üretimi ve kullanımının desteklenmesi çok önemlidir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi