Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbini Çeşitleri Hakkında Genel Bilgi

rüzgar türbini çesitleri
Yazan Ekolojist

Rüzgar türbini çeşitlerini ayrıntılı olarak anlatmadan önce yenilenebilir enerji kaynakları ne demektir? Rüzgar enerjisi ne anlama gelmektedir bu terimleri açıklamak yerinde olacaktır. Yaklaşık olarak son yirmi yıldır hatta daha önceleri de bu sürece dahil edilebilir yenilenebilir enerji kaynakları hakkında dünya üzerinde derin araştırmalar ve bir sürü projeler üzerinde çalışılmaktadır ve bu projelerin bir çoğu da başarılı bir şekilde hayata geçirilmektedir.

Dünya üzerinde kullanılan mevcut enerji kaynakları fosil atıklardan oluşan enerji kaynaklarıdır. Bunlar petrol, kömür ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarıdır. Bun kaynaklar yeryüzünde sınırlı olmakla birlikte yenilenebilir bir özelliğe sahip olmadıkları için azalma ve tükenme riski ile karşı karşıyadırlar. Bu durum karşısında bu kaynaklar zamanla yok olabilir ya da kıtlığı karşısında fiyatlarında aşırı bir artış yaşanabilir ya da bu yakıtlar zamanla insan sağlığı yani canlıların yaşamını tehlikeye sokacak bir niteliğe de bürünebilirler. Dolayısı ile bu kaynaklara alternatif kaynaklar bulmak ve bunlardaki enerjiyi elektriğe çevirmek bir nevi kaçınılmaz olmaktadır.

Dünya üzerinde yenilenebilir enerji kaynakları elbette vardır. Bunların içinde en fazla bilinenlerinden olan güneş ve rüzgar enerjisi bazı mekanizmalar yardımı ile içlerindeki enerji elektrik üretiminde kullanılabilmektedir.

Peki Rüzgar Enerjisi Ne Demektir ve Nasıl Kullanılır?

Hava akışkan bir yapıya sahiptir ve içindeki moleküller bir sıvıya göre çok daha hızlı yer değiştirebilmektedir. Yani boş bir kabın içine hava sıvıya göre çok daha hızla dolmaktadır. Hava moleküllerindeki kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Rüzgar enerjisi de sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi sonucu oluşmaktadır.

Rüzgar enerjisi atmosferdeki basınç farklılıkları sonucu oluşan bir doğa olayıdır dersek yanlış olmayacaktır. Rüzgar enerjisi rüzgarın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesi ile gerçekleşmektedir.Rüzgar enerjisini verimli kullanabilmek için rüzgarın en yüksek hızla estiği noktada rüzgar türbinleri kurulmaktadır. Rüzgar türbini çeşitleri ise yatay eksenli rüzgar türbinleri ve dikey eksenli rüzgar türbinleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Dünyada en çok kullanılan rüzgar türbinleri bu iki çeşit etrafında şekillenmektedir.

yatay eksenli rüzgar türbini

Yatay Eksenli Rüzgar Türbini

Gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına son derece büyük ilgi gösterdikleri için bu alanda uluslararası çalışmalar yapılmakta ve büyük projeler üretilmektedir. Rüzgar enerjisini elektriğe çevirmek doğa ile dost bir uygulama da olduğu için gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için böyle doğa dostu projeler artık çok daha önemli hale gelmiştir.

Rüzgar Türbini Çeşitleri

Rüzgar türbini çeşitlerini daha yakından incelemek istediğimizde karşımıza beş çeşit rüzgar türbini çıkmaktadır. Bunlardan ilki elektriği olmayan ev yada küçük gemiler için kullanılan basit bir çeşit olan mikro rüzgar türbinleridir. Mikro rüzgar türbinlerinin güçleri 3kw yi geçmemektedir.

mikro rüzgar türbini

Mikro Rüzgar Türbini

Diğer bir çeşit ise küçük rüzgar türbinleridir. Bu tip rüzgar türbinleri ise en fazla 30 kw gücünde çalışabilmektedirler. Bir diğer çeşit ise yatay eksenli rüzgar türbinleridir. Bu türbinlerin rotoru yatay eksende çalışmaktadır. Yatay eksenli rüzgar türbinleri büyük ölçekli rüzgar santrallerinde kullanılmaktadırlar.Rüzgar enerjisinin en fazla verimle üretildiği türbin çeşidi de yatay eksenli türbin çeşitleridir.

Bir diğer çeşit olan düşey eksenli rüzgar türbinleri ise bazı farklı avantajlara da sahiptir. Bu avantajlar rüzgar yönünden etkilenmemeleri ve bakımlarının da oldukça kolay yapılabilmesidir.

dikey eksenli rüzgar türbini

Dikey Eksenli Rüzgar Türbini

Rüzgar türbini çeşitlerinden biri de eğik eksenli rüzgar türbinleridir. Fakat bu türbinin kullanım alanı oldukça kısıtlıdır. Rüzgar enerjisi elektrik üretiminde kullanılan ve son derece sağlıklı bir elektrik üretme şeklidir ve kullanım alanı dünya üzerinde ve ülkemizde de oldukça yaygındır ve yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın