Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi ve Türleri

yenilenebilir enerji
Yazan Ekolojist

Yazımızda yenilenebilir enerji kaynağının ne olduğunu ve Dünya’da yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir sorularını ele alacağız.

Yenilenebilir enerji; doğa dostu olması sebebiyle ekolojik olarak nitelendirilen, var olan kaynakların kullanımıyla tekrar tekrar üretilebilen, sürdürülebilir enerji kaynağıdır. Yenilebilir enerji kaynakları üretimleri esnasında CO2 emisyonlarını kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında daha az seviyede ürettikleri için çevreye yaptığı olumsuz katkı oldukça düşüktür. Geleneksel enerji kaynaklarının giderek tükenmesiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha da artmaktadır.

Dünyada Yenilebilir Enerji Kaynakları

Dünya’da yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir sorusuna cevap olan sürdürülebilir kaynaklar şu şekilde sıralanabilir: güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik/hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, biyoyakıt enerjisini de içeren biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi ve gelgit enerjisidir.

güneş enerjisi

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, sürdürülebilir enerji kaynakları arasında en önde gelen enerji çeşitlerindendir. Dünyadaki tüm canlılar için hayati bir kaynak olan güneşin kütlesinin %90’ı protonlardan oluşmaktadır. Araştırmacılar güneşteki hidrojen yakıtının tüketilme ömrünün 5 milyar yıl süreceğini iddia etmektedir. Bu nedenle güneş insanlık için tükenmez ve nesiller boyu kullanılabilecek bir enerji kaynağıdır.

Ari bir enerji kaynağı olarak nitelendirilen güneş; gaz, duman, kükürt gibi zararlı maddeleri bünyesinde bulundurmamaktadır.

Güneş enerjisi tüm dünya ülkeleri tarafından tercih edilebilecek bir enerji türüdür. Bu özelliği ülkelerin dışa bağımlı olmamasını ve kendi içlerinde enerji ihtiyaçlarını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlamalarına olanak tanır. Güneş enerjisi petrol gibi hiçbir ulaştırma sistemine bağlı değildir. Böylece, kurulduğu bölgede dışarıdan hiçbir ek katkı yapılmadan enerji sağlayabilir. Diğer enerji kurulum sistemleriyle karşılaştırıldığında yüksek teknoloji gerektirmeyen bu enerji türü paneller yardımıyla kolayca kurularak ısı ve elektriğe dönüştürülebilir.

rüzgar enerjisi

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi, yüksek bölgelere türbinlerin inşa edilmesi ile elde edilir. Havanın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesiyle birlikte elde edilen bu enerji sisteminin gücü, hızının küpü ile doğru orantılıdır.

Rüzgarın gücü teknolojinin gelişmesiyle birlikte önceden tahmin edilebilir hale geldiğinden bu yenilenebilir enerji giderek daha etkin halde kullanılmaktadır. Rüzgar enerjisi üretmek için mikro, küçük, yatay eksenli düşey eksenli, eğik eksenli rüzgar türbini kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi gibi ülkelerin dışarı bağımlılığını azaltan rüzgar enerjisinin maliyeti de oldukça düşüktür.

hidroelektrik enerjisi

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik Enerji kaynağını nehirlerden alır. Hidroelektrik enerji üretimi sırasında suyun akışıyla açığa çıkan kinetik enerji, inşa edilen kanallar sayesinde türbinlere gönderilir. Hidroelektrik enerji kurulumu su akış gücünün fazla olduğu yüksek yerleşkelere yapıldığı taktirde, verimi oldukça yüksek olacaktır.

Hidroelektrik enerji kaynağı istenildiği zaman devreye alınıp, istenildiği zaman devreden çıkarılabildiği için kullanım kolaylığı ve güvenlik sağlamaktadır. Enerji üretiminin yanı sıra sulama içinde tercih edilmektedir.

jeotermal enerji

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerjinin kaynağı yeraltı sularıdır. Bu sistemde enerji yer altından çıkan sudan veya onun buharından elde edilmektedir. Kaplıca amacıyla da kullanılan bu enerji kurulduğu bölgelerdeki kaynakları direkt olarak kullanabileceği gibi dolaylı yoldan da kullanabilir. Ülkemizde başlıca kullanılan temiz enerji kaynağıdır.

biyokütle enerjisi

Biyokütlesel Enerji

Biyokütle enerjisinin kaynağı biyolojik atıklardır. Genellikle bitki ve hayvan kalıntılarının yakılmasıyla elde edilmektedir. Biyokütle enerjisi istenilen her yerde kullanılabilir ve depolanabilir. Talep edilen büyüklükte inşa edilebilir.

gelgit enerjisi

Hidrojen ve Gelgit Enerjisi

Su ve hidroksitleri kaynak alarak hidrojen gazının işlenmesi ile elde edilen hidrojen enerjisi ile okyanus ve denizleri kaynak alarak dalgaların yarattığı basınçla üretilen dalga ve gelgit enerjisi diğer alternatif enerji üretim kaynaklarıdır.

Yenilenebilir Enerji Kullanım Alanları

Dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir sorusundan sonra yanıtlanması gereken bir diğer soru da bu kaynakların kullanım alanlarının nereler olduğudur.  Yenilenebilir enerji kaynakları sanayi tesislerinde, ulaşım, aydınlatma, elektronik cihazlar ve ısınma gibi önemli alanlarda kullanılmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın