Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Potansiyelleri

Yazan Ekolojist

Türkiye, yenilenebilir enerji oranı bakımından, dünyada önemli bir noktada yer almaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları nedir sorusuna verilecek cevap kısaca şudur; Güneş, Rüzgar, Hidrolik, Jeotermal ve son olarak Biyokütle söylenebilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Güneş, Rüzgar, Jeotermal. hidrolik, Biyokütle yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinmektedir. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından, gerek çeşitliliği gerek potansiyeli baz alınarak oldukça zengin bir ülke olarak bilinmektedir. Türkiye’ de yenilenebilir enerji kaynakları kullanım oranı, birçok ülkeye göre çok daha avantajlı durumdadır. Birçok farklı ülkede bulunması mümkün olmayan jeotermal enerji kaynağından dünya potansiyelinin % 8 bölümüne sahib olmasi oldukca avantajli bir durumdur.

Hidrolik Enerji Kaynağı

Hidrolik potansiyelin ulusal ve ayrıca yenilenebilen bir kaynak olması, yerli yapımının oranı diğer santralları kıyas ile daha üst seviyede olması tarzı nedenler baz alınarak hidroelektrik potansiyelini ölçme oranının gelecek 20 yıl içerisinde  asgari olarak % 90 düzeyine gelmesi ülkemiz açısından faydalı bir durum olacaktır.

 

Rüzgar Enerjisi

Ülkemiz rüzgar enerji bakımından oldukça zengin bölümlere sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Yıllık olarak ortalama en yüksek rüzgar hızı Marmara bölgesinde saptanırken, en düşüğü ise Doğu Anadolu Bölgesi olarak belirlenmiştir. Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları projeleri her geçen gün ilerleyip, faydalı ve dikkat çekici projeler olarak hayata geçiyor.

Güneş Enerjisi

Ülkemizin geneli için yıllık ortalama güneş enerjisi 1315kWh/ metrekare olarak belirlenmiştir. Güneş pilleri, uzun ömürlü olup bunun yanısıra dayanıklı ve ciddi derecede bir çevre kirliliği oluşturmayan yarı iletken aygıtlar olarak tanımlanmaktadır.

Jeotermal Enerjisi

MTA’ nın gerçekleştirdiği çalışmalar baz alınarak Türkiye’ de sıcaklıkları derece olarak 100′ e ulaşan 600′ den çok daha fazla termal kaynak tespiti yapılmıştır.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle tanım olarak; 100 yıldan daha kısa süreçte yenilenebilen, karada veya suda yaşam sürdüren bitkiler, hayvansal atıklar, besin endüstrisi ve ormansak ürünler ve ayrıca kentsel atıkları içeren bütün organik maddeler şeklinde tanımı yapılmaktadır. Günümüz için konuşulacak olunur ise sadece % 7′ sinin kullanımı gerçekleşmektedir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın