Nükleer Enerji Yenilenebilir Olabilir Mi ?

nükleer enerji
Yazan Ekolojist

Doğal hayata dönüşüm projelerinin oluşumuna sebep olan bir diğer merak konusu soru şüphesiz ki nükleer enerji  yenilenebilir enerji mi sorusudur. Nükleer enerji yakın geçmişin, günümüzün ve geleceğimizin vazgeçilmez enerji kaynakları arasında kabul görmektedir. Petrol ve doğal gazın bazı ülkelerdeki geniş imkan seçeneklerinden dolayı tüm bu kaynakların yenilenemez oluşu dünyadaki hatrı sayılır sayıdaki birçok ülkeyi nükleer enerji kaynağı hususunda nükleer araştırmalara ve bu enerjiden faydalanılmaya yöneltmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını, “hali hazırda doğal süreçlerde var olan enerji akışından elde edilen enerjidir” şeklinde tanımlayabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak güneş ışığı, rüzgar enerjisi, akan su yani hidrogüç, biyolojik süreçler ve jeotermal olacak şekilde listelenebilir. Tüm bu doğal enerji kaynaklarının yani yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra nükleer enerji yenilenebilir enerji mi sorusunun olumsuz yönde olan cevabı tüm dünyayı bu konuda derin ve detaylı bir araştırmaya yöneltmek zorunda bırakıyor.

nükleer enerji yenilenebilir mi

Hem dünyanın geleceğinin sağlıklı ve etkili olması açısından hem de doğal hayata adım adım ilerlemek amacı ile nükleer enerji kaynaklarının yenilenebilir olması her açıdan daha iyi olduğu gözlenmektedir. Tüm dünyada nüfus artışından dolayı enerji ihtiyacının artması durumu yine tüm dünyada yeni enerji kaynaklarını aramaya mecbur bıraktı denebilir. Dünyada göz önünde olan ve en çok tercih edilen enerji kaynaklarından ikisi nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu iki enerji seçeneği en çok göz önünde olan ve en gerekli olan enerji kaynaklarıdır. Peki enerji kaynaklarından birinin doğal diğerinin ise kimyasal olması durumunu ele alalım. Kimyasal bir enerji elde edimi elbette gezegene olumsuz etki yaratacaktır. Ayrıca geçmişte yaşanan Çernobil ve Fukuşima facialarını da unutmamak gerek.

Nükleer Enerji Yenilenebilir Olabilir Mi

Nükleer enerji yakıt olarak tanımlandığında radyoaktif bir elementten ısı elde edilen enerji türüne nükleer enerji denilebilir. Nükleer enerji ise atom çekirdeğinde meydana gelen reaksiyonlar sonucu elde edilir. Kısaca nükleer enerji, uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır.Nükleer santrallerde de uranyum elementinin çekirdeği nötron bombardımanına tutularak yüksek miktarda enerji elde edilir.

Tüm bunlar gösteriyor ki nükleer enerji yenilenebilir enerji kaynağı değildir. Nükleer enerji hakkında bilmemiz gereken bir diğer konu ise fisyon ve füzyon tepkimeleridir. Ağır radyoaktif maddelerinin dışarıdan nötron fazlalığına uğraması ve daha küçük parçalara dönüşmesini sağlayan tepkimelere fisyon tepkimesi denirken hafif radyoaktif maddelerinin birleşerek daha ağır radyoaktif çekirdekleri meydana getirmesine ise füzyon tepkimesi denir. Örneğin güneş patlamaları füzyon tepkimeye örnektir. Tüm bu açıklamalar nükleer enerji yenilenebilir enerji mi sorusuna olumsuz yönde cevap vermektedir.

nükleer enerji yenilenebilir

Nükleer enerji santrallerinin çalışma sistemlerini incelediğimizde kömür ve doğal gaz kullanılan termik santraller ile çok benzediğini görürüz. Aradaki farkı oluşturan durum, yakıtın yanma biçiminden doğmaktadır. Nükleer enerji çok daha fazla ısı enerjisi verirken kömür ve doğal gaz gibi termik santraller nükleer enerjinin yanında çok daha az ısı enerjisi üretmektedir. Yani aradaki tek benzerlik ikisinin de santral bir biçimde çalışma sistemidir.

Nükleer enerji kaynaklarının çalışma sistemlerini incelediğimizde nükleer reaktör çeşitleri listesiyle karşılaşırız. Bu listeyi şu şekilde sıralayabiliriz ;

  • Basınçlı su reaktörü
  • Kaynar su reaktörü
  • Basınçlı dötaryum reaktörü
  • Gaz soğutmalı reaktör
  • Kurşun-sodyum soğutmalı reaktör
  • Floridtoryum reaktör çalışması

şeklinde sıralanabilir. Tüm bu maddeler ve listelerde gösteriyor ki en çok kullanılan ve en çok gerekli enerji kaynağı olan nükleer enerji kaynaklarının yenilenebilir olmaması ağır kimyasal etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın