Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri

jeotermal enerji
Yazan Ekolojist

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjini yeri büyüktür. Bu açıdan önemli bir enerji kaynağıdır.

Jeotermal enerji, yer altında, yer kabuğunun içinde bulunan yüksek sıcaklık ve basınca sahip ısı enerjisidir. Jeotermalin kelime anlamı Jeo ”yer” demektir termal ise ”ısı”.

Yer kabuğunun belli kısımlarında bulunan ısının yani sıcak suyun oluşturduğu kimyasal içeren sıcak su, gaz ve buhardır jeotermal. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjinin yeri geniş bir bölüm kaplamaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemlilerinden biridir.

Peki Ya Jeotermal Enerji Nasıl Oluşur?

Jeotermal enerji, kar ve yağmurun yağmasıyla ve oluşan suların yer kabuğundaki çatlaklardan magmanın ısı verdiği kayalara doğru ilerleyerek kayaları ısıtmaktadır.  Bu ısınan su bazen yeryüzüne volkanlar ve gayzerler şeklinde ortaya çıkarken bazende ısınan su buhar türbinleri aracılığıyla elektrik üretimi yapılmaktadır.  Buna da jeotermal enerji denmektedir.

Geçmişte insanlar, banyo yapabilmek için sıcak sudan faydalanmışlardır.  Fakat daha sonraları 1904’te İtalya’da elektrik santrali kurulmasıyla birlikte  jeotermalden elektrik üretilmeye başlanmıştır. Bu gelişim önemli ve sağlıklı bir adım olarak görülebilir. Daha sonra 1958 yılında Yeni Zelanda ‘da bu girişimde bulunmuştur. Günümüzde jeotermal enerjiden en çok yararlanan ülkeler İtalya, Amerika, Yeni Zelanda, Sovyetler Birliği, Meksika gibi ülkelerdir. Bu durum özellikle 1970’lerde daha da fazla artmıştır. Çünkü 1970 yılında öncelikle Ortadoğu’da ortaya çıkan petrol krizleri yüzünden insanlar ve ülkeler daha fazla ve tükenme riski daha az olan enerji kaynaklarına yönelmişlerdir.

Bu kaynaklar da yenilenebilir enerji kaynakları olmuştur. Bu yıllarda jeotermal enerjiye yönelim fazlasıyla artmıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de maliyetinin petrol ve diğer yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre daha az olmasıdır. Ayrıca çevreye daha az zarar vermeleri açısından tercihlerin birinci sırasına yerleşmektedir.

Jeotermal Enerji Kullanımı

Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları;

Jeotermal enerji geniş bir yelpazeye sahip olup bir çok olanak sağlamaktadır.

  • Mineraller içeren sular ve maden suları olarak kullanım alanı sağlar.
  • Kaplıcalar, sıcak su tesisleri ve seralarda kullanılmaktadır.
  • Evlerde veya bir çok işyerinde, binalarda ısı yalıtımı olarak kullanılır.
  • Kültür balıkçılığında kullanılır.
  • Proses ısı sistemi olarak kullanılır.
  • Ayrıca enerji üretimi olarak kullanım alanı sağlamaktadır.

Görüldüğü gibi bir çok kullanım alanı olması nedeniyle en çok tercih edilen yenilenebilir enerji sistemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Çevre dostu olması açısından da büyük öneme sahiptir.

jeotermal enerji kullanımı

Jeotermal Enerjinin Önemi

Jeotermal enerji, yenilenebilir, sürekli ve bitmeyecek olan bir enerji kaynağı olması açısından önemlidir. Bu yüzden Dünyada’da bir çok ülke tarafından ve Türkiye tarafından kullanılmaktadır. Türkiye gibi jeotermal enerjiye elverişli alanlara sahip ülkeler şanslıdır. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi jeotermal enerjinin kullanım alanı çok çeşitlidir. Mineralli sular, ısı yalıtıımı, seralar gibi bir çok alanda besleyici özelliğe sahiptir.

Jeotermal enerji tarım alanlarında ve endüstri alanlarına yararlı bir enerji kaynağıdır. Dış etkenlerden zarar görmemesi ve kimyasal atıkların olmaması nedeniyle çok fazla tercih edilmektedir. Jeotermal enerjinin diğer yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki yeri önemlidir çünkü maliyet açısından daha uygun ve kullanım alanları çok çeşitlidir.

Ayrıca diğer enerji kaynaklarına göre fazlasıyla ucuz olması jeotermal enerjiyi cazibe merkezi haline getirmiştir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın