Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Yazan Ekolojist

Özel yaşam alanları olarak binalarda ve konutlarda enerji veriminin yükseltilmesi, israfın önlenmesi ve yalıtıma dayalı tasarrufun oluşturulması amacıyla enerji kimlik belgesi adıyla bilinen 5627 sayılı yasayla zorunlu hale getirilen bir kimlik belgesi çıkarılmıştır. Söz konusu bu yasanın adı Enerji Verimliliği Kanunu adıyla bilinen yasada A – G aralığında olmak üzere sınıflandırmalar yapılmaktadır.

Tıklayın : Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Bu sınıflandırmaların gereği olarak enerji israfının tamamen önlenmesi, sera gazının salımının denetim altına alınması ve benzeri tüm alanlarda nitelikli olarak enerjiden en iyi şekilde yararlanılması esasına gidilmektedir.

Ne Zaman Alınır?

Enerji kimlik belgesini Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin gereği olarak 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı bulunan tüm konutlarda geçerli olmak üzere yeni binaların da kapsama alınması suretiyle enerji verimliliğinin artırılması ve israfın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmayı içermektedir. Sözü edilen bu çalışmanın gereği olarak enerji kimlik belgesinin alınması için ilgili belediye kuruluşuna ibraz edilmesi gerekli olmaktadır. Mevcut binaların söz konusu zorunlu enerji kimlik belgesini 2 Mayıs 2017 tarihine kadar almak zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur konusuna ilişkin olarak yapının enerji maliyetinin ve tasarrufunun değerlendirilmesi noktasında sigorta kapsamına alınması söz konusu olmayacak ve ayrıca bu konuda adli para cezası uygulamasına gidilecektir.

Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesinin temin edileceği yerler de ilgili Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin içerisinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu bu düzenlemeye dayanarak enerji kimlik belgesi eğitimi alanına yönelik olarak bu belgeyi vermeye yetkili kılınmış kurum ve tüzel kişilikler arasında yetki belgesi almış SMM belgesine sahip mühendisler, mimarlar, enerji verimliliği danışmanlığı yapan tüzel kişilikli kurumlar, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu belgenin temin edilmesi için belediyeden alınacak yapı ruhsatı adıyla bilinen iskan belgesiyle enerji kimlik belgesi vermeye haiz kurum ve tüzel kişiliklerden anında söz konusu belgenin alınması mümkün olacaktır.

Bu sayede çok kısa bir süre zarfında anında enerji kimlik belgesi için gerekli evraklar bağlamında değerlendirilmek üzere bu belgenin alınarak tüm işlemlerin yapılması olanaklı olacaktır.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın