Yeşil Mimarlık ve Yeşil Tasarım Nedir?

Yazan Ekolojist

Yeşil mimari ve tasarım, mimaride ve inşaatta kullanılan tüm malzemelerin çevre dostu olacak şekilde seçilerek çevreye ve insan sağlığına verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyen bir yaklaşım şeklidir.

Bu iki kavram daha yeşil binalar inşa etme isteği üzerine ortaya çıkmıştır. Binaların bu tarz da yapılması kanunlarca zorunlu kılınmamıştır. Bu yaklaşımlar kimi bilinçli tasarımcıların yönetmeliklerin ötesine geçerek çevreye daha duyarlı olma amacıyla ortaya attılmıştır.

Yeşil Binaların Taşıması Gereken Özellikler

Sürdürülebilir olması yeşil binalar için temel kriterdir. Normal binalardan farklı olarak yeşil mimari ve yeşil tasarım ile inşa edilen binaların belli özellikleri taşıması gerekmektedir. Bunlara örnek olarak; enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisi ile sağlamak, aydınlatma ve cihazlarda enerji tasarruflu ürünler kullanmak, mimari de inşaası sırasında toksik olmayan ve geri dönüştürülebilir ürünler tercih etmek, aşırı büyük odalardasa daha küçük ama verimli alanlara sahip olmak, doğal yaşama zarar vermemek, doğru bir konum ile güneş ışığından ve rüzgardan en iyi şekilde faydalanmak, yağmur suyunun tekrar kullanımına imkan vermek, peyzajında yerel bitki örtüsü kullanmak verilebilmektedir.

Hedef 2030 Yılında Karbon Nötr Mimari

Kirlenen çevre sonucunda ortaya çıkan iklim değişikliği belli bir zaman sonra ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlayamayan türleri yok edebilir. Mimari de atmosfere sera gazı salınımında büyük role sahiptir. Binaların ana bileşeni olan çimento üretimi sırasında ortaya çıkardığı karbondioksit emisyonu ile çevreye en çok zarar veren ürünler arasındadır. Kalitesiz hammadde ve tasarım, üretimlerde kullanılan uygun olmayan prosesler çevre açısından risk oluşturmaktadır.
Mimari için düşünüldüğünde bu büyük çevre sorunlarına çözümler üretmek mümkündür. Bu da yeşil mimari ve tasarımdır. Mimarlık sektörü 2030 yılı için bu yılda inşa edilecek tüm yeni binaların, yapımı ve tadilatları karbon nötr olmasını hedeflemektedir.
Yeşil tasarım bir çok kavramı da beraberinde getirmektedir. Farklı çevrelerce çevre dostu mimarlık, eko-tasarım, sürdürülebilir tasarım gibi kavramlar benimsenmiştir. Daha yaşanabilir bir gelecek için ortaya çıkmış olan bu kavramların bilinçli bireyler tarafından hayata geçirilmesi ve yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın