Atık Yağların Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Yazan Ekolojist

Atık ve kullanılmış yağlar, modern dünyanın ve sanayileşmenin bir sonucu olarak günümüzde ciddi bir problem yaratmaktadır. Peki hem insan sağlığını hem de doğayı tehdit eden bu yağlardan kurtulmanın bir yolu var mıdır?

Atık Yağ Nedir Ve Kullanılmış Yağ İle Arasında Fark Var Mıdır?

Kullanılmış yağ, insan ve makinelerin kullanımı sonucu kimyasal olarak saflığını yitirip bozulmuş yağların genel adıdır. Bu yağlar; varillere doldurularak geri dönüşümü, yok edilmeyi veya eğer hala kullanılabilecek durumda ise tekrar kullanılmayı bekler.

Atık yağ ise; henüz kullanılmamış ancak çeşitli sebeplerden veya herhangi bir maddeyle etkileşime girerek yapısının bozulmasından ötürü kullanıma uygun bulunmayan yağlardır ve bunlar genel olarak tehlikeli atık kategorisine girer ve insan sağlığını tehlikeye sokar.

 

Bitkisel Atık Yağ Nedir Ve Çevreye Zararları Nelerdir?

Öncelikle bitkisel yağ tanımından bahsedelim. Bitkisel yağ; soya, mısır, ayçiçek vb bitkilerin tohumlarından elde edilen ve evimizde de sıkça kullandığımız yağların genel adıdır.

Bitkisel atık yağ ise, bitkisel ham yağ rafinerisinden çıkan yağlı topraklar, tortulu bitkisel yağlar, tesislerde makineler için kullanılmış olup artık kullanılamaz olan yağlara ve kızartma yağlarına verilen genel addır. Ülkemizde bitkisel yağların tüketimi sonucu ortalama 350 bin ton bitkisel atık yağ ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

Bitkisel atık yağların çevreye zararları oldukça fazladır. Ekotoksik olarak adlandırılan bu yağlar çevreyi kirletmekle birlikte o ortamdaki doğal yaşam alanına zarar vererek canlıların hayatını tehdit etmektedir; su yüzeyini kapatan yağlar sualtı canlılarının oksijenini kesmektedir. Ayrıca yeraltı suları ve kanalizasyon sularına karışan atık yağlar tıkanıklığa yol açmakta ve çözünemediği için taşlaşarak çevre kirliliğini artırmaktadır.

Bitkisel atık yağların kirlettiği atık sular arıtılamaz hale geldiğinde tatlı ve tuzlu su kaynaklarına karışarak türlerin devamlılığını da tehlikeye atmaktadır. Evsel bitkisel atık yağlar ise lavaboya döküldüğünde, diğer atıkların borulara yapışmasına sebep olarak boru tıkanıklıklarına yol açmaktadır. Peki dünyamıza ve çevremize böylesi zararlı olan bitkisel atık yağlar geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir mi?

Bitkisel Atık Yağlar Nerelerde Kullanılır? Geri Dönüşümü İle Neler Üretilebilir?

Ülkemizde bitkisel atık yağlar, bakanlığın verdiği çevre lisansına sahip tesisler tarafından geri dönüştürülmektedir. Bu tesisler atık yağları yarı mamul veya ürün olarak geri dönüştürmekte, bu sayede bitkisel atık yağları tekrar kullanıma kazandırarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunmakta hem de çevreyi korumaktadır.

Bitkisel atık yağlar külçe sabun, kimya sanayiinde kullanılacak hammadde ayrıca biyodizel ve sabun gibi ürünlere dönüştürülmektedir. Bunlardan biyodizel; petrol ile karıştırılarak üretilen ve yakıt olarak kullanılabilen bir üründür ve ozon tabakasına olan zararı dizel yakıtlara göre yüzde elli daha azdır.

Türkiye’de bitkisel atık yağların yönetimi ‘’Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’’ ile yürütülmektedir ve yönetmelik bu yağların toplanmasından geri kazanılmasına kadar tüm süreçle ilgilidir ve tesislerin denetimlerini yaparak gerekli görüldüğünde tüm hukuki ve cezai süreci de başlatmaktadır.

Bitkisel atık yağlar, gerek büyük fabrikalarda gerekse günlük hayatımızda yağ kullanımı sonucu ortaya çıkan ve gerekli tedbirleri alarak çevreye vereceği zararı önleyebileceğimiz tehlikeli atıklardır. Bu konuda her birimiz çevreye duyarlı birer birey olarak sorumluluk alabiliriz…

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

1 Yorum

Düşüncelerinizi Paylaşın