İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları

inovatif sürdürülebilirlik
Yazan Ekolojist

İnovatif sürdürülebilirlik uygulamaları, ekonomik ve çevresel konularda yenilikçi ve faydalı yeni yöntemlerin ortaya atılarak yaygınlaştırılması konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu uygulamalar sürdürülebilir kalkınmaya yönelik, yaratıcı fikirlerin tüm insanlığa faydalı olabilecek uygulamalarla birleştirilmesini kapsıyor.

Yenilikçi ve farklı fikirlerin toplumsal, çevresel ve ekonomik alanlarda insanlığa fayda sağlayabilmesi üzerine gerçekleşen fikirlerden bir tanesi de güneş enerjisi suyu nasıl ısıtır üzerine gerçekleştirilmektedir.

Güneş enerjisi kullanarak sıcak su üretimi ve günlük hayatta veya işletmelerde çeşitli amaçlarla kullanılabilen bir yenilenebilir enerji türüdür. Sürdürülebilir kalkınma ise bir kavram olarak ilk kez 1987 yılında ortaya çıkarılmıştır.

sürdürülebilirlik

İnovatif sürdürülebilirlik uygulamaları ile doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle insan türünün ortak geleceğine gelebilecek zararlı etkenleri önlemek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gerçekleşmektedir.

Güneş Panelleri ile Su Isıtma Sistemleri

Güneş enerjisi ile sıcak su ısıtılması eski zamanlardan beri kullanılmakta olan ve son yıllarda yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi açısından çalışmalar artarak devam eden bir sistem. Oldukça maliyetli olan elektrikli su ısıtma sistemine oranla hem düşük maliyetli hem de bakımı ve kullanımı oldukça kolay bir sistem olarak güneş enerjisi ile su ısıtma yavaş yavaş bu sistemin yerini alıyor.

Hem evlerde hem de işletmelerde yaygınlaştırılması başlanan güneş enerjisi ile su ısıtma sistemlerini destekleyen uygulamalar inovatif sürdürülebilirlik çerçevesinde de devam ediyor.

Güneş enerjisinden daha fazla faydalanmak ve daha çok enerji üretebilmek için tüm ülkeler AR-GE çalışmaları yürütmekte ve bu konudaki tüm çalışmaları desteklemektedir. Güneş enerjisinden nasıl elektrik üretileceğine gelince, fotovoltaik paneller söz konusu olmaktadır. Bu paneller güneşten gelen ışınlarla çalışacak şekilde üretilmektedir.

Bu panellerin içerisinde bulunan güneş hücreleri enerji üretiminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Panel içerisinde oluşturulan bir manyetik alan içerisindeki elektron hareketleri güneş ışınları sayesinde gerçekleşir ve bu hareket elektrik enerjisinin üretilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde paneller içerisinde elektrik üretilmesi sağlanır.

Güneş panelleri ile üretilen elektrik enerjisi, evler ve işletmelerde kullanılabilmesi içinse alternatif enerjiye dönüştürülmelidir. Bunun için de güneş enerjisinden elektrik elde etmek için kurulan sisteme diğer elemanlar da eklenmektedir. Sistemin tamamından geçen güneş ışınları, elektrik enerjisine dönüştürülerek çeşitli alanlarda kullanılmakta ve yaygın şekilde su ısıtma için de kullanılmaktadır.

inovatif sürdürülebilirlik

İnovatif Sürdürülebilirlik Nedir?

İnovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının temelinde, ürün ve hizmetlerin ekonomik açıdan fayda sağladığı kadar toplumsal ve çevresel yönleri açısından da yenilikçi ve faydalı olmasının amaçlanması üzerine yoğunlaşmak yatıyor.

Topraksız tarım, trafiği ve trafikte geçirilen zamanı azaltmaya yönelik çalışmalar, evlerdeki enerji tüketimini azaltmayı amaçlayan çalışmalar, atık gıdaların toplanarak biyolojik gaza dönüştürülmesi üzerine çalışmalar, uzaktan eğitim seçeneklerinin artırılması gibi uygulamalar inovatif sürdürülebilirlik çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalar arasında yer almaktadır.

İnovatif sürdürülebilirlik çalışmalarının fabrikaları da çevre dostu yöntemlere yöneltiyor olması, şirketlerin de harcamalarını aşağı çekmesini sağlıyor. Giderleri ve dolayısıyla da maliyetleri azaltan bu uygulamalar çevre dostu ve kaliteli ürünler ortaya koyulmasına olanak sağlıyor.

inovatif güneş sistemleri

Doğal kaynakların sınırlı olması ve azalması nedeniyle gerçekleşen iklim değişiklikleri insanların göç etmesine ve bu da belirli kesimlerdeki normali aşan nüfus artımına ve problemlere neden oluyor. Bu durumla savaşta da büyük etkisi olan inovatif sürdürülebilirlik uygulamaları arasından günlük hayatta en sık kullanılanı ise yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş olarak görülüyor.

Ülkelerin hepsi bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Güneş enerjisiyle su ısıtma nasıl yapılır üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu ısıtma sistemleri şimdi evlere kadar gelen ve en sık kullanılan yöntemlerden biri haline geldi. Düşük maliyeti ve kolay kullanımı ile daha da yayılarak büyük ölçekte kullanılması planlanıyor. Bu konu ile ilgili inovatif sürdürülebilirlik çalışmaları ise devam ediyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi