İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması ve Sonuçları

İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması

İklim değişikliği hayatımızın her alanını tehdit etmeye devam ederken, iklim değişikliği farkındalık düzeyi araştırmaları ve bununla birlikte geliştirilen projeler Türkiye’de hızla devam ediyor.

İklim değişikliği sorunu Dünya’da bir çok ülkeyi tehdit altına almış durumda. Bu tehdit uzun vadede canlıların hayatının son bulması şekline dönüşüyor. Bir çok insan bu durumdan fazlasıyla korkmakla birlikte, yapılan araştırmalara göre Türkiye’de insanların %60’ı iklim değişikliğinden korkuyor ve bilinçlenmeye başlıyor.

İnsanların herhangi bir konuda bilinçlenmesinin nedeni ve en kolay yolu, bilirkişilerin o konu hakkında konferanslar vermesi, kitaplar yazması, dergilerde konu alması ve televizyon gibi bir çok iletişim araçlarında o konu hakkında bilgiler verilmesidir.

Türkiye’de bu açıdan iklim değişikliği konusunda hızla devam eden bilinçlendirme projeleri başlatılıyor. İklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri de insanların doğrudan ya da dolaylı olarak doğaya zarar vermesi, doğal maddeleri ve doğayı yavaş yavaş tüketmeleridir. Bütün Dünya’da küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında bir çok program yapılmakta ve insanlar bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin iklim değişikliği adına bir çok çalışması vardır. Bunun gibi bir çok uluslararası örgüt, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarını toplantılarında birincil konu olarak görüşmektedirler. Bu sorunlar hakkında neler yapılabilir? İnsanları nasıl bilinçlendirebiliriz? Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Bu sorular sorunun çözümü için ilk olarak cevaplanması gereken sorulardır. İnsanların bilinçlenmesi sorunun çözülebilmesi açısından büyük önem arz eder. Bunu için Türkiye’de bir çok çalışma yapılmaktadır.

iklim değişikliği araştırma

İklim değişikliği farkındalık düzeyi araştırmaları Türkiye’de hızla devam ediyor. Üniversiteler, akademisyenler, oyuncular ve daha birçoğu televizyon programlarıyla, kitap yazarak, konferanslar vererek insanları iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı çalışmalar ile iklim değişikliği için bir çok proje hazırlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iklim değişikliği projeleri;

 • Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması
 • Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
 • Küresel Çevre Anlaşmalarının Yönetiminde Ulusal Kapasitenin Değerlendirilmesi
 • İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Kapasitelerin Artırılması Projesi
 • HCFC Sonlandırma Yönetim Planının Hazırlanması Projesi
 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafı Projesi
 • Köpük Sektörüne Yönelik Pilot Proje
 • Türkiye’nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması

Bunun gibi projelerle iklim değişikliğinin ve yaratacağı olumsuz etkilerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca Türkiye iklim değişikliği için bu konuya ayrı bir maliyet ayırarak çalışmalarına devam ediyor. Hibe çalışmalarına göre öncelikli konular iklim değişikliğini azaltma ve iklim değişikline uyum şeklinde belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yürütücülüğünde, Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) katkısı ile devam eden Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi kapsamında yapılan “İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması” 2012 yılında tamamlandı.

İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması’nın sonuçlarına göre:

 • İklim değişikliği denildiğinde ilk olarak akla, %39,5 oranında mevsim değişikliği geliyor, ikinci olarak kuraklık/susuzluk ve üçüncü olarak ise hava şartlarının bozukluğu akla gelen terimler. Görüşülen kişilerden % 12,9’u iklim değişikliği ile bilgi sahibi değil. Bu oran eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak ilerliyor.
 • Katılımcıların %6’sı iklim değişikliğini, küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi ile ilişkilendiriyor, bu kişilerin çoğunluğu üniversite mezunlarından oluşuyor.
 • iklim değişikliği ile mücadele yolları konusunda bilgi sahibi olanların oranı % 10,7 olurken, iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri konusunda bilgi sahibi olanların oranı ise %10,5.
 • Bununla birlikte katılımcıların %66’sı iklim değişikliği sorununu endişe verici buluyor. Bu kişilerden %34,6’sı iklim değişikliğinin ciddi bir problem olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini düşünüyor.
 • İklim değişikliğini endişe verici bulanların oranının %66 olmasına rağmen, alışverişlerinde etiketlere bakarak, çevre dostu firmaların ürünlerini tercih edenlerin oranı %32.
 • İklim değişikliği ile mücadelede en etkili yol olarak enerji tasarrufu ile ilgili uygulamalar görülüyor. Bu sırayı, su tasarrufu ve çevreyi temiz tutmak izliyor.
 • Katılımcıların %34,1’i iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ileride yaşam tarzını değiştirmek zorunda kalacağını düşünüyor. %22,9’u ise iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ileride yeni teknolojiler üretileceğini düşünüyor.

iklim değişikliği farkındalık geliştirme projesi

2012 yılında yapılan İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması sonuçlarına doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aksiyon alarak, İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi yürütme kararı aldı.

Bu projenin genel amacı, iklim değişikliği ve ve bu değişikliğe uyum konusunda araştırma, geliştirme, bilgi, bilinç, tutum ve becerilerin artırılması, ayrıca yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi olarak yola çıktı.

Proje kapsamında çeşitli iller ziyaret edilmekte, belediyeler ve yerel ölçekte kamu kurumları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kurumlara seminerler, eğitimler ve toplantılar gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

2017 yılında ziyaret edilmesi planlanan iller; Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Samsun, Hatay, Gaziantep, Adana, Lefkoşa, Antalya, Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Trabzon ve Konya’dır.

Yazar Hakkında

Pınar Özurgancı Eşkin

Çevre Mühendisi, doğa aşığı, Ekolojist.net kurucusu.

Düşüncelerinizi Paylaşın