Yeşil Enerji

yenilenebilir enerji
Yazan Ekolojist

Neden yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır? Günümüz dünyasında özellikle yenilenemez enerji kaynaklarına 50 yıl kadar daha ömür biçildiği duyulmaya başlanınca insanlardaki panik havası onlara bu soruyu sordurdu. Bu enerji türleri arasındaki farklar nedir, bu yenilenebilir enerji nedir de artık herkes buna yönelmek için çırpınıyor diye düşünüldü duruldu. Yavaş yavaş ismini duymaya başladığımız yenilenebilir enerji kaynağı kavramının henüz tam olarak ne olup ne işe yaradığındansa haberdar değiliz.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Neden Gerekli?

Günden güne artan nüfus ile birlikte yenilenemez enerji kaynaklarının çok büyük ağırlıkta olduğu enerji santrallerinin gücü artık hızla tükenmekte. Enerji kaynaklarının dünya nüfusu için yetersiz kalacağına dair sinyaller vermeye başlamaktadır.

Yenilenemez enerji kaynakları hem tükenebilir nitelikte olup hem de çevreye ciddi zararları olduğundan artık tüketilmesinin bilinçsizce olduğu açıktır. Dünyanın artık bilinçlenip yatırımını yenilenebilir enerjiye doğru yönlendirmesi ve bunun önemini çok iyi kavraması gerekmektedir.

yeşil enerji

Peki Neden yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır? Bu hususta devreye önce çevre girmektedir. Fosil atıkların milyonlarca yıl birbirleriyle kaynaşıp kayalaşmasıyla oluşan yenilenemez enerji kaynakları çok fazla kimyasal içermekte ve doğanın dolayısıyla çevrenin ömrünü kısaltmaktadır. Zaten günden güne yenilenebilir enerji kaynaklarının adının yeşil enerjiyi alması da tam da bu yenilenemez enerji karşısındaki doğa savaşından kaynaklanmaktadır.

Yeşil enerji tertemiz, doğanın kendi nimetlerinden doğan ve hiçbir kimyasallaşma olmadan üretilen ve coğrafyanın elverişli olduğu ölçüde dışarıya bağımsızlığı azaltan mucize niteliğindedir. Başlangıçta kurulum maliyeti fazla olsa da uzun vadede yapılan yatırımın kıymeti bilinmektedir. Bu hususta ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda yeşil enerjinin değeri anlatılmalı ve gerekli yatırımlar için yatırımcılar üzerlerine düşen görevi yapmalıdır.

Yenilenebilir Enerjinin Türkiye’de ve Dünyadaki Durumu

Yenilenebilir enerjinin nimetlerinden tam olarak faydalanmak için gerekli olan en önemli şey şüphesiz ki coğrafyadır. Bu hususta çok şanslı bir jeopolitik konuma sahip olan Türkiye, güneş enerjisi için uygun kıyı şehirlerine, rüzgarlı tepelere ve termal su kaynaklarına sahiptir. Avrupa ile kıyaslanacak olduğunda 3. Rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan Türkiye, bu açıdan oldukça karlı bir konumdadır. Bu avantajını bir türlü fırsata çeviremeyen Türkiye yenilenebilir enerjinin önemini tam olarak kavrayamamış ve ne yazık ki çevre ülkelerinden gerisinde kalmıştır.

elektrik enerjisi kurulu gücü

Benzer: Türkiye’nin Geleceği İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

Yıllık verilere göz atıldığında dezavantajlı konumda olan ve coğrafyaları müsait olmayan Avrupa ülkeleri bile bu hususta bizim önümüze geçmiş ve enerjilerini önemli bir kısmını yenilenebilir enerjilerden sağladıkları görülmektedir. Arazi olarak çok az yüksek ve rüzgarlı yapıya sahip olan Hollanda güneş enerjileri bağlamında kendisini geliştirirken rüzgarlı ülkeler rüzgar enerjisini fırsata çevirmeye çalışmıştır. Ancak her ikisine uygun olan ülkemiz bu konuda epey geridedir.

Bu hususta nükleer enerji, kömür santralleri, petrol ve doğalgaz ithalatı yerine kendi içimizdeki enerji kaynaklarına yönelirsek hem kar elde ederiz hem de doğa dostu bir ülke haline gelmiş oluruz.  Ayrıca bir devlet için en önemli unsur olan dışa bağımlılığımız azalır. Çünkü petrol ve doğal gaz alımı için sürekli dışa bağımlı konumda olan ülkemizin ekonomisi bu konudan oldukça negatif etkilenmektedir. Bunu azaltmak için de çok önemli bir atılım olacağı ve dış bağımlılığın büyük ölçüde azalacağı aşikardır.

Benzer: Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Kaynakların Rolü

Neden yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır hususu ve soruları bu şekilde bakıldığında oldukça aydınlanmakta ve toplum olarak önce bizlerin ve daha sonra devletlerin bu konuyla ilgilenmeleri sağlanmaktadır. Bu konuda yaratılan projelerin artırılması ve değerinin anlaşılacağı günlerin olması için hep birlikte çalışmalıyız.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın