Nükleer Enerji ve Rüzgar Enerjisi

nukleer enerji
Yazan Ekolojist


Dünyadaki canlı yaşamının sürdürülebilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının gitgide önem kazandığı son yıllarda güneş enerjisi ile birlikte nükleer enerji ve rüzgar enerjisi gibi enerji üretme yöntemlerine yönelim artıyor. Ülkeler bu tür sürdürülebilir enerji kaynaklarını daha geniş alanlarda kullanılmak üzere yaymak adına çalışmalar yapıyor. Bu sayede çevreye verilen zarardan kaynaklanan yaşam alanlarının bozulmasını engellemek adına adım atılmış oluyor.

Alternatif yöntemler üretiliyor olsa da dünyanın enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Günümüzde dünyanın enerji kaynaklarının büyük kısmını fosil yakıtlar meydana getiriyor. Yenilenemez enerji kaynaklarını oluşturan bu fosil yakıtların kullanımının çok sayıda zararı olduğu gözleniyor.

Bu yakıtlar sera gazlarının atmosfere yayılmasına ve atmosferin bileşiminin değişmesine sebep oluyor. Bu da doğal olmayan iklim değişiklikleri ile sonuçlanıyor.

Güneş enerjisi, nükleer enerji ve rüzgar enerjisi ise enerji üretiminde daha yaygın olarak tercih edilen enerji kaynaklarını oluşturuyor.

Son yıllarda özellikle de güneş enerjisi suyu nasıl ısıtır konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda uzun yıllardır çeşitli alanlarda enerji kaynağı olarak kullanılmakta olan güneş enerjisinin daha geniş bir alana yayılması hedefleniyor.

Eski zamanlardan beri kol saati ve hesap makinesi gibi cihazlarda yer alan güneş enerjisi panellerinin büyük boyutlarda ve daha güçlü bir sistemle çalışanlarının üretilmesiyle bu enerji trafik ışıkları, aydınlatma ve su ısıtma gibi alanlarda da sık kullanılmaya başlandı.

Tıklayın: Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

Nükleer Enerji Nasıl Çalışır?

Nükleer enerjinin elde edilmesi için Uranyum gibi ağır atomlar kullanılmaktadır. Nükleer enerji günümüzde enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaktadır. Uranyumun nötronlarla çarpıştırılarak tepkimeye girmesi ve parçalanmasıyla büyük bir enerji açığa çıkmaktadır.

Nükleer enerjinin dezavantajı ise bu enerjinin kontrol edilmemesi durumunda ölümcül boyutlara çıkabilecek olmasıdır. Bunun için nükleer enerji reaktörlerine açığa çıkan fazla nötronları tutarak tepkimeleri engelleyen sistemler eklenmektedir.

Rüzgar Enerjisi Nasıl Çalışır?

Rüzgar, güneşten gelen ışınların dünya üzerine farklı açılarda düşmesinden ve dünyanın kendi etrafındaki dönüşünden kaynaklanan basınç ile meydana gelen bir doğa olayıdır. Rüzgarın, rüzgar türbinleri ile enerji üretiminde kullanılması da yıllardır çeşitli alanlarda yer almaktadır.

Yoğun rüzgar alan yüksek yerler başta olmak üzere kurulan bu rüzgar türbinleri, gelişen teknolojinin hava durumu tahminlerinde sağladığı ilerleme ile birlikte oldukça verimli bir enerji kaynağı alternatifi olmayı başarmıştır.

Tıklayın: Rüzgar Enerjisi Kullanım Alanları

Rüzgar enerjisinin tek bir dezavantajı ise bu sistemin biraz kompleks olmasıdır. Mikro, küçük tip, yatay eksenli, düşey eksenli ve eğik eksenli olmak üzere farklı rüzgar türbini çeşitleri bulunmaktadır.

Güneş Enerjisi Nasıl Çalışır?

Alternatif enerji yöntemleri arasında yenilenebilir özelliği ve sürekliliği ile en büyük yönelimin gerçekleştiği enerji türü ise güneş enerjisi olarak görülüyor.

Tıklayın: Güneş Enerjisi Nasıl Elde Edilir?

Güneş enerjisi çalışma şeması gün geçtikçe daha fazla alana adapte edilerek kullanımı arttırılıyor. Hem büyük ölçekte fabrika ve işyerlerinde hem de daha küçük ölçekte evlerde kullanılabildiği bilinen güneş panelleri şimdi de mobil cihazları şarj etmek üzere oldukça küçü boyutlara indirildi.

Güneş enerjisinin en sık kullanıldığı alanın ise su ısıtma olduğu biliniyor. Güneş enerji sıcak suüretimi için çok sayıda ülkede gittikçe artan şekilde kullanılıyor. Özellikle de inovatif sürdürülebilirlik uygulamaları ile desteklenen güneş enerjisi kullanımı maliyeti oldukça düşük ve çevre dostu olması sebebiyle kullanım alanı arttırılmak üzere çalışmalara konu oluyor.

Ülkeler çevreye verilecek zararı en aza indirerek toplumsal ve ekonomik faydayı arttırmayı amaçlayan çalışmalarına yenilenebilir enerji kaynakları arasından güneş enerjisini de nükleer enerji ve rüzgar enerjisi ile birlikte sık sık konu ediliyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın