Toprak Savaşları-Fit For 55 İlişkisi

fit for 55

Bilindiği gibi Fit for 55 paketi, AB politikalarının Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen iklim hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla AB mevzuatının  gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeni girişimlerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanmış bir dizi öneri paketidir.

Fit for 55 paketinde Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını net olarak en az % 55 azaltarak AB mevzuatını 2030 hedefi ile uyumlu hale getirmeyi planlamıştır.
Avrupa Birliği’nin %55 iklim planına uygunluğu, Avrupa Birliği ve Konsey arasında nihai müzakerelerden geçmektedir. Ancak AB, Biyoenerji için Karbon Depolamasını, Biyoçeşitliliği ve iklim planını feda etmeyi planlamaktadır.

Böylece Fit for 55 paketinde alınan kararlarla Avrupa’da büyük miktarlarda ekili alanlar ve ormanlar biyoenerjiye yönlendirilecektir. Bu durumda, Avrupa’da habitat ve karbon depolanması* baltalanmış olacaktır. Bu durum da Avrupa tarımsal üretiminin çoğunu ve dolayısıyla arazi kullanım gereksinimlerini dış kaynak olarak kullanacağını ortaya koymaktadır: Avrupa, yurt içinde her dört hektar için yurt dışında bir hektar ekin alanı kullanmaktadır. Bu kullanımın sonucunda Avrupa dışı topraklarda ise daha fazla ormansızlaştırma meydana gelecektir.

Biyoenerjiye karşılık olarak hem yiyecek üretimi hem de karbon depolamak için toprağı kullanmanın iklim değeri göz ardı edilmektedirler. Rapor, Avrupa’nın tarımsal üretiminin çoğunu ve zorunlu arazi kullanımını dışarıdan sağladığını ortaya koymaktadır: Avrupa, yurt içinde her dört hektar için yurt dışında bir hektar ekili arazi kullanmaktadır.
Yurt dışındaki arazilere olan bu aşırı bağımlılık, yerel bitki örtüsünde karbon depolamayı azaltmakta ve küresel gıda ihtiyacı arttıkça daha fazla ormansızlaşmayı gerektirmektedir.

Raporda bildirildiği üzere bu “toprak karbon ticareti açığının” yıllık karbon maliyeti yaklaşık 400 milyon ton karbondioksittir ve bu, Avrupa ormanlarının devam eden büyümesinden elde edilen faydaları aşmaktadır.

Avrupa’da yaşayan insanlar daha fazla yaşam alanı ve artan küresel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Birliği makul çabalarla, bu dış kaynak kullanımını ortadan kaldıran ve Avrupa’nın ekili alanlarının %30’unu daha fazla karbon depolaması için serbest bırakan, çevreye faydalı bir “arazi geleceği” elde edebilir, ancak şu anki planla, Avrupa ekili alanlarının %20’sini enerji ürünlerine yönlendirerek, daha fazla gıda dış kaynak kullanımı ve yurt dışında daha fazla ormansızlaşma gerektirerek bu potansiyel geleceği baltalamaktadır.

Plan aynı zamanda Avrupa’nın biyolojik olarak çeşitlilik gösteren yarı doğal otlaklarının yarısının kaybına yol açacak ve diğer Avrupa topraklarında yaşam alanlarını veya karbon depolamayı eski haline getirmek için yer bırakmayacaktır.

Bu olumsuz etkilerin bazılarını indirgemek için eğer nihai müzakereler sonucunda, Avrupa Birliği biyoenerji için yakılan odun miktarında bir üst sınırı kabul ederse “karbon nötr” olarak sayılabilecektir.

Avrupa Birliği, bununla birlikte, dışarıdan gıda teminini durdurmak ve Avrupa’da yaşam alanı yaratmak üzere daha fazla araziyi açığa çıkarmak için ve biyoenerjinin iklim üzerindeki etkilerini değerlendirirken arazinin bu şekilde kullanılmasına ilişkin maliyetini hesaba katan reformlara ihtiyaç duyacaktır.

Avrupa Birliği’nin, Avrupa toprakları üzerinde alacağı kararlar ve yaratacağı etkiler tüm Dünya üzerinde yaşayanları ilgilendirmektedir. Umalım ki yeni yılda Dünya ormanlarını azaltan kararlar alınmaz, bütünün faydasını kapsayan kararlar alınır ve uygulanır.

* Karbon Depolama (İng: “Carbon capture, usage and storage” ya da kısaca “CCUS”), büyük fabrikalar ve enerji santralleri tarafından üretilen karbondioksitin atmosfere ulaşmasını ve küresel ısınmaya katkı sağlamasını engelleyebilen farklı teknolojiler zincirini ifade eder. İlk adım, fabrika bacalarına karbon yayılımı olmadan önce hapseden çözücü filtreler (İng: “solvent filter”) takmaktır.

Kaynak: Center for Policy Research on Energy and The Environment

Yazar Hakkında

Didem Samurkaş

Bilgisayar Mühendisiyim, evliyim toplumsal hayatı niye böyle yaşıyoruz, birbirimizle olan ilişkilerimiz nasıl oluşuyor sorularıma yanıt bulmak amacıyla önce Sosyoloji yüksek lisansını tamamladım, şu an Sosyoloji doktora programına devam ediyorum. Tez çalışmalarımı gıda ve tarım üzerine yapıyorum.

LinkedIn'de Ziyaret Et
Instagram'da Ziyaret Et
Facebook'da Ziyaret Et