Doğaya Saygılı, Bilinçli Bireyler Yetiştirebilmek İçin Yapılan Faaliyetler

cocuklarda cevre bilinci
Yazan Ekolojist

Okul Öncesi Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri, okul öncesi çocuklarına çevre bilinci kazandırabilmek, yaratıcı drama yöntemleri ile bu bilinci onlara aşılayabilmek, çocukların çevreye duyarlılığını geliştirebilmek ve bu bilinci toplumun değişik katmanlarında yaygınlaştırabilmek adına yapılan tüm faaliyetlerin bütünü olarak değerlendirilebilir. Bu etkinlik çerçevesinde çocuklara aşılanmaya çalışılan davranışlar ve uygulamalar içinde temizlik, çöp, çevre, kirlilik, doğa ve mutluluk kavramları bulunmaktadır. Bu kavramlar yaratıcı drama teknikleri ile çocuklara bilinçli bir şekilde aşılanmaktadır.

Çevreye duyarlı olabilmek ve yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilme bilincini sonradan kazandırmak oldukça zordur. Bu bilinci bireylere okul öncesi dönemde aşılamak en etkin ve verimli yollardan birisi olarak görülmektedir. Çocukların öğrenmeye en açık oldukları bu dönemde çevre bilinci yüksek çocuklar yetiştirmek, bir nevi geleceğe yatırım yapmak anlamı da taşımaktadır.

Çevreye duyarlı ve doğa ile dost bireyler yetiştirebilmek onlara bu bilinci doğru zamanda ve doğru bir şekilde aktarmak ile mümkün olmaktadır.

Cevre koruma haftasi etkinligi

Okullarda Yapılan, Çevre Koruma Bilinci Kazandıran Etkinlikler

Çevre bilinci, okul öncesi çocuklara yaratıcı drama teknikleri ile aşılanmaya çalışılırken bir takım etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. Yaratıcı drama teknikleri çocuklara bir şeyi öğretme konusunda geliştirilmiş en etkili yöntemlerden birisidir ve son yıllarda öğrenim alanında bir çok şekilde kullanılmaktadır. Sadece okul öncesi öğrenim gören çocuklara değil sonrasında yüksek öğrenimde de kullanılan etkin bir yöntemdir.

Okul öncesi Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri ‘nin başlıca amaçları arasında grupla iletişim kurabilme amacı da bulunmaktadır. Bu yaratıcı drama uygulaması esnasında çocuklar, grupla iletişim içinde olmayı çok daha etkin bir şekilde öğrenebilmektedirler. Aynı zamanda bu faaliyetler kapsamında çocuklar, grupla etkileşim sağlamayı öğrenmektedirler. Çocuklar bu etkinlikler ile kendi bireysel özelliklerini tanıyabilmekte ve diğer kişilere karşı güven duygusunu da kazanabilmektedirler. Duyu organlarını başarı ile kullanabilme ve çevrelerindeki ayrıntıları kolaylıkla kavrayabilme etkinliği kazanmaktadırlar.

Çocuklar çevre koruma haftası etkinlikleri kapsamında empati becerilerini geliştirebilmekte, çevrelerinde olup bitenleri ve ayrıntıları kavrayabilmektedirler. Bu etkinlikler bazında çocuklar, çevresini güzelleştirebilme kabiliyeti de kazanmaktadır.

Okul Oncesi Cevre Koruma Haftasi Etkinlikleri

Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri Çocuklara Neler Kazandırıyor?

Okul Öncesi Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri kapsamında, okul öncesi çağdaki çocuklar yukarıda saydığımız tutumları kazanabilmenin dışında gözlem yeteneklerini de geliştirebilmektedirler. Gözlem, çocuklarda kazandırılması gereken en önemli tutumların başında geliyor. Çocukların ileride bilinçli bireyler olarak yaşaması için gözlem yeteneğinin son derece önemli olduğu da bir gerçektir. Çocuklar bu etkinlikler vasıtası ile çevre kirliliği ile ilgili problemleri çözebilme yeteneği de kazanmaktadırlar.

Çevre kirliliği ile ilgili bilinç oluşturmak konusunda en önemli faaliyetler çocuk yaşlarda kazandırılmaktadır. Sonrasında ise bu bilinci kazanamamış bireylere çevre bilinci konusunda yeterlilik kazandırmak oldukça zor olmaktadır. Bu nedenledir ki okullarda çevreye duyarlı bilinçli bireyler yetiştirmek adına çok faydalı bir takım faaliyetlerde bulunulmaktadır. Böylelikle gelecek nesillerin çevre bilincinin daha yüksek olması hedeflenmektedir.

Okul Oncesi Cevre Koruma Haftasİ Etkinligi

Ağaç yaşken eğilir atasözünden de hareketle çocukken bazı bilinçli davranışlar daha kolay kazandırılır ve birey bu bilinci ömür boyu taşır. Günümüzde yaşadığımız çevreye karşı bir duyarsızlık söz konusudur, çevre temizliği yeteri kadar yapılmamakta ve bu şekilde doğa giderek yok edilmektedir. Bunu engellemenin tek yolu ise çevreye karşı duyarlı olmak ve çevre bilinci kazanabilmektir.

Bu nedenle yapılabilecek en güzel faaliyetlerden bir tanesi de okullarda düzenli olarak yapılan çevre koruma haftası etkinlikleridir. Bu etkinlikler amacına uygun ve etkin bir şekilde uygulandığında, geleceğini düşünen bir toplum inşa edebiliriz.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın