Mimaride Yeni Dönem Sürdürülebilir Mimari

sürdürülebilir mimari
Yazan Ekolojist

Mimaride rüzgar enerjisi ve etkin kullanımı ile ilgili detaylara değinmeden önce yenilenebilir enerji kaynaklarına mimari alanında ne kadar ihtiyacımız olduğu hakkında kısa bir bilgi aktarımında bulunmakta fayda olacaktır. Diğer tüm yaşam ve iş alanlarında olduğu gibi yapı sektöründe de yenilenemeyen fosil tabanlı yakıtlardan elde edilen enerji kullanılmaktadır ve buda sektörü kıt kaynakların tükenmesi durumunda ya da aşırı maliyetli olması ya da uygulamaların doğa ve insan için tehdit haline gelmesi durumunda çaresiz duruma düşürecektir.

Bu durumda sürdürülebilir mimarlık ve etkin enerji kullanımı tasarımlarının önemini sürekli artırmaktadır. Teknolojik gelişmeler, fosil yakıtların eko sisteme verdikleri zararları önleme çabalarını beraberinde getirmiş ve bu süreçte rüzgar enerjisi kavramı hayatımıza girmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgar ve güneş enerjisi en sık başvurulan yollardandır.

Benzer: Geleceğin Mimari Tasarımından Örnekler

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre üzerlerinde daha fazla proje üretilen ve hayata geçirilen sistemlerdendirler. Rüzgar enerjisi potansiyellerinden mimaride yeteri kadar yararlanılmaması bu yönde sürdürülebilir mimari alanında yeni çalışmaların başlamasına da sebep olmuştur. Böylelikle sürdürülebilir mimarlık anlayışı ile yenilenebilir enerji kaynakları kavramını yapılarda birleştirmek söz konusu olacaktır.

sürdürülebilir evler

Mimaride Rüzgar Enerjisi Nasıl Kullanılmaktadır

Rüzgarın sahip olduğu kinetik enerjiyi rüzgar türbinleri vasıtası ile enerjiye dönüştürmek mümkündür. Rüzgar türbinleri genellikle şehirden uzak kırsal kesimlerde konuşlanmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat teknolojik gelişmeler ışığı altında türbinler oldukça küçülmüş ve binalarda kullanıma uygun hale gelmiştir. Yurt dışında bunun ile ilgili çok ciddi çalışmalar söz konusudur ve bu çalışmaların ışığında yüksek binalara rüzgar türbinleri konuşlandırma çalışmaları da devam etmektedir.

Hali hazırda inşaatı devam eden yüksek binalar için de bu uygulamalar yani proje bazlı çalışmalar hayata geçirilmiştir. Yani artık mimaride rüzgar enerjisi farklı şekillerde kullanılmaktadır. Sürdürülebilir mimaride bu gibi projelerin gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi son derece önemlidir ve oldukça fazla destekçisi vardır.

yenilenebilir enerji mimari

Gelişmiş ülkelerin tamamı artık mimaride sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapmakta ve bu nasıl ilerletilebilir onu tartışmaktadırlar. Yeni yapılan  yapılarda yüksek binalarda rüzgar türbinlerini görmek mümkündür. Dolayısı ile şehir dışına konuşlanan büyük rüzgar türbinlerinin yerini zamanla binaların üstünde kolaylıkla konuşlanan küçük rüzgar türbinleri almıştır. Aynı zamanda binalarda rüzgar bacası kullanılarak enerji verimliliğinin artırılması projeleri de mimaride oldukça ses getirmiş ve bu projeler ile de son derece ilgilenilmiştir. Sürdürülebilir mimari son yıllarda mimarlık alanında bir devrim olarak da nitelendirilebilir.

rüzgar enerjisi sürdürülebilir mimari

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dünyanın Geleceği İçin Gerekli

Mimaride kullanılan rüzgar türbinlerini üç farklı şekilde değerlendirmek de mümkündür. Binadan bağımsız olarak konuşlanan rüzgar türbinlerine en güzel örnek bağımsız çiftlikler şehir dışı kırsal kesimlerde kurulu rüzgar türbinlerini bu alana örnek vermek oldukça doğru olacaktır.

Bir diğer şekil ise binalara monte şeklinde kullanılan rüzgar türbinleridir. Bunlar yüksek binalara monte edilerek rüzgar enerjisinin elde edilmesini sağlamaktadır. Binalara bazı mimari özellikler eklenerek de bu rüzgar türbinlerine yardımcı olunabilmektedir. Örneğin rüzgar türbinlerinin etrafına kanatlar yerleştirilmesi bu yönde yapılmış bir uygulamadır.

rüzgar türbini sürdürülebilir mimari

Mimaride rüzgar enerjisi kullanımının üçüncü şekli ise mimari tasarımın bütünü ile rüzgar enerjisi kullanımının temel alınarak yapılmasıdır. Yani mimari tasarımın her yönü ile rüzgar enerjisi kullanımına uygun olarak tasarlanarak yapılmasıdır.

Mimaride bundan sonrası ise kendi içinde bina mesnetli rüzgar türbinleri ve bina mesnetsiz rüzgar türbinleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin hızla artış gösterdiği günümüzde bu uygulamaların başını çeken ülkeler arasında Almanya, Danimarka ve İspanya başta gelmektedir ve bu ülkeler Amerika’da takip etmekte ve orada da çok büyük projeler üretilip hayata geçirilmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın