Sıfır Atık Projesi

Yazan Ekolojist

Sıfır atık projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Eylül 2017 yılıyla birlikte Başbakanlık ile koordineli olarak devreye konan israfı önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak amacıyla başlatılan çevreci farkındalık projesidir. Bu proje 2023 ile birlikte ülke genelinde tamamen yaygınlaştırılacak ve tüm kurum ve kuruluşlarda tamamen zorunlu kılınacak. Bu nedenle söz konusu sıfır atık projesi tüm detaylarıyla ele alınması gerekmektedir. Başta katı atık olmak üzere tüm çevreye verilen zararlar aslında kendimize verdiğimiz zararlar demektir.

Toprağın veriminin düşmesi demek tarımsal üretimdeki verimin de düşmesi demektir. Elbette bu tarım etkinliklerinin de azalması demektir. Turizm alanlarının tahrip edilmesi  ve bu da ülkemize gelen yabancı turist sayısının giderek azalmasıyla ülkeye giren döviz sayısındaki gözle görülür orandaki azalma demektir.

Tıklayın: Tüm Detayları İle Sıfır Atık Projesi

Sonuç itibariyle çevreye atılan bu atıkların tümden başta kendi çevremiz olmak üzere topluma mal olduğunun bilincinde olmak gerekir. Çevreciliği yaygınlaştırmak amacıyla sıfır atık projesi başvuru böyle bir çalışma Bakanlık tarafından başlatılmış bulunmaktadır.

 

Projenin Aşamaları

Sıfır atık projesinde 7 aşama bulunuyor. Bu aşamaların her biri verimin artırılması, israfın önlenmesi ve eldeki mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması amacıyla sıfır atık projesi eylem planı ifade etmektedir. Bunlar şöyledir;

a) odak noktası kurumda raporlama, temizlik ve gözlem aşamalarından oluşacak.

b) mevcut durum tespiti kurumun çevreci olma konusunda yüklendiği sorumluluğun ne düzeyde olduğunun tespiti

c) planlama mevcut doğal kaynakların kullanılması konusunda nasıl bir yol ve yöntem izleneceğinin planlanması, buna yönelik kurum içi çalışanların eğitim takvimi

ç) ihtiyaçların belirlenmesi ve temin planlama yapılmasının ardından atık maddelerin gruplara ayrılarak ayrıştırılması, depolanması, biriktirilmesi

d) eğitim ve bilinçlendirme sadece kamu kurum ve kuruluşlarının değil toplumun topyekün bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi

e) uygulama aşamasında ise bu teorik süreçlerin uygulanmaya geçilmesi

f) raporlama aşamasında ise her ay mutlaka çalışmaların rapor edilmesi aşamalarından oluşur.

Sıfır Atık Projesinde Renkler

Sıfır atık projesindeki renklere de yer vermek gerekir. Bu projede yer alan birtakım renkler ve  anlamları şunlardır:

– mavi renk grubu kağıt atıklar

– sarı renk grubu plastik atıklar

– siyah renk grubu geri dönüştürülemeyen atıklar

– beyaz renk grubu yemek atıkları

– mor renk grubu ise ekmek atıkları olarak karşımıza çıkar.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi