Türkiye’nin Geleceği İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

yenilenebilir enerji kaynakları
Yazan Ekolojist

Dünyadaki fosil yakıtlardan sağlanan enerjinin tükenecek olması insanları tükenmeyecek olan enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına.

İnsanoğlu var olduğundan bu yana Dünya’da nüfus arttıkça nüfusla doğru orantılı olarak enerji ihtiyacı da artmaktadır. Geçmişten günümüze kadar insanlığın her zaman enerjiye ihtiyacı olmuştu. Enerji ihtiyacı doğal olarak karşılanabilir. Fakat geçmişten günümüze kadar ülkeler enerji ihtiyaçlarını fosil yakıtlardan karşılamaktaydı.

1970’lerde petrol krizinin yaşanmasıyla birlikte insanlar petrol gibi fosil yakıtların tükenebileceğinin farkına vardı. Peki ya bu enerji ihtiyacı nasıl sağlanabilecekti? Bu sorunun cevabı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını buldular. Yenilenebilir enerji kaynakları, asla tükenmeyecek olmasıyla, çevreye zararının olmamasıyla ve maliyetinin fosil yakıtlara oranla çok çok daha az olmasıyla önem kazanmaya başlamıştı.

Dünya’daki bu büyük enerji açlığının yenilenemeyen enerji kaynaklarıyla, yani fosil yakıtlarla (kömür, petrol, doğal gaz) uzun vadede karşılanamayacağı gerçeği ortaya çıktıkça, yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç ve ilgi artmıştır. Fosil yakıtlardan elde edilen enerji, gün geçtikçe gezegenimize zarar vermeye başlamıştır.

Petrol, doğal gaz, kömür gibi yakıtlar yakıldığı zaman atmosfere karbondioksit, kükürt, azot  gibi zararlı kimyasallar yaymaktadır. Bu durum ekosistemden atmosferin yapısına kadar bütün dünyanın işleyişini tehdit eden bir durumdur. Üstelik bu durumda, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi yine küresel boyutlara ulaşacak büyük bir sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz.

yenilenebilir enerji kullanımı

Yenilenebilir enerjiler tükenmeyen enerjilerdir. Fakat yine de bu doğal enerjileri dikkatli kullanmak gerekir. Yenilenebilir enerjilerin sürdürülebilir olması da bir hayli önemlidir.

Sürdürülebilir enerji, ihtiyaç olan kadar enerjiyi riske atmadan kullanmak demektir.  Dünya’nın ve Türkiye’nin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi bu açıdan büyüktür.

Türkiye’nin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz bu günlerde, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar artırılmalıdır. Fakat günümüzde güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarının enerji ihtiyacını karşılama oranına bakıldığında 2017 yılı Haziran sonu itibariyle %10 gibi oldukça düşük bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz.

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim seviyesi çok düşük. Aslında bu enerji kaynaklarından yararlanmak, Türkiye’nin enerji bütçesini azaltmakla kalmayıp, sera gazı salımlarının da önemli ölçüde azaltacaktır. Türkiye’de özellikle rüzgar ve güneş enerjisine yönelmek, enerji bütçesine katkıda bulunacaktır.

Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisi için ülkemiz oldukça elverişli bir konumdadır. Türkiye’de kullanılan enerji kaynaklarına bakıldığında, fosil yakıtların kullanımı birinci sırada yer almaktadır.

TEİAŞ’ın 2017 yılı Haziran sonu raporuna göre, doğal gaz %28,2, fuel oil %04, kömür %21,6 hidrolik ve jeotermal %34,8 ticari olmayan yakıtlar %5 ve diğer yenilenebilir enerjiler ise %10,2 şeklindedir.

elektrik enerjisi kurulu gücü

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  • Rüzgar enerjisi
  • Hidroelektrik enerji
  • Güneş enerjisi
  • Jeotermal enerji
  • Hidrojen enerji
  • Dalga enerjisi
  • Biyokütle enerjisi

İnsanların enerji ihtiyacının artması nedeniyle fosil yakıtlar artık yetersiz kalabilmektedir. Bunun için yenilenebilir enerjilere yönelmek her açıdan önemlidir. Türkiye’nin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi bu yüzden büyüktür.

Türkiye’nin Geleceği İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

Ülkemiz maalesef ki yenilenebilir enerji üretiminde diğer Dünya ülkelerine nazaran dünya standartlarının çok gerisinde kalmış durumdadır. Oysaki ülkemizin coğrafi konumu dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimine fazlasıyla elverişlidir. Özellikle de rüzgar, güneş ve jeotermal enerji konusunda üzerinde çalışıldığı taktirde fazlasıyla faydalanılabilir.

Ülkelerin yenilenebilir enerjiye yönelmesi gerekir. Çünkü gerek gelişmişlik düzeyini artırmak için, gerekse enerji maliyetini azaltmak için yenilenebilir enerjiler ülkeler için altın değerindedir. Üstelik çevreye verdikleri zararın yok denecek kadar az olması da bu enerjilerin cazipliğini artırır.

Türkiye şu an günümüz ve geleceğimiz için yenilenebilir enerjilerden faydalanmak adına daha fazla proje üretip, yenilenebilir enerji üretmeye başlarsa gelişmişlik seviyesi artacak ve çevreyi tertemiz tutarak bizlere ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke sunacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın