Rüzgar Enerjisinde Devlet Desteği Geliyor

ruzgar-enerjisinde-devlet-destegi
Yazan Ekolojist

Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de rüzgar enerjisinde devlet desteği geliyor. Yenilenebilir enerji kavramının hayatımıza girmesinden sonra tüm dünya ülkeleri toplam enerji üretimlerindeki yenilenebilir enerji yüzdesini arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Ülkemizde de lisanssız enerji santrallerine ilişkin yönetmelikler kapsamında 1megawatın altında üretim yapacak olan yenilenebilir enerji santrallerine teşvikler ve uzun vadeli faizsiz kredi imkanları sunuluyor.

Rüzgar Enerjisine Verilen Devlet Desteğinin İçeriği Nedir?

2010 yılında Enerji Bakanlığı’nın yönetmeliklerle detaylandırdığı yenilenebilir enerji kanunu kapsamında üreticiler rüzgar enerjisi kullanarak elektrik elde etmek için kuracakları işletmelerde devlet desteğinden faydalanabilmektedir. Bunun için lisanssız rüzgar pazarı adı altında bir oluşum belirlenmiştir.

Yönetmeliklere göre yıllık 1 megawatın altında üretim yapacak olan işletmeler ürettikleri elektriği kendileri kullanabilir ve fazla elektriği diğer yollar ile satabilirler. Bu işlem için lisans almalarına gerek yoktur. Yenilenebilir enerjiyi teşvik etme amaçlı olarak yürürlüğe alınan bu desteklerde nihai hedef enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltmaktır. Ayrıca uygulanan bu yöntemle çevre kirliliğinin azaltılması da amaçlanmaktadır.

Devlet tarafından verilen bu destek lisanssız olarak yıllık 1 megawatın altında üretim yapan rüzgar türbinleri için geçerlidir. Alınan teşvik oranı işletmedeki türbin kapasitesine göre farklılık göstermez. Uygun rüzgar koşullarında rüzgar türbininin kw miktarı ne kadar yüksek olursa kw başına düşen elektrik üretim masrafı da o ölçüde düşük olur. Örneğin 1 megawatlık rüzgar türbinin maliyeti iki adet 500 kw’lık rüzgar türbininden daha ucuzdur. Ancak bu noktada üretim kapasitesinin tam olarak elde edilmesi rüzgar gücü ile bağlantılıdır.

Bu sebeple işletme kurmak isteyenlerin seçecekleri arazi çok önemlidir. Arazi seçiminden önce mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Rüzgar enerjisi ile elektrik üretmek istenen bir arazide verim alınabilmesi için rüzgar kapasitesinin en az 5 m/s olması gerekmektedir.

Rüzgar enerjisine devlet desteği geliyor ve bundan ben de faydalanmalıyım diye düşünen işletmecilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus da işletme kurarken tercih edeceği türbinlerin yerli malı mı ithal mi olduğudur. Çünkü üretim yerine göre verilen destek miktarı da değişiklik göstermektedir. Yerli üretim türbinlere ithal olan emsallerine nazaran daha fazla destek verilmektedir. Yurt dışında üretilen bir türbine verilen destek on yıl boyunca kw başına 7.3 sent veya 5.6 euro şeklinde olurken yerli üretim bir türbine verilen destek on yıl boyunca kw başına ilk beş yıl 11 sent son beş yıl 7.3 sent olarak belirlenmiştir.

ruzgar-enerjisi-yatirim

Yenilenebilir Enerji Kavramı Ve Rüzgar Enerjisi

Yenilenebilir enerji doğanın kendi içinde bir döngü halinde süreklilik arz ederek bulunan enerjilere verilen genel ad olarak nitelendirilir. Dünya üzerinde bir güç oluşturan her madde, içinde enerji muhteva eder. Depremler, heyelanlar, kasırgalar ve gel git olayları bir çırpıda sayılabilecek örneklerden bir kaçıdır.

Enerji olgusu kafalarda ilk olarak hareket eden nesneleri çağrıştırsa da bu aslında genele bakıldığında çok küçük bir dilimi içerir. Örneğin güneş içinde bulunan enerji, hareketten değil sıcaklık kaynaklı olarak ortaya çıkan bir enerji çeşididir. Diğer yandan hiçbir enerji türü asla ilk görünümlerinde olduğu gibi kalmaz. Enerji potansiyel veya kinetik olarak karşımıza çıkabilir ama stabil olması kesinlikle söz konusu olamaz.

Rüzgar enerjisine devlet desteği geliyor haberlerinden sonra ülkemizde de yenilenebilir enerjinin sağladığı avantajlar daha fazla dile getirilir olmuştur. Artık enerji konusunda sadece yatırımcılar değil tüketici olan halk da bu kavram konusunda bilgi sahibi olmaya başlamıştır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi