Ayrıntılarıyla Sıfır Atık Projesi Eylem Planı

Yazan Ekolojist

Artan ülke ve dünya nüfusu, her noktada yükselen binalar, yeni yapılar, sanayileşmenin getirdiği bir takım sorunlar ve hızlı tüketim anlayışı başta yönetimler olmak üzere her kesimden insanlarda bir takım çözümler üretmek için çalışmalar, projeler üretmeye itmiştir. Ülkemizde de bu sebeplerle başlayan, uygulamaya konulan sıfır atık projesinde biyoatık, kağıt, karton, plastik, cam, metal, yanabilir maddeler, evsel tehlikeli atıklar ve diğer atıkların ayrıştırılarak bir kısmının depolanarak bertaraf edilmesi bir kısmının da geri kazanım yoluyla kullanıma sokulması planlanmıştır. Sıfır atık nedir sorusuna yanıt vermek gerekirse, atıkların büyük oranda yeniden değerlendirilmesi yöntemidir diyebiliriz.

1 Ton Atık 17 Ağaç

Sıfır atık projesi nedir diye sorusuna 1 ton atığın geri kazanılmasıyla 17 ağacın kesilmekten kurtarılması, metal ve plastik geri kazanımı sayesinde yüzde 95 civarında enerji tasarrufu sağlanması, atık camların, plastiklerin, metallerin yeniden ürünlere dönüştürülmesi, organik atıkların toprak iyileştiricisi olarak kullanılabilmesi gibi toplumsal faydaların sağlandığı ulusal düzeyde bir çalışma yanıtını vermek mümkündür. İşlem silsilesi ise sırasıyla önleme, döngüsel kaynak kullanımı, sürdürülebilir ürün tercihi, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve son olarak da enerji bertarafı şeklinde değerlendirilmektedir. İlk uygulama örnekleri çeşitli devlet kurumlarında başlatılmıştır ve devam etmektedir. Projenin uygulamaya konulduğu illerden Diyarbakır’da 1 ayda 1117 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Sıfır Atık Projesinde Süreç Nasıl İşliyor?

Sıfır atık projesi eylem planı çerçevesinde ilk olarak irtibat noktası ve ekip belirlenmesi işleminin ardından, mevcut durum ortaya konuluyor, yapılan incelemenin sonrasında planlama yapılıyor ve ihtiyaçlar belirlenip, temin edilen materyallerle eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına başlanıyor, projenin esas unsuru ise bu ön çalışmaların ardından başlıyor.

Tıklayın: Tüm Detayları ile Sıfır Atık Projesi

Uygulama sürecinde, birçok kurum ve kuruluş, projeye katkıda bulunmak için çalışıyor ve son olarak yapılan uygulamaların nasıl  bir sonuç verdiğini ortaya koyacak raporlama, izleme, önlem ve revizyon sürecine geçiliyor.

Uygulama

Sıfır atık projesinde uygulama sırasında biriktirme ekipmanlarının çalışanların rahatlıkla erişebileceği yerlere konulması ve bilgilendirme afişlerinin görülebilecek yerlere asılması büyük önem taşıyor. Bununla beraber toplanan atıklar geçici depolama alanlarında muhafaza ediliyor ve değerlendirilebilecek olanlar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyenler ise lisanslı bertaraf tesislerine taşınıyor.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi