Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Kaynakların Rolü

türkiye elektrik enerjisi

TEİAŞ’ın 2017 yılı Temmuz sonu raporuna göre, Türkiye brüt elektrik enerjisi tüketimi geçtiğimiz yıl oranla %5 artış göstererek 279,3 milyar kWh olarak gerçekleşirken, elektrik üretimimiz geçtiğimiz yıl sonu rakamlarını şimdiden yakalayarak 274,4 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında elektrik tüketiminin, yüksek senaryoya göre yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh’e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357,4 TWh’e ulaşması bekleniyor.

elektrik enerjisi kurulu gücü TEİAŞ’ın sunmuş olduğu 2017 yılı Haziran sonu raporuna göre ise elektrik üretimimizin, %28,2’i doğal gaz, %21,6’sı kömür,%44,2’si yenilenebilir enerjiler, %5’i ticari olmayan yakıtlar ve %0,4’ü fuel oil gibi kaynaklardan elde edilmiştir.

İşletmeye alınan yeni santraller ve kapasite artışları ile birlikte elektrik enerjisi kurulu gücümüz 2017 Temmuz sonu itibari ile 80,546 MW’a yükselmiştir.

Türkiye’de Elektrik Üretiminin Kuruluş ve Kaynaklara Göre Dağılımı

Kaynakların elektrik üretimi içindeki oranı ise aşağıdaki tabloda görüleceği gibi; %74,32 termik, %19,7 hidrolik, %4,31 rüzgar ve %1,66 jeotermal olmuştur.

2017 elektrik üretimi türkiye

Yazar Hakkında

Pınar Özurgancı Eşkin

Çevre Mühendisi, doğa aşığı, Ekolojist.net kurucusu.