Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

sıfır atık yönetmelik taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık konusu ile ilgili ikinci taslak yayımlandı. Bakanlık, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Sıfır Atık yönetmelik taslağını internet sitesinde öneri ve görüşe açtı.

Yönetmelik taslağı, bir önceki yönetmelik taslağından farklı olarak kamu ve özel kesimi de içine alan, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulmasına ilişkin genel ilkeler ve uygulama esaslarını içeriyor.

Tıklayın: Tüm Detayları ile Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık yönetmelik taslağı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda atık oluşumunun önlenmesini ve önlenemediği durumlarda en aza indirilmesini hedefliyor.

Bununla birlikte, oluşan atıkların özelliklerine göre biriktirilmesini ve toplanmasını, ayrı toplanan atıkların öncelikle geri kazanımlarının sağlanması, değerlendirilemeyen bölümlerinin ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde yakma veya bertarafa gönderilmesi ile hammadde ve doğal kaynakların etkin bir biçimde yönetilmesini ilke ediniyor.

sıfır atık yönetmeliği

Sıfır Atık yönetmeliği taslağına göre, apartmanlar dışındaki bina ve yerleşkeler, sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü kılınıyor. Sıfır atık yönetim sistemi kuracak binalar için, yönetmeliğin 18 inci maddesinde tanımlanan süreç doğrultusunda temel seviyede Sıfır Atık Belgesi alma zorunluluğu getiriliyor.

Konutlar için ise,  belediyelerin sıfır atık yönetim sistemi içerisinde değerlendirileceği ve ayrıca sıfır atık belgesi düzenlenemeyeceği belirtiliyor.

Yönetmelik taslağına göre; temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli turizm işletmeleri,  yat limanları ve gemi limanları ile il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri gümüş, altın veya platin nitelikteki sıfır atık belgesini almakla yükümlü kılınıyor.  Diğer yerlerin ise, talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin nitelikteki sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabileceği belirtiliyor.

sıfır atık

Sıfır Atık Belge başvurusu, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üstünden erişilecek olan Sıfır Atık Bilgi Sistemi üstünden, firmanın çevre görevlisi tarafından yapılacak.

Yapılan başvurular, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınacak. Sıfır atık bilgi sistemine yüklenen bilgi ve belgelerin değerlendirme için yeterli görülmemesi halinde, il müdürlüğü tarafından yerinde incelemelerde bulunulacak.

Geçerlilik süresi 5 yıl olan Sıfır Atık belgesinin verilmesi, seviyesinin artırılması, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenecek.

Bu çerçevede, Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırlanan Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı Bakanlığın internet adresinde görüş ve önerilere açıldı.

Sıfır Atık yönetmelik taslağı ve görüş formu için tıklayınız. 

Sıfır Atık yönetmelik taslağı gerekçesi ise aşağıdaki gibidir:

Atıkların oluşumunun ve israfın önlenmesi, mümkün olduğu durumlarda ürünlerin veya malzemelerin yeniden kullanımına öncelik verilmesi, atığın bir değer olarak ekonomiye kazandırılması için kaynakta ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması ve kaynaklarımızın depolama alanlarında bertaraf edilmesinin önüne geçilmesi atık yönetiminin öncelikli adımlarından olup, Sıfır Atık Vizyonunun da temel prensibidir.

Bu doğrultuda, Sıfır Atık Vizyonunun ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla Bakanlığımızca Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı hazırlanmış olup, Yönetmelik ile;

  • Öncelikle atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirmeyi hedefleyen “Sıfır Atık Yönetim Sisteminin” kurulmasına ilişkin genel ilkelerin ve uygulama esaslarının belirlenmesi,
  • Atık oluşumunun önlenmesine ilişkin esasların belirlenmesi,
  • Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atıkların yönetiminin sağlanması,
  • “Mahalli idareler” ile “bina ve yerleşkelerde” sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına yönelik kriterlerin belirlenmesi,
  • Ülke genelinde sıfır atık yönetim sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak uygulama takviminin ortaya konulması,
  • Sıfır atık yönetim sistemini kuran yerlerin kayıt altına alınarak Sıfır Atık Belgesi düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Yazar Hakkında

Pınar Özurgancı Eşkin

Çevre Mühendisi, doğa aşığı, Ekolojist.net kurucusu.

Düşüncelerinizi Paylaşın