Evsel Atık Nedir?

evsel atık nedir
Yazan Ekolojist

Evsel atık veya bir diğer adı ile belediye atığı, yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklara verilen addır.

Evsel Atıklar Kaça Ayrılır? 

Evsel atıklar aşağıda yer alan bileşenlerden oluşmaktadır:

  • Karışık evsel katı atıklar
  • Geri dönüştürülebilir atıklar (karton, cam, metal ambalaj atıkları)
  • Evlerden çıkan tehlikeli atıklar (piller, boya kutuları, ampuller vb.)
  • Ticari ve kurumsal atıklar (iş yerleri, okullar ve diğer kamu binalarından gelen atıklar)
  • Bahçe, hal ve pazar yeri atıkları (yeşil atıklar)
  • Evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar
  • Kaldırım, cadde ve meydan süprüntüleri
  • Hacimli atıklar (mobilya vb.)

Son dönemde katı atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Nüfus artışı ve sanayileşmeye paralel olarak katı atık miktarları da artmakta, özellikle büyük kentlerimizde tüketim alışkanlıklarının değişimi, beraberinde atık kompozisyonunu da hızla değiştirmektedir.

Tıklayın: Plastik Kullanımını Azaltacak 10 Müthiş Öneri

Evsel atık nedir sorusunu cevaplandırdıktan sonra evsel atık ile ilgili diğer detaylara yer verilebilir.

atık yönetimi

Kişi Başına Düşen Evsel Atık Miktarı 

Ülkemizde yıllık yaklaşık olarak 30 milyon ton evsel atık oluşmakta olup 2012 yılı verilerine göre kişi başına düşen evsel atık miktarı 1,14 kg’dır. 

Kişi başına düşen evsel atık miktarı her geçen yıl artmakta ve bu nedenle de entegre atık yönetimi konusunda vatandaşlar bilinçlenmelidir. Entegre atık yönetimine göre atık önleme ilk sırada yer alır. Bu noktada atığın oluşumunu önlemek için ilk yapılması gereken alışveriş tercihlerimiz konusunda değişikliğe gitmemiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda alışveriş yaparak ihtiyacımız olmayanı reddetmektir.

İkinci sırada yer alan atık azaltma için de yine gündelik yaşamımızda kullandığımız atığa dönüşen malzemeler için farklı alternatifler üretilmelidir. Entegre atık yönetimi hiyerarşisini; yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanma ve bertaraf takip eder.

Evsel Atıkların Bertarafı

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre evsel katı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, katı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirinin istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler.

Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda taşınmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanır.

Evsel atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi