Danimarka’da Rüzgar Enerjisi

danimarka ruzgar enerjisi
Yazan Ekolojist

Artık tüm dünyada enerji santralleri yetersiz kaldığı veya çevreye zarar verdiği için enerji dönüşümleri başlamıştır. Bu enerji dönüşümleri arasında en çok tercih edilen enerji çeşidi yenilenebilir rüzgar enerjileridir. Tüm dünya üzerinden Danimarka’yı ele aldığımızda, ülkedeki enerji kaynaklarının yaşayan halk için yetersiz kalması yenilenebilir rüzgar enerjisine dönüşümü getirmiştir.

Danimarka ‘daki rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik, ülke ihtiyacının %140’ına denk geliyor. Kısaca Danimarka’nın enerjisini yenilenebilir enerji kaynakları arasından rüzgar türbinlerinden sağladığı açıkça görülüyor. Danimarka tüm enerji ihtiyacını rüzgar türbinlerinden sağlayıp rekor oluşturmasının yanı sıra, İsveç, Norveç ve Almanya gibi ülkelere de enerji ihracatı gerçekleştirmektedir.

Danimarka En Üst Sırada

Danimarka rüzgar enerjisi ile ürettiği enerji fazlasının %80’ini Almanya ve Norveç arasında eşit olarak bölüştürürken, kalan enerjiyi İsveç’e verdi. Tüm bu açıklamalar ve yapılan tespitler doğrultusunda enerji ihtiyacının %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamanın, aslında o kadar da imkansız olmadığını görmekteyiz.

Danimarka rüzgar enerjisi kapasitesinin dörtte üçünü, kıyı şeridinde kurduğu rüzgar çiftliklerinden sağlıyor. Kurulan rüzgar çiftlikleri, hükümet tarafından oldukça fazla destek görüyor. Danimarka ülkemiz ile kıyaslandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemize nazaran çok daha fazla kullanıldığı görülüyor. Üstelik yenilenebilir rüzgar enerjisinin bütçesinin de oldukça düşük olduğu göz önünde bulundurulursa, yenilenebilir rüzgar enerjisinin ülkemizdeki eksikliğini görmüş olacağız.

Dünyada sıralamayı belirleyen Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yapılan sıralamalar ve istatistikler doğrultusunda, Türkiye 2014 yılında kurulan rüzgar enerji gücünde Avrupa da 10. sırada yer almıştır.

Ülkemizdeki Enerji Nereden Sağlanıyor?

Türkiye’de kullanılan enerji kaynaklarının %85’inden fazlası fosil yakıtlardan, %70 gibi bir oranı da dışarıdan sağlandığı belirlenmiştir. Tüm bunların yanı sıra ülkemizde yenilenebilir enerjinin payı ne yazık ki %10’un altında seyrediyor. Bu oran, Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda Danimarka ‘ya göre oldukça geride kaldığı gerçeğini gösteriyor.

Danimarka’nın yenilenebilir rüzgar enerjisi alanında kırdığı bu rekor, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve bir çok habere konu olmuştur. Danimarka ‘nın doğal enerji kaynaklarına yönelmesinden bu yana, hava kirliliği  konusunda iyileşme sürecine girdiği görülüyor. Bütün bu veriler ışığında, sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda tüm dünyanın Danimarka’yı örnek alması gerektiği söylenebilir.

Danimarka‘ da ayrıca yenilenebilir rüzgar enerjisinden faydalanma amacıyla kurulan tüm rüzgar çiftliklerinde önemli eğitimler de verilmekte. Rüzgar enerjisi konusunda ileri teknoloji ve bilgi birikimine sahip olan Danimarka, Danimarka Teknik Üniversitesi’nde rüzgar enerjisi yüksek lisans eğitim programı kapsamında, yenilenebilir enerji türlerinden biri olan rüzgar enerjisi alanında eğitim vermektedir. Danimarka ‘nın üniversitelerinde verilen detaylı ve ileri düzeyde yenilenebilir rüzgar enerjisi eğitiminin, bu enerji kaynaklarının gelişmesinde ciddi bir payı vardır.

Danimarka yüz yılı aşkın bir süredir doğal enerji kaynağını yani yenilenebilir rüzgar enerjisini kullandığından gerek teknolojisinden gerek ise oluşan bilgi birikiminden dolayı, doğal enerji kaynakları kullanan ülkeler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Danimarka kullanılan tüm enerji kaynaklarını yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirdiğinden, ülkedeki kimyasal kullanımlardan dolayı oluşan zararın her geçen gün etkisini kaybettiği gözlemlenmektedir. Bu tespitler doğrultusunda Danimarka ‘da doğal felaketlerin de daha az görüldüğü tespit edilmiştir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın