Rüzgar Enerjisi Santrali Nasıl Kurulur

rüzgar santrali kurulumu
Yazan Ekolojist

Türkiye’de ve dünyada rüzgar enerjisi santrali nasıl kurulur konusunda ciddi çalışmalar yapılmakta. Nitekim fosil yakıtlarla, suyla ve nükleer enerjiyle çalışan elektrik santrallerinin doğayı tehdit ettiği biliniyor. Rüzgar enerjisi, en temiz ve sürekli enerji kaynağı olarak kabul edilmekte. Türkiye’de de bu durum benimseniyor ve yeni rüzgar santralleri kuruluyor.

Rüzgar Santrali Çalışma Prensibi

Rüzgar türbinlerinin çalışması basit bir fizik prensibine dayanıyor. Pervanenin dönüşüyle elde edilen elektrik, trafolar yardımıyla dağıtılır. Basit bir çalışma prensibi olmakla birlikte, diğer enerji yöntemlerine göre çok daha avantajlı ve düşük masraflıdır. Sürekli sirküle edilen bir enerji kaynağı olduğu için, hammadde, lojistiğe ve işlenmesine gerek kalmaz.

Mutlaka Okuyun: Rüzgar Enerjisi ve Türkiye

Üstelik tek birimden bir güneş enerjisi santralinin 20.000 hektarda elde ettiği enerjiyi elde edebilir. Diğer enerji santrallerinin aksine, doğal kaynakların tahribatına sebep olmaz. Küçük bir alanda kurulabildiği için konutların, fabrikaların, üniversitelerin kendi arazilerinde rüzgar santralleri bulunmaktadır ve otonom enerji üretmek için en etkili yol olduğu da bilinmektedir.

Rüzgar Santrali Kurulmadan Önce Ne Yapılmalı?

  • Öncelikle bölgenin rüzgar kapasitesinin ölçülmesi gerekiyor. Pervane uzunluğu, kanat sistemi ve türbin modeli tamamen rüzgar basıncına göre ayarlanmalı. Rüzgar optimize edilmediği takdirde pervanelerin bozulması ve verimin azalması olağan bir sonuçtur.
  • Rüzgar türbininin ekosistemi etkilemeyecek biçimde konumlandırılması da önemlidir. Bu bakımdan yerine karar verirken dikkatli olunmalıdır. Örneğin kuşların göç yollarını etkileyecek bir lokasyonda kurulması, ekosisteme ciddi zararlar verebilir.
  • Sonuç olarak, öncelikle kurulması istenen bölge etüt edilmeli, daha sonra tasarım ve malzeme ihtiyacı bölgenin gerekliliklerine göre karşılanmalıdır.

Rüzgar Santrali Lisansı Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

türkiye rüzgar atlası

Belirtildiği gibi, rüzgar santralleri kurulurken ilk aşama bölgenin etüt edilmesidir. REPA (Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası) tarafından yayınlanan haritalardan yararlanılarak rüzgar enerjisi santralinin yerine karar verilebilir. Rüzgar hızı ölçülüp 7 kilometreden fazla olduğu ve sürekliliğe sahip olduğu tespit edildiğinde bölgenin rüzgar santrali kurmaya uygun olduğu tespit edilebilir. Bu aşamadan sonra yetkili kuruluşlara başvurarak lisans almak gerekecektir.

Tıklayın: Rüzgar Enerjisi Lisansı Nasıl Alınır?

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) için gerekli olan lisans EPDK tarafından sağlanmaktadır. Santral için gerekli olan etüt çalışmaları ve planlar EPDK’ya gösterilerek lisans elde edilebilir. Sit alanlarında, milli parklarda, tabiat koruma alanlarında ve yaban hayatı koruma sahalarında rüzgar santrali kurulamaz. Dolayısıyla etüt edilen bölgenin rüzgar alması ve enerji üretmeye uygun olması tek kıstas olarak kabul edilmemektedir. REPA ve EPDK tarafından rüzgar santrallerinin kurulamayacağı yerlerin haritaları yayınlanmıştır.

rüzgar santrali kurulabilir alanlar

Rüzgar Santrali Kurulum Aşaması

Gerekli izinler alındıktan sonra, bölgeye rüzgar türbinleri yerleştirilerek kurulum yapılabilir. Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de rüzgar santralleri otonom olarak kurulabilmektedir. Fabrikalar, üniversiteler, belediyeler uygun görüldüğü takdirde kendi rüzgar santrallerine sahip olabiliyorlar. Diğer yandan rüzgar enerjisi santrali nasıl kurulur araştırırken, kaçak enerjiden uzak durmak gerekiyor.

Rüzgar yenilenebilir bir kaynak olsa da, kaçak kurulan santrallerin boyutları ne olursa olsun bölgeye zarar verdikleri biliniyor. Hiçbir kurumun kendi arazisinde dâhi izinsiz santral kurma hakkı bulunmuyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın