İklim Değişiyor Dünya Değişiyor

iklim değişikliği dünyayı nasıl etkiliyor
Yazan Ekolojist

Yaşanan iklim değişimlerinin küresel düzeyde etkileri mevcuttur. Bu sebeple yaşanan iklim değişiminden tüm canlılar etkilenmektedir. Doğa bu değişim ile şekillenmekte, su seviyeleri değişmektedir. Dünya’da yüksek oranlarda ısınma ve soğuma olduğundan, yaşanan bu değişime uyum sağlayamayan canlı türleri yok olmaktadır.

Endemik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu ülkemizde, iklim değişimi sebebiyle bu çeşitliliğin azaldığını söyleyebiliriz. İklim değişikliği dünyayı nasıl etkiliyor adı altında genel bir yorum yapmak gerekirse; dünyanın her anlamda olumsuz bir değişim içinde olduğu söylenebilir. Bu durumun sebebi ise yaşanan iklim değişikliğinin doğal seleksiyon için gerçekleşmiyor olmasıdır.

İnsanların doğaya olumsuz etkileri, atmosferdeki gaz oranının değişmesi, sera etkisinin artması gibi sonuçları doğurmuştur. İnsanların teknolojiyi kullanması, doğadan bağımsız olarak yaşamaya başlaması ve bunun gibi pek çok gelişme, doğanın buna nasıl cevap vereceğini düşünmeden gerçekleştirilmiştir. İnsanlık üretim üzerine bir psikolojiye sokularak, her insanın bencil bir şekilde yaşamda yer alması oraya çıkmıştır. Bu durum ile doğanın tahribatı gerçekleşmiş ve iklim değişikliğinin büyük oranlarda yaşanmasına sebep olmuştur.

İklim bir coğrafyanın en önemli özelliğidir. Bu sebeple değişiyor olması, tüm canlıları etkilemiştir. Dünyanın coğrafi koşulları dahi değişmiştir. Bulunan su oranı, gaz oranı, atmosferin işlevi değişime uğramıştır.

İklim Neden Değişiyor?

İklim değişiklikleri aslında insanlık fark etmeksizin gerçekleşmektedir. Yani dünyanın oluşumunun tamamlanmasının ardından yaşanan değişimler, canlıların bu değişime adapte olabileceği şekilde gerçekleşmektedir. Ancak 19.yy başlarında bu durum çok farklı bir boyuta ulaşmıştır. İklim değişikliği dünyayı nasıl etkiliyor sorusunun olumsuz bir şekilde yanıtlanmasındaki en büyük neden de bu değişimdir.

Bu değişimin kaynağı %90 olarak insan görülmektedir. Yani insanlığın kendi kuyusunu kazması, doğaya zarar vererek olmaktadır. Dünyada yaşanan gelişmeler, insanların amaçlarını farklılaştırmıştır. Bu sebeple üretimin de artmasıyla, üretim araçlarının doğaya verdiği zarar kar amacı güdüldüğünden görmezden gelinen bir hal almıştır. Üretim malzemelerinin kullanımı, yatırımcılara kar sağlayacağından doğaya zararının olması görmezden gelinmektedir.

İnsanların bu şekilde tahrip edici davranışları; doğanın sürekliliği için gerekli olan temel özelliklerin, normalin dışına çıkmasına yol açmıştır. Bu sebeple yaşanan değişimler oldukça yıkıcı bir hal almıştır.

Değişimin anormal bir şekilde olması; atmosferdeki ısının artmasından kaynaklanmaktadır. Zararlı gazların birleşimi ile dünyaya verilen zarar artmış ve iklim değişikliği hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlamıştır.

iklim değişikliği

 

Tarihsel Süreçte İklim Değişimi

İnsanların doğaya olan etkisinin iklimin değişmesi açısından olumsuz bir tarafı vardır. Ancak uzmanlar, dünyanın oluşmasından bu yana pek çok değişim sürecinden geçildiğini söylemektedir. Yani doğanın kendi kendine değişiyor olması da söz konusudur. Belli bir zamanın geçmesinin ardından doğanın değişimi aslında yıkıcı bir boyuttan çıkmıştır. Ancak burada da insan devreye girmiş, doğanın değişiminin olumsuz bir şekilde gerçekleşmesine sebep olmuştur.

1200’lü yıllardan söz etmek gerekirse; bu süreçte iklimin değişken bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca doğal afetler; sel ve kuraklık gibi olaylarda yaşanmaktadır.

1400 – 1550’li yıllar arasında ise 300 yıl süren bir buzul çağı söz konusudur. Bu dönemde canlıların donarak ölmesi söz konusu olmuştur.

İklim Değişikliği Dünyayı Nasıl Etkiliyor sorusu için somut olarak yıkıcı sonuçlar verilmektedir. 1800’lü yılların sonunda, sıcaklık ortalama olarak 0.5 derece artmıştır. 1900’lü yıllarda ise büyük oranda ısınma yaşanmıştır. 1998 yılı her anlamda dünyanın yaşamış olduğu en sıcak yıl olarak nitelendirilmiştir.

Yaşanan iklim değişikliklerinin canlılara zararı olmuştur; ancak insanın doğayı tahrip ederek iklimin değişmesine yol açması oldukça büyük bir sorundur.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi