Rüzgar Enerjisinde Başı Çeken Ülkeler

rüzgar enerjisi ülkeler
Yazan Ekolojist

Rüzgar enerjisinde başı çeken ülkeler sıralamasında ilk beş sırada Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ,Hindistan ve İspanya yer almaktadır. Bu sıralama üretilen toplam güç üstünden yapılır.

Türkiye 2016 yılında toplam 1387 MW RES kurulumu ile rüzgar enerjisi sıralamasında dünyada 7. Avrupa sıralamasında ise 3. durumdadır.

türkiye rüzgar enerjisi dünya sıralaması

Rüzgar Enerjisinin Dünyadaki Yeri ve Önemi

Rüzgar enerjisi üretiminde yıllık toplam üretim kadar önemli olan bir diğer nokta da toplam elektrik üretiminde ne kadarlık bir yüzde kapladığıdır. Yani ülkenin toplam elektrik ihtiyacının ne kadarının rüzgar ile karşılanmakta olduğunu gösteren veridir.

Dünya çapında önde gelen ülkelere baktığımızda enerji gereksinimlerindeki yüzdelik payını yenilenebilir enerji alanında yükseltmeyi hedeflediklerini görüyoruz. Bu alanda ilham verici nitelikte görüntüler çizen Çin, tüm dünya üzerinde rüzgar enerjisi kullanılarak üretilen toplam elektriğin tek başına %42’ sini üretmektedir.

Rüzgar enerjisi kullanarak yıllık toplam 168.690 kwh elektrik üreten Çin, toplam elektrik üretiminin de % 34.7’ sini bu yolla sağlamaktadır. Sıralamada Çin’i takip eden Amerika Birleşik Devletleri de rüzgar enerjisi kullanarak yıllık toplam 82.184 kwh elektrik üretmektedir. Bu rakam yıllık toplam elektrik üretiminin %16.9’ unu kapsamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerini de toplam 50.018 kwh’ lık üretimi ile Almanya takip ediyor. Almanya’nın yıllık toplam elektrik üretiminde rüzgar enerjisi ile üretilen elektriğin payı da %10.03 olarak göze çarpıyor.

Rüzgar Enerjisinin Önemi ve Avantajları

Dünya üzerinde son yıllarda sıkça telaffuz edilen endüstri mühendisliği kavramı birim alandan yüksek verim alma prensibine dayanır. Bu prensip kısaca optimizasyon olarak ifade edilir. Bütün sektörlerde maliyeti düşürmek için bu konuda AR-GE çalışmaları yapılır ve ona göre stratejiler belirlenir. Bu noktada rüzgar enerjisinden elektrik üretimi bir optimizasyon mucizesidir. Çünkü diğer elektrik üretimi metotlarına kıyasla çok düşük bir maliyet gerektirir. Hem yatırım masrafları, hem amortismanı hem de uzun dönemde tamir ve yenileme masraflarının düşüklüğü ile uzun süreli kullanımlarda çok avantajlı bir maliyet performansı ortaya koyar.

Hollanda, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde bireysel elektrik üretimi için de rüzgar enerjisinden sıkça faydalanılmaktadır. Rüzgar enerjisinde başı çeken ülkeler sıralamasında bu ülkeler yer almamasına rağmen küçük çapta elektrik üretiminde rüzgar enerjisinden çok fazla faydalanılmaktadır. Özellikle kırsal alanda tarım ile uğraşan kişiler günlük tüketim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla küçük rüzgar türbinleri inşa etmişlerdir. Bazı kesimlerde birkaç aile birleşerek adeta minyatür bir santral sayesinde rüzgar enerjisi kullanarak elektrik ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmişlerdir.

rüzgar enerjisi başı çeken ülkeler

Çevreye  Uyumlu Enerji Üretimi

Yenilenebilir enerji kavramının yaygınlaşmasından sonra toplumlar çevreye verilen zararın ne boyutlara ulaştığını da daha yakından görme şansına eriştiler. Rüzgar enerjisi kullanılarak yapılan elektrik üretimi çevreye verdiği sıfır zarar ile bu konuda harika bir alternatif oluşturmakta.

Günümüzde elektrik üretimi için kurulan her santral beraberinde birçok tartışmayı da getiriyor. Termik santrallerin atmosfere verdiği inanılmaz zararlar artık herkesin malumu haline geldi.

Nükleer santrallerin taşıdığı potansiyel tehlike de alınan önlemlerin ne kadar yeterli olacağı konusunda herkesin kafasında soru işaretleri oluşmasına sebep oluyor.

En az zararlı olan seçeneklerden biri olan hidroelektrik santralleri bile kurulduğu yerde etrafında yaşayan bütün canlılarının yaşam koşullarını olumsuz etkileyen bir özelliğe sahip hal böyle olunca rüzgar enerjisinde başı çeken ülkeler gibi çevreye karşı taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan her ülke elektrik üretimi konusunda yenilenebilir enerji alternatiflerine yöneliyor. Rüzgar enerjisi de bu alternatifler içinde en cazip olanlarından biri.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi