Güneş Enerjisi Maliyeti ve Verimliliği

güneş enerjisi verimliliği
Yazan Ekolojist

Güneş Enerjisinin Ortaya Çıkışı

Güneş’in büyük bir ısı ve ışık kaynağı olması, elde edilen enerjinin de büyüklüğünü gün geçtikte insanlara kanıtlamıştır. Güneş’ten elde edilen enerjinin yaşanan gelişmeler ile ölçümü sağlanmıştır. Somut veriler sayesinde, Güneş kaynağının hiçbir zaman tükenmeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

İnsanlar tarihsel süreçte ihtiyaçlarının artmış olması ve nüfusunda geometrik ortalamayla artıyor olması; kaynaklar ve insan arasında ters bir ilişkinin oluşmasına sebep olmuştur. Bu sebeple insanların yeni enerji kaynağı arayışları ortaya çıkmıştır.

Güneş enerjisinin tükenmiyor olması ve herhangi bir stratejik sorun yaratmıyor olması ilginin yoğunlaşmasını sağlamıştır. Bunların yanında, Güneş enerjisi maliyeti ve verimliliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Yani elde edilecek olan enerjinin maliyetinin bu enerjinin üretilmesini karşılaması şarttır. Aksi halde bu üretimin yapılmasının faydadan çok zararı olacaktır. Bunun için uzmanlar herhangi bir çalışma yapmadan önce bunların araştırmasını yapmaktadır. Elde edilecek olan kar ve bu karın elde edilmesi için yapılacak olan çalışmalar için gerekli olan sermaye hesaplanmaktadır.

Ülkeler için oldukça önemli olan güneş enerjisinin diğer kaynaklara oranla ne derece faydalı olduğu ve diğer kaynakların da aynı şekilde maliyetlerinin hesaplanması gibi durumlar söz konusudur. Ancak göz önünde bulundurulması gereken önemli nokta; tükenen kaynakların maliyetlerinin ucuz olması halinde dahi; kaynağın eninde sonunda bitecek olması bu durumun çok da faydalı olmayacağının göstergesidir.

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Güneş Enerjisi ile Sağlanan Fayda

Güneş enerjisinden elde edilen yararların, verimlilik bazında incelenmesi düşünülebilir. Çünkü ısınma, elektrik gibi alanlarda kullanılan güneş enerjisinin ne derece verimli olduğu önemlidir. Güneş enerjisi maliyeti ve verimliliği dikkate alındında, ülkenin verimliliğini sağlamak açısından yıl içinde ne kadar güneş aldığının irdelenmesi gerekmektedir.

türkiye güneşlenme süreleri

Türkiye Güneşlenme Süreleri

türkiye global radyasyon değerleri

Türkiye Global Radyasyon Değerleri

Türkiye için düşünülürse günde ortalama 7.5 saat yani; 4.2 kWh\m2, yıllık ise toplam 2.737 saat 1.527 kWh\m2’dir. Genel olarak düşünüldüğünde ve bir sıralamaya tabi tutulduğunda, ortalamanın üstünde bir güneşlenme süresi olduğu söylenebilir. Bu sebeple güneş enerjisinden elde edilen verim artacaktır. Bunun için güneşlenme faktörünün yanında kullanılan paneller de önemlidir.

türkiye yıllık güneş enerjisi potansiyeli

Genel olarak Türkiye’de kullanılan sistemler PV sisteminden oluşmaktadır. Aynı zamanda lisanssız bir şekilde belli bir miktara kadar üretim yapabilmektedir. Ancak 23 MW kurulu güç ile Konya Karatay Kızören GES’inin enerji bakanlığınca 3 GW üretim yapacağı tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki yıllarda bu şekilde bir ilerlemenin olması halinde, verimlilik çok daha fazla artacak, güneş enerjisinden elde edilen fayda büyük oranlara yükselecektir.

Ekonomik Açıdan Güneş Enerjisi

Bitmeyen bir enerji olan güneş enerjisinin ekonomik açıdan ele alınması da önemlidir. Çünkü verimlilik sağlanırken, aynı zamanda ne kadar maliyetin de gerektiği önemlidir. Güneş enerjisinin dönüşümü, çeşitli paneller ile sağlanmaktadır.

Aslına bakarsanız diğer kaynakların yani petrol, kömür, doğalgaz gibi kaynakların; ithal ediliyor olması, diğer ülkelere göre stratejik bir konum yaratması gibi özelliklerden ötürü güneş enerjisi çok daha avantajlı görülmektedir.

Üstelik yapılan teknolojik araçlar ile elde edilecek ve sonrasında bu enerjinin sürekliliği sağlanacaktır. Yani bitmesi gibi bir durum yoktur ve elde edilen enerji her geçen gün kendini yenileyecektir. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda Güneş enerjisi maliyeti ve verimliliği arasındaki bağlantının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani var olan enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü için kurulan panellerin üretilmesinden sonra, en ucuz şekilde enerji üretimi sağlanmaktadır.

Ayrıca panellerin üretiminde kar oranının artırılması için maliyet düşürülmektedir. Bu şekilde ihtiyaçların giderilmesi, güneş enerjisinin kullanılması; hem insanların fayda sağlaması hem de doğanın kazanması anlamına gelmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın