Döngüsel Ekonomi Beraberinde Doğal Yaşamı da Getirebilir

döngüsel ekonomi nedir
Yazan Ekolojist

İnsanoğlu kendi refahı ve mutluluğu için doğaya zarar vermektedir. Bu devam ettiği sürece gelecek için yeni atılımlara gerek duyulmaktadır. İnsanların doğaya zarar verme sürecinin hiçbir zaman bitmeyeceğini ve bunun gittikçe artacağını ancak tüketimi ve nüfusu azaltmaya giderek bununla baş edilebileceğini savunarak, kötü bir senaryo çizenlerin yanında başka bir seçeneğimizin de olduğunu savunanlar var. Bu seçeneğe döngüsel ekonomi (dairesel ekonomi) adını veriyorlar. Döngüsel ekonomi doğrusal ekonominin zıttı olarak karşımıza çıkıyor ve her şeyin sıfırdan üretilmesi anlamına geliyor. Geleceğimiz için doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve geri dönüşümü gerçekleştirerek atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını amaçlıyor.

Günümüzde henüz mevcut olmayan ancak planlanması ve geliştirilmesi gereken bu projenin, atık üretiminin ve geri dönüşümün, ekonomik büyüme ve kalkınmadan ayrılarak gelecek on yıl içerisinde uygulamaya konulması bekleniyor.

Amacımız Tüketmek Değil Geri Dönüştürmek Olmalı

Bu projenin hiçbir şekilde faaliyette olmadığını söylemek mümkün mü? Elbette hayır. Çünkü günümüzde birçok şehirde enerji, plastik, atık ve su geri dönüşümü gerçekleştiriliyor. Bizleri daha iyisini yapmaya teşvik eden bu adımlar, döngüsel ekonomi sisteminin ortaya çıkış şekline ve nasıl büyüyeceğine dair bizlere fikir veriyor.

Birçok şehir geri dönüşüm faaliyetlerine büyük oranda önem veriyor ve tüketim sonucu ortaya çıkan atıklar için yeni kullanım alanları oluşturuyor. Ayrıca enerji tüketimi ya da karbon emisyonundan kaynaklanan hava ve çevre kirlilikleri için önlemler alarak bunların etkisini olabildiğince azaltıyor.

Ancak hala döngüsel ekonomi faaliyetlerinin tam anlamıyla uygulanması için atılması gereken birçok adım var. Bir tarafta, esnek olmayan fizik yasaları diğer tarafta ise tüketim tercihleri, iş ve tasarım uygulamaları ve inovasyon tercihleri gibi esnek faktörler geri dönüşümde istenen yere gelmeyi engelliyor.

Dünya nüfusu arttıkça kentleşmeler artacak bu da beraberinde daha fazla enerji tüketimini getirecektir. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Yapılan bir araştırmaya göre Amerika’da son 10 yıl içerisinde artan nüfusa rağmen elektrik kullanımında bir artış olmamıştır. Aynı şeklide bu enerji ihtiyacı çevre üzerinde herhangi bir kirlilik oluşturmadan yenilenebilir kaynaklar ile sağlanmıştır.

Her Şeyi Geri Dönüştürmek Mümkün

Sadece tüketmek üzerine programlanmadan neleri doğaya tekrar geri kazandırabilirim diye düşündüğümüz zaman aslında çevremizde her şeyin geri dönüşümünün mümkün olduğunu görürüz. Gelişen teknolojiyi ve inovasyon çalışmalarını bu alanda kullanmaya başlasak, bu çalışmaların etkilerini yakın gelecekte görmeye başlamamız mümkün olacaktır. Bu elbetteki tek bir kişinin ya da bir grup insanın çabaları sonucunda ortaya çıkamaz. Hükümetlerin, işletmelerin, kâr amacı taşımayan kuruluşların döngüsel ekonomi için ve yenilikleri teşvik için ortak çalışmalara imza atmasına ihtiyaç vardır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın