Sürdürülebilir Mimari Nedir?

sürdürülebilir mimari

Bir arada yaşama kültürünün insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişi olsa da, kentleşmenin kökenini tarım devrimine dayandırabiliriz. Tarım devriminden beri, belli bir fonksiyonu olan coğrafyalarda yerleşip kentler kuruyoruz. İnsanlık tarihine yön veren bu yerleşim biçimini iyileştirerek, doğayla ve insanla uyumlu hâle getirmek de mümkün. Bu açıdan sürdürülebilir mimarlık nedir konusunu detaylı bir biçimde incelemek gerekiyor.

Sürdürülebilirlik Mimaride Ne İfade Ediyor?

Dünyanın dört bir yanında nüfusu milyonlarla ifade edilen kentler bulunuyor. Düzensiz ve yoğun bir yapılaşmaya sahip bu kentler hem çevreyi hem de içinde ve çevresinde yaşayan insanların sağlığını tehdit etmekte. Bu tehdidin en büyük sebebi de binaların çevreyle ve insan sağlığıyla uyumsuz bir biçimde yapılmış olması. Ancak sürdürülebilir mimarlık nedir sorusunun cevabını araştırdığımızda, bu durumun önüne geçmenin mümkün olabildiğini görmekteyiz.

Benzer: Geleceğin Mimari Tasarımından Örnekler

Sürdürülebilir mimarlığın temel prensibi, enerji kaynaklarını minimum seviyede kullanan, doğayla uyumlu ve insan sağlığına zarar vermeyen yapılar oluşturabilmek. Günümüzde marjinal bir ekolojik fikir olmaktan çok, bir zorunluluk olduğunu söylemek mümkün. Nitekim bu mimarı biçiminin uygulanması, hem kaynakların tükenmesini engelleyebilir hem de insan sağlığıyla uyumlu bir yerleşim biçiminin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

sürdürülebilir binalar

Kaynakların Dengeli Tüketimi İçin Sürdürülebilirlik

Doğal kaynakların tükenmesi, insanlık için büyük bir tehdit. Günümüzdeki tüketim alışkanlığı devam ettiği sürece yakın tarihte suya ulaşmanın bile lüks sayılacağı söyleniyor. Kaynak tüketiminin %50’si ise inşaat sektörü nedeniyle gerçekleşiyor.

Dünyanın her yerinde kırsal bölgelerden kentlere yapılan göçlerin arttığını ve çoklu konut talebinin yükseldiğini düşününce, inşaat sektörünün her zaman talep göreceğini tahmin edebiliriz. Bu durumun dünya için tehdit yaratmasını ise ancak sürdürülebilir mimari ile önleyebiliriz.

Sürdürülebilir mimari biçimi, otonom ve yenilenebilen kaynaklara dayalı bir enerji tüketimini öngörüyor. Örneğin elektrik enerjisinin binanın yapıldığı bölgeye göre; rüzgar türbini, güneş paneli gibi bir teknolojiyle karşılanması sürdürülebilir mimarinin temel ilkeleri arasında yer alıyor.

Belirtmek gerekir ki, sürdürülebilir mimarinin amacı kent yaşantısından uzak bir yaşam biçimi sunmak değil. Tam aksine, kent yaşantısından, modern hayattan ve teknolojik imkânlardan vazgeçmeden, doğayla ve insanla uyumlu bir mimari biçimi olması planlanıyor.

sürdürülebilir yapılar

Mimari ve Uyum

Tarih boyunca mimari biçimlerinin coğrafyayla uyumlu olduğunu görmek mümkün. Örneğin İskandinavya’da ev yapımında kayın gibi dayanıklı ağaçlar kullanılırken, Yemen’de çamurdan yapılan gökdelenleri görebiliriz.

Kaynakların aşırı biçimde tüketilmesini önleyebilmek için bölgenin yenilenebilir kaynaklarını ön plana çıkarmak gerekir. Sürdürülebilir mimarinin temel prensiplerinden biri bu.

Sürdürülebilir mimari, bina yapımında standart malzemelerin değil, çevreye uygun kaynakların kullanılmasını öngörüyor. Elbette bu kullanım malzemenin güçlendirilmesiyle yapılıyor. Ayrıca binayı bölgenin coğrafi koşullarına göre konumlandırmak ve doğal afetlerden zarar görmesini önleyecek biçimde dizayn etmek son derece önemli.

Standart mimaride binalar ne kadar sağlam yapılırsa yapılsın, bir süre sonra eskimektedirler. Örneğin gökdelen olarak bilinen yapılar, sürekli yapılan tesisatlarla ayakta durmaktadır ve bu tesisatlar yapılmadığı sürece gökdelenlerin çökmesi mümkündür. Ancak sürdürülebilir mimari, çevreyle uyumlu ve kendini yenileyebilen bir alternatif sunuyor. Bu bakımdan geleceğin mimari biçimi olduğunu ve çevre sorunlarını en aza indirebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sürdürülebilir mimari alanında yarının evlerine ait örnekleri barındıran Sustainable Homes adlı kitap geleceğe nasıl daha çevreci evler bırakacağımızı yalın bir biçimde anlatıyor.

Kitabı Buraya Tıklayarak Satın Alabilirsiniz: Sustainable Homes 

Sonuç olarak sürdürülebilir mimarlık nedir konusunu araştırırken, bunun gelecek için gerekli olan mimari biçimi olduğunu görmekteyiz. Tarihte buna benzer yapıların örnekleri olmakla birlikte, Avrupa ülkelerinde ve Çin’de sürdürülebilir mimariye büyük önem veriliyor.

Kaynak kullanımının en aza indirilmesi için sürdürülebilir mimari anlayışının yaygın olarak benimsenmesi ve kentleşmenin temel ilkelerinden biri olması gerekmekte.

sürdürülebilir mimari sürdürülebilir yapı sürdürülebilir evler sürdürülebilir mimarllık

Yazar Hakkında

Pınar Özurgancı Eşkin

Çevre Mühendisi, doğa aşığı, Ekolojist.net kurucusu.