Rüzgar Enerjisi Kullanım Alanları

rüzgar enerjisi tahıl öğütme
Yazan Ekolojist

Rüzgar enerjisi kullanım alanları bakımından hayati önem taşır. Henüz tam anlamı ile potansiyeli kavranmamış olsa da gelecek nesiller için en önemli enerji kaynaklarından biri olacaktır. Bütün ülkeler geleceğe dair enerji planlamalarında rüzgar enerjisini de gündemlerine almış ve bu yönde çalışmalara başlamıştır.

Enerji devi şirketler de bu sonsuz kaynaktan daha fazla nasıl yararlanırız düşüncesi ile ar-ge çalışmaları yapmaktadır.

Rüzgar Enerjisi Ne Kadar Önemli?

Yaz aylarında insanlar tarafından en çok kullanılan kelime büyük ihtimalle şudur ; esmiyor ! Güneş yeryüzünü kavurmaya başladığında bütün canlılar rüzgarın ne kadar önemli olduğunu bilfiil tecrübe ederek öğrenir. Teşbihte hata olmaz hatasız teşbih olmaz lafını düstur edinerek bu verdiğimiz örneği biraz daha açalım.

Yol kenarlarında kocaman pervaneler görünce hepimiz heyecanlanırız. Bizi heyecanlandıran şey bu büyük oyuncakların ihtişamıdır. Ancak belki de asıl heyecanlandırması gereken işin eğlenceli yönü değil bu pervaneler sayesinde rüzgarın nasıl başka bir enerjiye dönüştüğü olmalıdır. Enerjinin dönüşebilirliği kavramının en güzel örneklerinden biri olan rüzgar enerjisinden elektrik üretimi sağlayan bu pervaneler belki de gelecek nesillerimizi kurtaracak olan figürler arasındadır.

rüzgar enerjisi kullanım alanları

Rüzgar enerjisi kullanım alanları içinde elektriğin olduğu her alanı sayabileceğimiz gibi hareket içeren sahaları da dahil edebiliriz. Çok eski çağlardan beri deniz yolculuklarında taşıtları hareket ettirmek için rüzgar enerjisinden faydalanılmaktadır. Gemilerde veya küçük teknelerde yelkenler vasıtası ile itme gücünden yararlanılan rüzgar, bugünün teknolojisinde bambaşka bir boyuta taşınmıştır.

Enerji üretiminin yüksek maliyetleri üreticinin yönünü de yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Sonsuz bir kaynak sağlayan bu tip kaynakların en önemlilerinden birisi de rüzgardır. Doğru yöntemlerle inşa edilen bir rüzgar türbini küçük bir mahallenin bütün elektrik enerjisi ihtiyacını tek başına karşılayabilir.

Günümüzde bu yolla bireysel çabaları sayesinde kendi evinin elektrik ihtiyacını karşılayan kişiler de bulunmaktadır. Özellikle Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde kırsal kesimde yaşayan insanlar kendi muhitlerini organize ederek toplu elektrik üretimi ve paylaşımı yapmaktadır.

rüzgar enerjisi kullanım alanları

Doğa Dostu Enerji

Günümüze elektrik üretimi için kullanılan santrallerin çevreye verdiği zararlar büyük tartışmalara yol açmaktadır. Herkesin kabul ettiği bir gerçek vardır ki o da büyük üretim yapılan santrallerin hepsinin doğaya zarar verdiğidir. Termik santraller havaya salınan zararlı gazlar hem atmosferin yapısını bozar hem de çevrede yaşayan insanların hayatlarını tehlikeye sokar. Nükleer santraller de etrafa yayılma ihtimali olan radyoaktif serpintiler çok geniş alanlarda yaşamı yıllarca olumsuz etkileyebilir.

Yıllar önce yaşanan Çernobil faciasının bugün bile etkileri devam etmektedir. Santrallerin en az zararlı olanı kabul edilen hidroelektrik santraller bile kurulduğu ortamın doğal yapısını bozmakta ve çevresinde yaşayan canlıların yaşam alanını son derece olumsuz etkilemektedir.

rüzgar enerjisi kullanımı

Rüzgar enerjisi kullanılarak yapılan elektrik üretimi tam anlamıyla doğa dostu olarak tanımlanabilir. Çünkü kurulduğu bölgeye hiçbir olumsuz etkisi olmaz ve hiçbir zehirli gaz salınımına neden olmaz. Bu yüzden şimdilik şehirleşmeden uzak yapılan bu tip üretim şebekeleri büyük şehirlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için de değerlendirilmelidir.

Rüzgar Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Rüzgar enerjisi kullanım alanları elektriğin olduğu her alanı kapsar. Kısaca saymak gerekirse; aydınlatma sistemleri, su depolama alanları, su pompalama sistemleri, soğutma mekanizmaları, şarj sistemleri, tahıl öğütme mekanizmaları ve taşımacılık sektörü bir çırpıda akla gelenlerdir.

Enerji savaşlarının bir dönemi kana buladığı yeryüzünde insanlık adına eğer pozitif bir şeyler yapılmak isteniyorsa rüzgar enerjisinin kullanım alanları mutlaka genişletilmeli, toplumların bu imkandan daha fazla yararlanmasına zemin hazırlanmalıdır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi