Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçerisinde En Çok Tercih Edilenlerden Biri Rüzgar Enerjisi

rüzgar enerjisi
Yazan Ekolojist

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında Güneş enerjisinden sonra en çok tercih edilen bir diğer doğal enerji kaynağı ise lisanslı rüzgar enerjisidir. Dünya üzerinde kaynaklarımızın sınırlı olduğu ve zamanla bu kaynakların tükenebileceği ne kadar konuşulursa konuşulsun insanoğlu kıt kaynakları verimli kullanma konusunda maalesef hassas davranamıyor.

Şu an dünya üzerinde en fazla ihtiyaç duyulan kaynak enerjidir. Hayatımızın her anında enerjiye ihtiyaç duyuyoruz ve maalesef enerji üretilmediği ya da satın alınıp temin edilemediği zaman ne ısınabiliriz, ne soğuyabiliriz, ne de aydınlanabiliriz. Kısacası yaşamsal faaliyetleri yerine getirmemiz imkansızlaşır. Enerji hayatımızın her anında ilk ihtiyaç duyduğumuz şey olarak karşımıza çıkıyor ve enerji üretim faaliyetlerinde de sanayide de ilk ihtiyaç olan şey dolayısı ile enerji olmazsa elimizin ayağımızın bağlanacağı bir gerçek. Peki biz enerjiyi nereden elde ediyoruz nasıl temin ediyoruz.

Enerji bu gün doğalgaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu kaynaklar son derece sınırlı, zamanla azalabilir ve hatta tükenebilir, satın alınan bu kaynaklar zamanla fiyatları artarak erişilmez olabilir ya da doğaya çok zarar verebilir bir hale gelebilirler. Dolayısı ile bu kaynaklar yenilenebilir olmadığı için sınırlı ve kıt kaynaklardır ve bir gün yokluk ya da azlığı ile bizim karşımıza çıkabilirler.

Çağımızın En Çok Üzerinde Çalışılan Konularından Bir Tanesi Rüzgar Enerjisi

Bu durumda insanlar ilk olarak kaynağı kıt olandan yenilenebilir olana doğru bir kayma eğilimi göstermeye başladılar. Yani yenilenebilir enerji kaynakları bu yüzyılın en önemli ve üzerinde en fazla çalışılan konusu demek doğru olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en bilinenleri ve üzerlerinde oldukça fazla proje üretilenleri güneş enerjisi ve lisanslı rüzgar enerjisidir. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışabilmek enerjiyi yenilenebilen kaynaklardan alabilmek elde edebilmek tarihsel bir süreç bir çağ atlamak olarak bile değerlendirilmektedir.

Gelişmiş ülkelerin tamamı bu konulara oldukça fazla yatırım yapmakta ve projeler üretmektedirler. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi üzerine sayısız proje üretilmekte ve başarılı olanlar zaman içerisinde hayata geçirilmektedir. Bu sayede doğa dostu uygulamalar ile doğayı da korumuş oluyor aynı zamanda kıt kaynaklara sahip olan doğayı da daha etkin ve verimli kullanmanın yolu açılmış oluyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını sıralamamız gerekirse güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisi olarak saymamız doğru olacaktır. Bu alanların hepsi üzerinde ciddi çalışmalar yapılmakta ve dünya artık bu alana kanalize olarak çözümler aramaktadır.

lisanslı rüzgar enerjisi

Lisanslı ve Lisanssız Rüzgar Enerjisi İşlemleri Arasında Farklar

Gelelim rüzgar enerjisine, sıvılardan farklı olarak hava çok hızlı hareket etmektedir. Havanın bu hızlı hareketi hızla yerleşmesi içindeki moleküllerinde hızının çok daha fazla olmasına neden olur. Havanın bu özelliğini kullanarak kinetik enerjiye dönüştürme işlemi ise rüzgar enerjisi adı altında yapılmaktadır.

Sıvıların içindeki bu özelliği kullanarak da hidro elektirik santralleri kurulmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üreten santrallere de rüzgar santrali adı verilmektedir. Lisanslı rüzgar enerjisi denildiğinde ise enerji yatırımları ülkemizde EPDK tarafından lisanslanmaktadır. Peki lisanssız enerji yatırımlarını kim tercih ediyor? Genellikle küçük işletmeler bu yolu tercih etmektedirler fakat pratik ve teoride ikisinin uygulamaları izin ve yasal süreçleri arasında fazla bir fark olmamaktadır. Aynı prosedürlere uyulmakta ve aynı bürokratik süreç işlemektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın