Hava Kirliliği Zekâyı Kötü Yönde Etkiliyor!

Yazan Ekolojist

Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar hava kirliliğinin fiziksel olarak sağlığa verdiği zararlardan sonra birde akıl sağlığına ve hatta zekaya etki ettiğini belirtmiştir.

Araştırmalar sonucunda, havada bulunan partiküllere devamlı maruz kalan bireylerde dilbilgisi ve matematik bilgilerinin ölçüldüğü bazı testlerde, ortalamanın aşağına düştüğünü ve bunun neredeyse bir yıl boyunca alınan eğitimi kaybetmekle eş değer olduğunu gösteriyor.

Çin’de 4 yıl boyunca araştırmalar sürmüştür ve 20 bin kişinin verileri toplanmıştır. Farklı yaş gruplarında olan bireylerde hava kirliliğinden en çok etkilenenler daha ileri yaşlardaki bireyler olduğu tespit edilmiştir.

Hava Kirliliği Ne Gibi Hastalıklara Yol Açıyor ?

Hava kirliliği, yeryüzünde ki bütün canlıların sağlığına etki eder ve olumsuz yönde etkiler. Havadaki yabancı maddelerin çoğalması, maddi ve manevi zararlar meydana getiriyor. Bu kirlilikten özellikle erkek bireyler en çok etkilenenler grubunu oluşturmuştur.

Uzmanlar hava kirliliğinin yoğun olduğu sabah erken ve gece geç saatlerde bebekleri şehrin kalabalığına çıkartmamak gerektiği konusunda uyarıyor. Hava kirliliği bebeklerde gelişim bozukluğu ve öğrenme güçlüklerine neden oluyor. Yapılan araştırmalar da hava kirliliğinin artışıyla beynin küçüldüğü, beynin bağlantı yapma yeteneğinin azaldığı görülmüştür.

Hava kirliliği insan sağlığında etkisini yavaş yavaş meydana getirmektedir. İnsan sağlığını etkileyen bu kirlilikler, zehirlenme, kanser, doğumda bozukluklar, göz mikropları, solunum sistemi rahatsızlıkları, kalp hastalıkları, astım, bronşit gibi ciddi sorunlara yol açıyor.

Yetişkin bireylerde ise Alzheimer hastalığının gelişimde rol aldığına dair bilgiler bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, Kanada’da yapılan bir çalışma sonucunda otoyollara yakın oturan insanların, oturmayanlara oranla 10 kat daha fazla risk altında olduğu görülmüştür.

Hava Kirliliğine Alınabilecek Önlemler

-Sanayi siteleri şehir merkezlerinden uzak tutulmalı ve yabancı atık bacalarına filtre takılmalıdır.

-Ev ısıtmasında yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, Baca ve sobalar sık sık temizlenmelidir.

-Doğalgaz kullanımı arttırılmalı ve çevrede ki insanlar bu konuda teşvik edilmelidir.

-Yeşil alanlar ve ağaçlar korunmalı, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Araçların egzoz emisyon ölçümleri ihmal edilmemeli, düzenli olarak yapılmalıdır.

-Yeşil alanlar ve ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi