Yenilenebilir Enerjiye Sıfır Vergi Teşviği Geliyor

Yazan Ekolojist

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından kamuoyuna yeni bir açıklama geldi. Bakanlar Kurulu’nun bu konuda Resmi Gazetede kararı yayınlandı. Buna göre 10 (kV) kilovata kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan bireysel satışlarda hiçbir vergi devlet tarafından alınmayacak. Bu oldukça iyi bir gelişme olarak düşünüldü ki bunun da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önünü çok daha hızlı bir biçimde açılacağı yönünde duyumlara neden oldu.

Yenilenebilir Enerjide Vergi Kolaylığı

Konuyu yakından takip edenlerin çok iyi bildiği üzere yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ülkemizin ilgili kurumları tarafından verilen çok ciddi teşvikler bulunuyor. İşte bu gelen karar da yapılan bu teşviklerden en sonuncusu. Konuyu biraz daha açmak gerekir ise kişilerin kendi yaşadıkları binaların çatısına güneş paneli koymaları ve bunun kendilerine fazla geleni satmaları durumunda Devletimiz herhangi bir vergilendirme yapmayacak ve bu sistemi kuran kişiler kendilerince özgür bir biçimde tüm para kendilerine kalacak biçimde satış yapabilecek.

Burada bilinmesi gereken en temel husus şu hükümetimiz mevcut yasalar çerçevesinde 10 kilovata kadar olan yenilenebilir enerji sistemlerinin şebeye bağlı olarak ya da bağlanmadan kurulmasına olanak veriyor. Bunun dışında ise ekstra uygulamalar mevcut. Kişilerin ya da kurumların 10 kilovata kadar sistemleri kurar iken şebekeye bağlı olma zorunluğu da bulunmuyor. Öncesinde kurulan bu sistemlerde  olan gelir vergisi ve stopaj var iken 18 Mayıs 2018 tarihinde alınan karar ile her ikisi de kaldırılmış oldu.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Yenilenebilir enerji konusunda karşımıza çok değişik enerji kaynakları çıkıyor ve sadece güneş ile konuyu sınırlamamak gerekiyor.  Yenilenebilir enerji kaynakları doğanın kendi içinde olan kaynaklardan elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan bir kavram.

Bu kapsamda rüzgar, hidrogüç, jeotermal, biokütle diğer yenilebilir enerji kaynakları. Bugün dünya ölçeğinde gerek küresel ısınmanın artması, gerek ise Paris antlaşması ve Kyoto Protokolü ile bu konu oldukça hızlanmış durumda.  Dünya artık fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor ve ekoloji dengelerini koruma yönünde ivedilikli adımlar atıyor. Bu yüzden de teşvik verme kapsamı giderek genişliyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın