Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

karbon ayak izi nasıl hesaplanır
Yazan Ekolojist

Çevreye Ne Kadar Zarar Veriyoruz?

Karbon ayak izi, insanların dünya üzerindeki her türlü aktivitesi ile açığa çıkan sera gazlarına deniyor. Her türlü endüstriyel üretim, tarımsal üretim, yapılaşma, balıkçılık, orman ürünlerinin kullanılması da karbon ayak izini artırıyor. Bütün bu üretimler sonucunda ortaya çıkan karbon ayak izi nasıl hesaplanır? sorusu sorulduğunda da pek çok cevap ortaya çıkıyor.

Günümüzde karbon salınımını hem bireysel hem de ülkeler bazında ölçmek için pek çok değişken kullanılıyor. İnternet üzerinden tüketim alışkanlıklarınızı belirterek de ne kadar karbon salınımı oluşturduğunuzu bulabiliyorsunuz. Bunu ölçmek için daha büyük çaplı kurumlar da var. Bunlar hem bireysel hem de daha özel alanlar için ölçüm yapabiliyorlar.

Evsel Karbon Salınımı Ölçümü

Ev içi alışkanlıklarımız neticesinde karbon ayak izi nasıl hesaplanır? sorusunda ise ilk önce tükettiğiniz elektrik göz önüne alınıyor. Tüketime birincil olarak ne kadar katılım sağlandığına bakılıyor. Bunun dışında kullandığınız yakıtlar da karbon ayak izini ölçmek için kullanılıyor. Ev içi ısıtma ve yemek pişirmek için kullandığınız yakıtlar da karbon salımı açısından oldukça önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Tıklayın: Karbon Ayak İzinizi Hemen Ölçün

Ulaşım da karbon ayak izinde oldukça önemli bir etken. Hem bireysel hem de toplumsal olarak ne kadar araba veya toplu taşıma kullanıldığı ölçümler bağlamında değerlendiriliyor. Ulaşım için ayrıca sadece şehir içi değil aynı zamanda şehir dışı için kullanılan uçak, tren ve otobüs gibi ulaşım araçları da değerlendiriyor.

karbon ayak izi nasıl hesaplanır

Karbon Ayak İzi Hesaplanmasının Sebepleri

Karbon salınımını özellikle endüstriyel bazda tespit etmek, çevre tahribatının en aza indirgenmesi açısından oldukça fazla önem taşıyor. Bunun için ilk olarak bazı yasal zorunluluklar bulunuyor. Küresel bir takım zorunluluklara tabi olan ülkeler karbon ayak izinin ölçülmesi için kurallar koyabiliyorlar.

Bunun dışında kurumların sosyal olarak diğer insanlara karşı sorumluluğu neticesinde de karbon ayak izi hesaplanıyor. Müşterilerden veya yatırımcılardan gelen talepler sonucunda da ölçüm yapılıyor.

Gönüllü veya zorunlu olarak sera gazı emisyonu azaltan kurumlar da karbon ayak izini öğrenmek için ölçüm yaptırmak zorunda. Kurumlar ayrıca pazarlama ve kurum imajı bağlamında da ölçüm yaptırabiliyorlar. GHG Protocol, PAS 2060, ISO 14064 gibi standartlar ile ölçümler yapılıyor.

Karbon ayak izinin ölçülmesinde öncülük eden Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 2011 yılında sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması ilkelerini belirleyen ISO 14064-1 belgesini alan ilk Türk enerji şirketi oldu. Zorlu Enerji karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalarını ilerleterek 2017 yılında Düşük Karbon Kahramanı seçildi.

zorlu enerji düşük karbon kahramanı

Karbon Ayak İzi Hesaplanırken Hangi Kriterler Baz Alınıyor?

Sera gazı emisyonu hesaplama yani karbon ayak izi hesabı yapılırken kurum ve şahısların neden olduğu tüm sera gazı salımları ele alınıyor. Tüm emisyon kaynakları ve bunların kullanıldığı bütün etkinlikler ilgili raporlarda yer alıyor. Ölçümlerin tutarlı olması için de benzer yöntemlere başvuruluyor. Bütün ölçümler, bütün kamu sağlığını ilgilendirdiğinden raporlamanın şeffaflık içinde yapılması gerekiyor. Ölçüm uygulamasında kullanılan bütün yöntem ve referansların açık bir şekilde belirtilmesi ve gerekçelendirilmesi büyük önem taşıyor. Doğru sonuçların verilmesi de hem kuruma hem de kamu sağlığına karşı önemli bir sorumluluk olarak ortaya çıkıyor.

sıfır karbon şirketler
K

Karbon ayak izi ölçülürken raporlama yapılıyor. İlk raporlama için en az ne kadar karbondioksit salımı yapıldığı hesaplanıyor. Daha sonraki yıllarda diğer gazlar da ölçüme dahil ediliyor. Verilen raporlar tesis veya kurum bağlamında olabiliyor. Kurum bağlamında yapılacak olan raporlama tamlık açısından daha fazla uygun görülüyor.

Karbon ayak izi nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı, ölçüm yapılacak kurum veya tesisin etki alanının sınırlarının çizilmesi ile başlıyor. Sınırlar hem finansal hem de organizasyon alanına göre belirlenebiliyor. Karbon ayak izinin azaltılmasında ilk yıl alınan rapor referans olarak kullanılıyor. Doğru bir hesaplama için de tüm envanter sayıma dahil ediliyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın