Asunim Yenilenebilir Enerji

yenilenebilir enerji
Yazan Ekolojist

Asunim yenilenebilir enerji konusunda yürüttüğü ar-ge çalışmaları sonucu ortaya koyduğu ürünlerle geleceğin teknolojisini bugünden insanlarla buluşturma amacı güden bir strateji izlemektedir. Artık herkesin üzerinde hemfikir olduğu üzere gelecekte rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir özellikteki enerji türleri çok büyüm önem taşıyacaktır. Enerji üretim maliyetlerinin giderek artması ve kaynakların azalarak bittiği gerçeği bu konuda yapılan çalışmalara hız verme zorunluluğu getirmektedir. Dünya çapında bir çok ülke uzun vadeli ekonomi planlarını hazırlarken mutlaka yenilenebilir enerji kavramını da gündemine taşımaktadır. Ayrıca çok uluslu enerji devi firmalar yatırım stratejilerinde bu kavramı birinci planda ele almaktadır. Çünkü insanlığın yaşamını sağlıklı olarak sürdürebilmesi ancak doğa ile barışması ile gerçekleşebilir.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Doğada karşımıza kendiliğinden çıkan ve tükenmeyen kaynaklarla döngü sağlayan enerji türleri yenilenebilir olarak tanımlanabilir. Yeryüzünün barındırdığı bütün maddeler aslında birer enerji kaynağıdır. Bu önermeyi biraz açmak gerekirse potansiyel ve kinetik enerji kavramlarını ele almamız gerekir.

Potansiyel enerji adından da belli olduğu üzere bir maddede bulunan fakat ortaya çıkması için ikinci bir güce ihtiyaç duyan enerji türüdür. Elektrik akımı yüklü olan bobinleri bu kategoriye örnek olarak verebiliriz. Bobinlerde elektrik olduğu bilinir hatta ölçülebilir ama bu elektriğin ortaya çıkması için bir akım yönlendiriciye ihtiyaç vardır. Herhangi bir iletken madde ile bobine temas edildiğinde bir güç uygulamış olur ve bu iletken üzerinde elektrik akımı oluşur. Oluşan akımla birlikte enerji artık potansiyel olmaktan çıkmış kinetik haline gelmiştir. Örnekten anlaşılacağı üzere kinetik enerji kavramı da başka bir maddeye etki edebilen enerjilere verilen addır. Bu kavramda enerji kendini ısı, ışık, hareket veya elektrik gibi şekillerde ortaya çıkarır. Doğada karşımıza çıkan enerji türü de kinetik enerji grubunda yer alır.

Bilim adamlarının yıllar boyu yaptığı çalışmalar neticesinde doğada var olan yenilenebilir enerji kaynakları bazı kategorilere indirgenmiştir. Bu enerji türlerini başlıklar halinde sıralayacak olursak;

  • Güneş enerjisi
  • Rüzgar enerjisi
  • Jeotermal enerji
  • Hidrojen enerjisi
  • Dalga enerjisi
  • Hidrolik enerji
  • Gelgit enerjisi
  • Biyokütle enerjisi

asunim yenilenebilir enerji

Yenilenebilir Enerjinin Kullanım Alanları

Çok eski çağlardan beri insanlık aslında farklı metotlarla da olsa doğadaki enerjiyi kullanmanın yollarını bulmuştur. Bu duruma verilebilecek en basit örnek deniz taşıtlarında rüzgarın itme gücünden faydalanılması olabilir. Bu noktada rüzgar enerjisinin hareket ettirme için kullanılan gücü yenilenebilir enerji kavramının da kullanım noktalarında bir çıkış yolu olarak izlenebilir.

Yenilenebilirlik kavramı aslında dönüşebilirlik olarak da algılanabilir. Bir enerji başka bir şekle bürünerek ihtiyaç karşılama özelliğine göre işlenebilir. Güneş enerjisi kullanılarak elde edilen sıcak su bu duruma verilecek diğer bir örnektir. Yine rüzgar türbinlerinden faydalanarak rüzgarın hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Enerjinin bu sonsuz döngüsü hayatın her alanında insanların ihtiyaçlarını karşılama amacı ile kullanılabilir. Asunim yenilenebilir enerji türlerini kullanarak bu noktada insanların faydalanabileceği ürünler geliştirerek düşük maliyetli ve çevre dostu bir kullanım sağlamaktadır.

Asunim Hakkında Genel Bilgi

Doğadaki enerjiyi kullanım imkanı keşfedildikten sonra firmalar bu alanda ar-ge çalışmalarını hızlandırmış ve ortaya insanlığa yardımcı olacak ürünler koymaya başlamıştır. Bireysel kullanımda ve tarım sektöründe devrim niteliği taşıyabilecek ürünler de giderek yaygınlaşmaktadır.

Asunim yenilenebilir enerji kullanılan ürünleri ile 2012 yılından beri kendisini tercih eden müşterilerine minimum maliyetle maksimum verim alma imkanı sunan ürünler temin etmektedir. Bu anlamda sektörünün en önemli temsilcilerinden biri olarak bilinmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın